Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:"— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Marketing a řízení hotelu Název vyučovací oblasti: Tvorba marketingového dotazníku Ročník / obor studia: III. ročník / Hotelnictví a turismus Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do – SŠHGS) Ověřeno : I. pololetí šk. r. 2013/2014 DUM 599 Klíčová slova:  dotazník, uzavřené a otevřené otázky Anotace: Výkladová prezentace pro instruktáž tvorby marketingového dotazníku

2 Tvorba marketingového dotazníku

3 Marketingový dotazník
Dotazník je písemnou formou komunikace. Jeho podoba může být: klasická papírová forma, elektronická forma Dotazník je založen na následujících zásadách: Skládá se ze série otázek, kdy cílem je získat názory a fakta dotazovaných, Výzkumník je v nepřímém kontaktu s nositelem informací

4 Výhody a nevýhody dotazníku
poměrně levná metoda výzkumu, jednoduché vyplnění, zpracování a vyhodnocení, pohodlí při vyplňování. Nevýhody obtížné získávání osob ochotných vyplnit dotazník, anonymita respondenta může způsobit získání zkreslených či nepravdivých údajů, Při výzkumu nelze sledovat nonverbální komunikaci.

5 Tvorba dotazníků při tvorbě dotazníku musíme vědět:
koho se budeme ptát na co se budeme ptát způsob jakým se budeme ptát otázky uzavřené možnost vybrat jen jednu možnost odpovědi otázky otevřené bez předepsaných možností odpovědí

6 Příklady otevřených dotazníků
Bez předepsaných možností odpovědi Jaké vidíte hlavní problémy ve školství? Na otázku může respondent odpovídat otevřeně dle svého uvážení Výhody Obdržíme široké spektrum informací Nevýhody Respondent nemusí být natolik informován, aby mohl vyjádřit svůj názor Zaujatost respondenta vůči tématu – odpověď nemusí být objektivní a nemusí být pro nás přínosem

7 Příklady uzavřených dotazníků
Otázka uzavřená, alternativní Můžeme vybrat pouze jednu odpověď Vlastníte mobilní telefon? Ano Ne Otázka uzavřená s více možnostmi odpovědí Odkud jste se dozvěděl o naší společnosti? Z televize Z rozhlasu Z novin Z plakátu Od známých

8 Příklady uzavřených dotazníků
Otázka uzavřená s otevřeným koncem Které z následujících vlastností jsou pro Vás důležité při nákupu kosmetiky? Cena výrobků Značka výrobku Kvalita výrobku Další … (uveďte)…

9 Příklady uzavřených dotazníků
Otázka uzavřená s použitím škály Jak jste spokojen s výběrem zboří v této prodejně? 1 – velmi spokojen/a 2 – spíše spokojen/a 3 – spíše nespokojen/a 4 – velmi nespokojen/a

10 Použitá literatura MOUDRÝ, Marek. Marketing: základy marketingu. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2008, 3 sv. ISBN


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:"

Podobné prezentace


Reklamy Google