Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Marketing a řízení hotelu Název vyučovací oblasti: Marketingové řízení Ročník / obor studia:III.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Marketing a řízení hotelu Název vyučovací oblasti: Marketingové řízení Ročník / obor studia:III."— Transkript prezentace:

1

2 Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Marketing a řízení hotelu Název vyučovací oblasti: Marketingové řízení Ročník / obor studia:III. ročník / Hotelnictví a turismus Vypracoval:Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do 31.08.2012 – SŠHGS) Ověřeno : I. pololetí šk. r. 2013/2014 DUM 588 Klíčová slova: řízení, poslání, cíle, vize firmy Anotace: Výkladová prezentace pro podporu výkladu učitele na téma: Marketingové řízení

3 Marketingové řízení

4 tzv. marketing management Je proces stanovování firemních cílů, plánování a realizování kroků vedoucích k jejich dosažení. Středem pozornosti marketingového řízení je spokojený zákazník.

5 Poslání firmy (mission) K tomu, aby byla firma úspěšně řízena, je velmi důležité přesně formulovat její poslání a vymezit cíle, kterých má být dosaženo. Poslání firmy bývá vyjádřeno velmi obecně a stručně, často v podobě sloganu. Poslání by mělo vyjádřit podstatu - co a jak chceme dělat a smysl - o co nám v podnikání jde. Př. „Jsme tu pro Vás“ České Dráhy „Poznáte rozdíl?“, nebo „6 smysl“ Whirlpool

6 Vize firmy Vize firmy představuje dlouhodobý výhled, stav jakého chce firma v dlouhodobém horizontu dosáhnout. Vize by měla informovat o tom, kam chceme dospět, čeho chceme na trhu dosáhnout. Př. Vize spol. Coca-Cola Corp. „Stát se prodejní organizací světové třídy“ Vize TV Nova „Nova Vás Baví“

7 Cíle firmy Jsou již konkrétní představy, které určují působení firmy v daném prostředí: Lze je posuzovat jako konkrétní stav, jehož dosažení se předpokládá v daném časovém období, Jsou obvykle vyjadřovány v číselné podobě ( 10%, -20% apod.) Nejčastějšími firemními cíli jsou: Zisk, Obrat, Tržní podíl, Spokojenost zákazníka.

8 Proces marketingového řízení Poslání Vize Cíle Marketingová strategie Marketingový plán

9 Otázky k procvičení 1. Jaký je rozdíl mezi posláním a vizí firmy? 2. Účel (smysl) existence firmy určuje: a) vize firmy, b) strategie firmy, c) poslání firmy. 3. Popište proces marketingového řízení?

10 Použitá literatura MOUDRÝ, Marek. Marketing: základy marketingu. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2008, 3 sv. ISBN 978-80-7402-002-5. VYSEKALOVÁ A KOL. Marketing pro SŠ a VOŠ. Praha: Fortuna, 2006. ISBN 176-1302.


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Marketing a řízení hotelu Název vyučovací oblasti: Marketingové řízení Ročník / obor studia:III."

Podobné prezentace


Reklamy Google