Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOTAZOVÁNÍ v rámci kvantitativních i kvalitativních výzkumů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOTAZOVÁNÍ v rámci kvantitativních i kvalitativních výzkumů"— Transkript prezentace:

1 DOTAZOVÁNÍ v rámci kvantitativních i kvalitativních výzkumů
Metody a techniky dotazování Kvalitativní dotazování – rozhovory Formulace dotazů Konstrukce dotazníku Ing. Martina Juříková, Ph.D.

2 1. METODY A TECHNIKY DOTAZOVÁNÍ
…..EXISTUJÍ RŮZNÁ ČLENĚNÍ

3 1. METODY A TECHNIKY DOTAZOVÁNÍ
Písemné (PAPI - dotazník) Osobní (rozhovor individuální či skupinový, CAPI x CASI) Elektronické (CAWI - chat nebo el. dotazník) Telefonické (rozhovor - CATI)

4 2. KVALITATIVNÍ DOTAZOVÁNÍ
Znaky rozhovoru: - není speciální technikou MAV - přímý verbální kontakt mezi tazatelem s ohledem na sociálně-psychologické aspekty chování - pomáhá zjišťovat názory, mínění realizace rozhovoru je náročná na zkušenosti - kvalitativní výsledky - velký význam při dotazování má T A Z A T E L Znaky rozhovoru Typy (druhy) rozhovorů In-depth Interview x FG

5 Kvalitativní rozhovory – znaky:
Focus group In depth interview vedená moderátorem, výzkumníkem 6 – 8 pečlivě vybraných respondentů, mikroskupiny Interaktivní Využití projektivních technik Délka: cca 90 minut Lokace: salónky, kluby, studia, kanceláře Individuální (hloubkový) rozhovor, F2F Cíl: odhalit hluboce zakořeněné příčiny názorů a jednání Znaky: Nestandardizovaný rozhovor Tazatelem bývá psycholog Využíváno projekčních technik, psychologická explorace Délka 1 – 2 hodiny Záznam Focus group Výhody: Více neformální Odpovědi spontánnější ve skupině Interakce Možnost zjistit výsledek tlaku skupiny na 1 Zpětná vazba od spotřebitelů, uživatelů před uvedením na trh či konečnou formulací strategií Nevýhody: Vůdce „strhne názor“ skupiny Nezobecnitelné výsledky, jde o „hloubku“ info Diskuse vždy zaznamenána (video) Non-verbální odpovědi důležité Obsahová analýza Závěrečná zpráva – zapracovány doslovně záznamy odpovědí jako ilustrace, videostřihy klíčových momentů a zjištění …. S cílem zprostředkovat klíčovou podstatu názorů, pohledů a pocitů participantů = spotřebitelů

6 Cena FG zahrnuje:

7 UNIT FOCUS Virtuální focus groups: Online kvalitativní metoda výzkumu
6 – 10 účastníků ve virtuální místnosti Využití: Test reklamního spotu, online služby či banneru Příprava www stránek Odhalení názorů a postojů k internetu

8 Jak se ptáme? Na co se ptáme přímo, na co nikoliv?
3. FORMULACE DOTAZŮ Jak se ptáme? Na co se ptáme přímo, na co nikoliv?

9 Jak se ptáme? používáme musíme vyloučit jednoduchý jazyk známý slovník
co nejvíce specifické formulace dotazů musíme vyloučit víceznačná slova dvojité otázky sugestivní otázky zavádějící otázky nepříjemné otázky, tabu dotazy na skutečnosti, které nejsou prožité a nejsou proto uvědomovány odhady

10 V kvantitativních šetřeních se ptáme na:
minulé chování z hlediska věcných faktů věcná fakta současnosti názory a preference nákupní úmysly současné - !!! ne budoucí!!!

11 Kvalitativní výzkum řeší:
dotazy na budoucí chování – spíše hodnoty podmíněná přání motivaci jednání

12 Příprava FG Definice řešeného tématu Výběr vzorku
Volba počtu a členů diskusních skupin Příprava personálního a technického zázemí pro realizaci diskuse

13 Realizace a analýza FG Realizace v dílčích skupinách za aktivní účasti moderátora – metody: Různé techniky dotazování Projekční techniky Pozorování Analýza výsledků – nejen odpovědí, ale i neverbálních reakcí


Stáhnout ppt "DOTAZOVÁNÍ v rámci kvantitativních i kvalitativních výzkumů"

Podobné prezentace


Reklamy Google