Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOTAZOVÁNÍ 1. Kvalitativní dotazování A) výběr respondentů B) FG a IDI 1. Kvantitativní dotazování a) techniky b) konstrukce dotazníku c) formulace dotazů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOTAZOVÁNÍ 1. Kvalitativní dotazování A) výběr respondentů B) FG a IDI 1. Kvantitativní dotazování a) techniky b) konstrukce dotazníku c) formulace dotazů."— Transkript prezentace:

1 DOTAZOVÁNÍ 1. Kvalitativní dotazování A) výběr respondentů B) FG a IDI 1. Kvantitativní dotazování a) techniky b) konstrukce dotazníku c) formulace dotazů Ing. Martina Juříková, Ph.D.jurikova@fmk.utb.cz

2 I. KVALITATIVNÍ DOTAZOVÁNÍ Výběr respondentů Znaky rozhovoru Typy (druhy) rozhovorů In-depth Interview x FG

3 V ÝBĚR ÚČASTNÍKŮ KVALITATIVNÍHO DOTAZOVÁNÍ : Co se od nich chceme dozvědět? Na co by nám měli být schopni odpovědět? Na co jsou „experti“? Jací by měli být, aby byli přínosem a byli schopni dát vhled/insight při odpovědích na naše otázky? Je např. spíše problematické zachytit rozdíly mezi uživateli a neuživateli pokud je dáte do jedné skupiny. Soustřeďte se na jádro cílové skupiny a nechtějte pochopit celý trh. Tzn. Zcela zapomeňte na „reprezentativitu“, protože se jedná o účelový a záměrný výběr!

4 K VALITATIVNÍ ROZHOVORY – ZNAKY : Focus groupIn depth interview

5 V RÁMCI FG JE KLÍČOVÉ VYBRAT ODPOVÍDAJÍCÍ KVALITU, TYP A ROZSAH STIMULŮ : Produkt Kreativní materiály znázorňující náladu, tonalitu, tzv. „Mood boards“ Koncepty – většinou verbální popisy Konkrétní návrhy, design Čím více kvalitních stimulů během skupinové diskuse, tím lze očekávat vyšší zapojení a aktivitu participantů, respondentů.

6 J AK MÁ VYPADAT KVALITNÍ VÝSTUP Z KVALITATIVNÍHO DOTAZOVÁNÍ ? Ze zprávy je jasné, co chce říci…. Všechna „proč“ jsou zodpovězena Není to soupis (ani popis) toho, co lidé říkali Je znát hlubší analýza (což chce čas – je nesmysl mít úplnou zprávu za 1 – 2 dny) Neměl by dávat jednoznačná doporučení zda ano či ne, spíše navrhovat alternativní směry Hlavní smysl : explorace a generování hypotéz k ověření

7 N ESMIŘTE SE S … 5 lidí řeklo …. Pouze jeden člověk řekl … Většině participantů se koncept líbil … Bude to dost srozumitelné … Výrobek má velký potenciál … Respondenti si vybrali … Zapomeňte na to … spotřebitelům se to nelíbí… Nepoužívejte kvalitativní výzkum pro výběr … Pokud si vyberete nějaký koncept z mnoha, nikdy si nemůžete být jisti, zda náhodou byl ten nejlepší ze slabých. Nelze provést zásadní rozhodnutí založené na výsledcích kvalitativního výzkumu.

8 C ENA FG ZAHRNUJE :

9 UNIT FOCUS Virtuální focus groups: Online kvalitativní metoda výzkumu 6 – 10 účastníků ve virtuální místnosti Využití:

10 K VANTITATIVNÍ DOTAZOVÁNÍ - Odpovědi na otázky: Kolik? Kdy? Kde? Co?

11 METODY A TECHNIKY KVANTITATIVNÍHO DOTAZOVÁNÍ Písemné (PAPI - dotazník) Osobní (rozhovor individuální či skupinový, CAPI x CASI) Elektronické (CAWI - chat nebo el. dotazník) Telefonické (rozhovor - CATI)

12 KONSTRUKCE DOTAZNÍKU Pravidla a doporučení

13 O PERACIONALIZACE Formulace pracovních hypotéz je testem, zda je výzkum vůbec možný. Pracovní hypotézy jsou důležitým nástrojem pro optimalizaci redukce informací. Výzkum začínáme modelem vztahu + konceptualizací, pracovními hypotézami a operacionalizací znaků a ne formulací otázek do dotazníku. Jinak hrozí, že budeme mít spousty krásných otázek, ale teprve v analýze zjistíme, že pro řadu z nich nemáme použití a přitom nám možná jedna jediná bude chybět k zodpovězení naší výzkumné otázky.

14 K ONSTRUKCE DOTAZNÍKU Formulace výzkumných otázek Vyvození hypotéz Formulace baterií otázek

15 K ONSTRUKCE DOTAZNÍKU Image Kvalita služby Otázka č. 1 Otázka č. 2 … PersonálProstředíOtázka č. 6 – 8

16 O BECNÉ ZÁSADY KONSTRUKCE DOTAZNÍKU : Vytvoření seznamu informací, které má dotazování přinést Určení způsobu (techniky) dotazování Specifikace cílové skupiny dotazovaných osob a jejich výběr Konstrukce otázek ve vazbě na požadované informace Konstrukce celého dotazníku Pilotáž

17 Herzmann: Marketing Trend 2007 Výběrová chyba (sampling error) vzniká v důsledku toho, že neprovádíme úplné šetření, ale zkoumáme pouze výběr, tedy část cílové populace. K nevýběrové chybě (non-sampling error) dochází v průběhu procesu měření, zjišťování a zpracování údajů zaviněním přístroje, výzkumníka či respondenta. Může být důsledkem chyb v opoře výběru, neúplnosti odpovědí, měřicích chyb či ztráty již získané informace.

18 Začít otázkami, na něž bude respondent chtít odpovídat Od jednoduchých otázek ke složitým Od konkrétních k abstraktním Otevřených otázek co nejméně Pomocí filtračních otázek se ujistit, zda je otázka pro respondenta vhodná V sadách otázek promíchat stupnici Různé formáty otázek kvůli zajímavosti P OŘADÍ OTÁZEK

19 S TRUKTURA DOTAZNÍKU Úvodní otázky Filtrační otázky Zahřívací o. Specifické Identifikační o.

20 FORMULACE DOTAZŮ Jak se ptáme? Na co se ptáme přímo, na co nikoliv?

21 J AK SE PTÁME ? používáme jednoduchý jazyk známý slovník co nejvíce specifické formulace dotazů musíme vyloučit víceznačná slova dvojité otázky sugestivní otázky zavádějící otázky nepříjemné otázky, tabu dotazy na skutečnosti, které nejsou prožité a nejsou proto uvědomovány odhady

22 V KVANTITATIVNÍCH ŠETŘENÍCH SE PTÁME NA : minulé chování z hlediska věcných faktů věcná fakta současnosti názory a preference nákupní úmysly současné - !!! ne budoucí!!!

23 VYVAROVAT SE: Co by, kdyby Otázkám na příčinné souvislosti Obecné otázky Otázkám, kdy nemáme dostatek informací k posouzení atd.

24 Existují výjimky - projekční otázky „Když si vedle Tomáše sedne v autobuse Vietnamec. Jak se podle Vás zachová?“ - požádá Vietnamce, aby si odsedl - odsedne si sám - zůstane sedět, ale bude mu to nepříjemné - zůstane sedět, protože mu to nevadí

25 F ORMY ODPOVĚDÍ Kolik kategorií odpovědí nabídnout? Pojmenované kategorie či čísla? Baterie


Stáhnout ppt "DOTAZOVÁNÍ 1. Kvalitativní dotazování A) výběr respondentů B) FG a IDI 1. Kvantitativní dotazování a) techniky b) konstrukce dotazníku c) formulace dotazů."

Podobné prezentace


Reklamy Google