Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkum (pedagogického zhodnocení) volného času. Vymezení a význam výzkumu Výzkum = systematický způsob řešení problémů rozšiřování vědomostí lidstva...

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkum (pedagogického zhodnocení) volného času. Vymezení a význam výzkumu Výzkum = systematický způsob řešení problémů rozšiřování vědomostí lidstva..."— Transkript prezentace:

1 Výzkum (pedagogického zhodnocení) volného času

2 Vymezení a význam výzkumu Výzkum = systematický způsob řešení problémů rozšiřování vědomostí lidstva... Moderní sociální věda – empirický výzkum např. empirická pedagogika – od počátků 20. století – experimentální pedagogika – výzkum VČ – po 2. světové válce

3 Metodologie rozvoj empirické vědy = fundovaná metodologie metodologie pedagogiky VČ vychází z metodologie sociálních věd a z metodologie pedagogiky (Gavora, Chráska, Hendl, Miovský, Šeďová, Švaříček,...)

4 Metodologie pedagogiky VČ metodologie pedagogiky VČ = metody, techniky a prostředky výzkumu pedagogického zhodnocení VČ jev = bezprostřední výsledek smyslového vnímání (ve VČ?) fakt = zobecněný jev, obecný poznatek (ve VČ?) hypotéza = tvrzení o předpokládaném zjištění, tzn. musí být ověřitelná a vyvratitelná (ve VČ?) validita = měříme to, co chceme zkoumat? (ve VČ?) reliabilita = kvalita, stabilita a spolehlivost měření (ve VČ?)

5 Typy výzkumu Typy výzkumu: základní – řešení klíčových problémů (ve VČ?) aplikovaný – řešení problémů praxe (ve VČ?) - výzkumné šetření - akční výzkum (prováděný VČ pedagogem) - „kapesní“ výzkum kvantitativní kvalitativní smíšený

6 Kvantitativní – kvalitativní přístup kvantitativní kvalitativní cíl testování hypotéz vytváření hypotéz logika deduktivní induktivní počet případůvysoký malý generalizace možná a měřitelná nemožná informace o případu redukovaná bohatá kontakt s respondenty zprostředkovaný těsný a dlouhý validita nízká potenciálně vysoká reliabilita vysoká nízká

7 Výzkum VČ minulost a VČ (historické proměny VČ, národní a kulturní specifika VČ, nárůst VČ,...) současnost VČ (náplň, zhodnocení VČ,...) budoucnost VČ (individuální, institucionální, komunitní, státní, globální,... plány a vize VČ)

8 Výzkumný proces 1. Vymezení výzkumného problému  co zkoumat? Kůň + VČ (minulost, současnost, budoucnost)  koho? způsoby výběru – kvantit. x kvalit. výzkum  kde?  kdy?  jak?  za co?  -...?

9 Výzkumný proces 2. Informační příprava obsahová (monografie, časopisy, databáze,...) klíčová slova? + metodologická – dle zvoleného výzkumného designu (kvanti x kvali x smíšený)

10 Výzkumný proces 3. Formulace (a) výzkumných otázek: Kůň + VČ...? (b) hypotéz (ne vždy) Kůň + VČ...?

11 Výzkumný proces 4. Zjišťování (pedagogických) faktů výzkumnými metodami a technikami 4.1 Kvantitativní výzkum  dotazník – vymezení, typy – lze využít?  pozorování – vymezení, typy – lze využít?  rozhovor – vymezení, typy – lze využít?  experiment – vymezení, typy – lze využít?  didaktický test – vymezení, typy – lze využít?  sociometrický test – vymezení, typy – lze využít? ...

12 Výzkumný proces 4. Zjišťování (pedagogických) faktů výzkumnými metodami a technikami 4.2 Kvalitativní výzkum  dotazník – vymezení, typy – lze využít?  pozorování – vymezení, typy – lze využít?  interview – vymezení, typy – lze využít?  focus group – vymezení – lze využít?  analýza dokumentů – vymezení – lze využít?  případová studie – typy – lze využít?  etnografie – vymezení – lze využít? ...

13 Výzkumný proces 5. Vyhodnocení výsledků kvantitativní – jevy, které lze měřit, počítat – statistické techniky, tabulky, grafy kvalitativní – hluboká analýza, popis 6. Zpracování výsledků psaní zprávy o výzkumu (věda = vědecký text) prezentace – diskuse

14 Výzkum – téma kůň a VČ KOHO? (výběr)JAK? (kvantitativně – metoda)

15 Výzkum – téma kůň a VČ KOHO? (výběr)JAK? (kvalitativně – metoda)

16 Podněty k výzkumným otázkám osobní empirie + kůň a VČ? zájem různých skupin (kategorií) obyvatel (důchodců, rodičů, studentů,...) – kůň a VČ? co si představují? co jim chybí? uvítali by VČ nabídky? za jakých podmínek by nabídky využívali? determinanty – ekonomické, strach,...?

17 Podněty k výzkumným otázkám uvítali by „koňské tábory“ pro mládež? potřebují impuls? jaký impuls by to měl být? jakou propagaci by uvítali – www, facebook, plakáty,...? podmínky, kde to v Brně (jinde) vlastně jde? zahraniční zkušenosti?...


Stáhnout ppt "Výzkum (pedagogického zhodnocení) volného času. Vymezení a význam výzkumu Výzkum = systematický způsob řešení problémů rozšiřování vědomostí lidstva..."

Podobné prezentace


Reklamy Google