Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KVALITATIVNÍ VÝZKUM Mgr. Karla Hrbáčková Metodologie pedagogického výzkumu 28. 3. 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KVALITATIVNÍ VÝZKUM Mgr. Karla Hrbáčková Metodologie pedagogického výzkumu 28. 3. 2007."— Transkript prezentace:

1 KVALITATIVNÍ VÝZKUM Mgr. Karla Hrbáčková Metodologie pedagogického výzkumu 28. 3. 2007

2 Kvalitativní výzkum Vybrané otázky: Vybrané otázky: 1. Proč kvalitativní výzkum? 2. Problém a jeho zužování 3. Vzorek a metody 4. Zpracování dat

3 Proč kvalitativní výzkum? Co nás v kvalitativním výzkumu zajímá? Co nás v kvalitativním výzkumu zajímá? Co se zkoumá? Co se zkoumá? Kdo je účastníkem výzkumu? Kdo je účastníkem výzkumu?

4 Co nás v k. výzkumu zajímá? „proměnné“ vztahující se k jedinci (subjektu): jeho individuální zkušenosti, názory, pojetí…(např. učení), prožitky… „proměnné“ vztahující se k jedinci (subjektu): jeho individuální zkušenosti, názory, pojetí…(např. učení), prožitky… „proměnné“ vztahující se ke skupině objektů: její kultura (subkultura), způsoby interakce a komunikace, sdílená zkušenost, vzorce jednání… „proměnné“ vztahující se ke skupině objektů: její kultura (subkultura), způsoby interakce a komunikace, sdílená zkušenost, vzorce jednání…

5 Kdo je účastníkem k. výzkumu? Jedinec (subjekt) Jedinec (subjekt) Skupina – malá nebo velká Skupina – malá nebo velká Výzkumník Výzkumník Jak vidí (popisují) realitu? Jak ji prožívají? Co dělají, jakým způsobem je organizována jejich interakce?

6 Problém a jeho zužování a konkretizace Výchozí problém: Jak se mladí lidé dívají na starší lidi? Výchozí problém: Jak se mladí lidé dívají na starší lidi? Zúžení, konkretizace (převedení na zkoumatelnější a zajímavější problém): Zúžení, konkretizace (převedení na zkoumatelnější a zajímavější problém): Ovlivňuje tento pohled spolužití se starým rodičem? Jak? Jaký vliv má na mladé lidi reprezentace starších lidí v médiích?

7 Výzkumný vzorek Uplatňujeme cílový (s ohledem na charakter výzkumného problému) výběr – nikoliv náhodný výběr. Uplatňujeme cílový (s ohledem na charakter výzkumného problému) výběr – nikoliv náhodný výběr. Vyhledávají se jednotlivci, skupiny a prostředí, u nichž s největší pravděpodobností nastanou zkoumané procesy (Denzin, Lincolnová, 1994).

8 Specifičnost metod k. výzkumu: zúčastěné pozorování Charakteristika: dlouhé časové úseky kontaktu s realitou (resp. „pobytu“ v realitě). Charakteristika: dlouhé časové úseky kontaktu s realitou (resp. „pobytu“ v realitě). Deklarovaný přínos: porozumění „subkulturám“, způsobům organizace interakce… Deklarovaný přínos: porozumění „subkulturám“, způsobům organizace interakce…

9 Specifičnost metod k. výzkumu: rozhovor Charakteristika: nestrukturované dotazování a volné odpovědi subjetků. Charakteristika: nestrukturované dotazování a volné odpovědi subjetků. Deklarovaný přínos: porozumění „prožívání“ u subjektů, jejich názorům… Deklarovaný přínos: porozumění „prožívání“ u subjektů, jejich názorům…

10 Specifičnost metod k. výzkumu: texty a dokumenty Charakteristika: analýza organizace textu, nalezení klíčových významových jednotek – kategorií… Charakteristika: analýza organizace textu, nalezení klíčových významových jednotek – kategorií… Deklarovaný přínos: porozumění jazyku a myšlení subjektů, vhled do zkoumaného problému. Deklarovaný přínos: porozumění jazyku a myšlení subjektů, vhled do zkoumaného problému.

11 Specifičnost metod k. výzkumu: zvukové a obrazové záznamy Charakteristika: přesné přepisy přirozeně probíhajících iterakcí. Charakteristika: přesné přepisy přirozeně probíhajících iterakcí. Deklarovaný přínos: porozumění způsobům, jakým je organizovaná interakce. Deklarovaný přínos: porozumění způsobům, jakým je organizovaná interakce.

12 Zpracování dat k. výzkumu Základní princip Základní princip 1. Identifikace hlavních prvků (pojmů, kategorií) v datech. 2. Zjišťování souvislostí mezi těmito prvky.

13 Zpracování dat k. výzkumu Zpracování dat z terénu: Model zakotvené teorie Model zakotvené teorie 1. Počáteční pokus o vypracování kategorií, které by objasnily data. 2. Pokus o „nasycení“ těchto kategorií množstvím vhodných případů. 3. Rozpracování těchto kategorií do všeobecnějších rámců, které jsou relevantní i mimo zkoumané prostředí.

14 Zpracování dat k. výzkumu Přepisy a analýza nahrávek: Vytváření a používání přepisů patří k významným výzkumným činnostem. Vytváření a používání přepisů patří k významným výzkumným činnostem. Vyžadují opakované poslouchání nahrávek nebo pozorování videozáznamů – to umožňuje odhalit předtím nepozorované charakteristiky (např. řeči, způsobu komunikace). Vyžadují opakované poslouchání nahrávek nebo pozorování videozáznamů – to umožňuje odhalit předtím nepozorované charakteristiky (např. řeči, způsobu komunikace).

15 Zpracování dat k. výzkumu Přepisy a analýza nahrávek: 1. Pokusit se vždy v konverzaci (komunikaci) identifikovat vzájemně související sekvence. 2. Pokusit se prozkoumat, jak jednající (hovořící) osoba prostřednictvím verbálních a neverbálních signálů přebírá určité role nebo identity (např. klient – profesionál). 3. V komunikaci (konverzaci) hledat konkrétní výsledky (např. požadavek na vysvětlení, smích, jiná reakce) a zpětně vystopovat trajektorii, podle kterých vznikl konkrétní výsledek.


Stáhnout ppt "KVALITATIVNÍ VÝZKUM Mgr. Karla Hrbáčková Metodologie pedagogického výzkumu 28. 3. 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google