Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝZKUM TACITNÍCH ZNALOSTÍ JAKO VÝCHODISKO ZEFEKTIVNĚNÍ PEDAGOGICKÉ PRAXE STUDENTŮ UČITELSTVÍ Švec Vlastimil - Krátká Jana - Kubiatko Milan - Pravdová Blanka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝZKUM TACITNÍCH ZNALOSTÍ JAKO VÝCHODISKO ZEFEKTIVNĚNÍ PEDAGOGICKÉ PRAXE STUDENTŮ UČITELSTVÍ Švec Vlastimil - Krátká Jana - Kubiatko Milan - Pravdová Blanka."— Transkript prezentace:

1 VÝZKUM TACITNÍCH ZNALOSTÍ JAKO VÝCHODISKO ZEFEKTIVNĚNÍ PEDAGOGICKÉ PRAXE STUDENTŮ UČITELSTVÍ Švec Vlastimil - Krátká Jana - Kubiatko Milan - Pravdová Blanka Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta MU, Brno GA ČR (13-200496)

2 Výchozí výzkumné otázky: 1.Jak se mění v průběhu pedagogické praxe studentova subjektivní teorie výuky? 2.V čem spočívalo sdílení zkušeností studentů a cvičných učitelů? Jak vnímají studenti učitelství a jejich cviční učitelé sdílení pedagogických zkušeností? 3.S jakými neočekávanými praktickými situacemi se studenti v průběhu pedagogické praxe setkali? Jak se s nimi vyrovnávali? 4.Co si studenti v průběhu sebereflexí postupně uvědomovali? 5.Liší se příprava studentů na vyučovací hodinu od jejího reálného průběhu? Pokud ano, v čem se liší? Jak tuto odlišnost studenti vysvětlují?

3 Výzkumná otázka Výzkumná metodaMetoda zjišťuje 1. Polostrukturovaný rozhovor se studenty Studentovu subjektivní teorii výuky 2.Nestrukturované pozorování interakce studenta a cvičného učitele (po vybraných vyučovacích hodinách) Ohnisková skupina se studenty a cvičnými učiteli (po sérii vyučovacích hodin) Průběh sdílení pedagogických zkušeností Studentovo a učitelovo vnímání efektů sdílení pedagogických zkušeností 3.Vyprávění studentů (po sérii vyučovacích hodin) Popis neočekávaných situací a vysvětlení způsobu jejich řešení 4.Analýza obsahu studentových písemných sebereflexí Studentovo uvědomění si (vybavení) významných momentů v jejich praktické činnosti 5.Analýza obsahu studentovy přípravy na vyučovací hodinu Videem stimulované vybavování zkušeností z vyučovací hodiny Odlišnosti plánu vyučovací hodiny od jejího reálného průběhu Vysvětlení odlišností studentem

4 Postup sběru dat Vstupní polostrukturovaný rozhovor zjišťující studentovu subjektivní teorii Vyučovací hodina vedená studentem Videem stimulované vybavování zkušeností studenta z dané hodiny, srovnání plánu hodiny s jejím reálným průběhem, vysvětlení odlišností studentem Anlýza vyučovací hodiny za účasti cvičného učitele Nestrukturované pozorování této interakce Ohnisková skupina se studenty a učiteli Vnímání efektů sdílení zkušeností studenty a cvičnými učiteli Ohnisková skupina se studenty Popis nečekaných situací a vysvětlení způsobů jejich Výstupní polostrukturovaný rozhovor zjišťujíící subjektivní teorii studenta Sebereflektivní deník vedený v průběhu semestru –analýza obsahu sebereflektivních výpovědí studentů

5 Analýza dat Studentova subjektivní teorie výuky Proces utváření tacitních znalostí: mentální obraz činnosti - motivace k činnosti Plán vyučovací hodinyReálný průběh vyučovací hodiny Neočekávané situace Směřuje k nalezení vztahů, které znázorňuje schéma Bude se opírat o design zakotvené teorie (grounded theory)

6 Výzkumný vzorek vybraní studenti učitelství 4. ročníku navazujícího Mgr. studia PdF MU sledováni ve 4. a 5. ročníku v průběhu jejich pedagogické praxe zahrne studenty učitelství těchto oborů: učitelství přírodovědných, estetických a humanitních předmětů Z každého oboru učitelství bude vybrán jeden student.

7 Polostrukturovaný, konstruktivisticky orientovaný rozhovor (srov. Patton, 1990) Cíl: Poznat studentovo subjektivní pojetí výuky a jeho vliv na utváření tacitních znalostí 1.Otázky vztahující se ke zkušenostem nebo chování (otázky zaměřené na jejich zkušenosti z učení); 2.Otázky vztahující se k názorům a pocitům (tyto dva typy jsou pro potřeby našeho výzkumu přibližně stejné, budou zaměřeny na zjišťování emocí, které měli studenti při vedení vyučovacího procesu); 3.Otázky vztahující se ke znalostem (pro cíl našeho výzkumu klíčové, pro úspěšné zjištění rozvoje tacitních znalostí je nutno zvážit formulaci velmi pečlivě); 4.Otázky stahující se ke vnímání (jak viděli budoucí učitelé třídu, jak se měnilo vnímání třídy a žáků v návaznosti na předchozí typ otázek); 5.Otázky demografické a kontextové.

8 Nestrukturované pozorování Cíl: Zachytit abstraktní, komplexní a implicitní struktury, které jsou při přímém pozorování téměř nepostřehnutelné, z toho vyplývá nutnost použití nahrávek při zjišťování tacitních znalostí učitelů. Na vztahu studentů k žákům plánujeme sledovat nejenom rozvoj praktických zkušeností, ale i rozvoj tacitních znalostí získaných prací se žáky. Metoda nahrávání a následné analýzy činnosti učitele (srov. Welch, 1999, Rosenstein, 2002).

9 Vyprávění Cíl: Poznat proces utváření tacitních znalostí, které jsou sdíleny ve vyprávění. (Tacitní) znalosti, které nemůžeme popsat slovy můžeme snadno vyjádřit prostřednictvím příběhů. Podle McGilla (2007) příběhy umožňují odhalit myšlení studentů učitelství, a tedy i jejich tacitní znalosti. Umožňuje nám zachytit proces utváření tacitní znalosti zejména v neočekávaných situacích.

10 Využití sebereflexe Kombinace stimulovaného vybavování zkušeností studenta (vybrané hodiny budou natáčeny na video) a polostrukturovaných rozhovorů se studentem, které se budou opírat o jeho sebereflexe. Video zachycuje průběh celé vyučovací hodiny, reflektivní diskuse je zaměřena na studentem neočekávané situace. V průběhu pedagogické praxe (v rámci našeho výzkumu) studenti dále povedou sebereflektivní deník, v němž budou zaznamenávat svoje reflexe, a to na základě doporučených otázek


Stáhnout ppt "VÝZKUM TACITNÍCH ZNALOSTÍ JAKO VÝCHODISKO ZEFEKTIVNĚNÍ PEDAGOGICKÉ PRAXE STUDENTŮ UČITELSTVÍ Švec Vlastimil - Krátká Jana - Kubiatko Milan - Pravdová Blanka."

Podobné prezentace


Reklamy Google