Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typy otázek v dotazníku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typy otázek v dotazníku"— Transkript prezentace:

1 Typy otázek v dotazníku

2 Z hlediska formy odpovědi:
Otázky uzavřené Dotázaný vybírá z předepsaných variant odpovědí Otázky otevřené Dotázaný odpovídá vlastními slovy

3 Uzavřené otázky Standardizované odpovědi
Kritéria pro tvorbu uzavřených otázek: Musí představovat soubor vyčerpávající všechny možné alternativy odpovědí Všechny kategorie odpovědí se musí vzájemně vylučovat

4 Rizika široce vymezených kategorií odpovědí - překrývání, nemožnost podrobnější analýzy
Vhodné podrobnější členění – lze následně seskupovat do hrubších kategorií U hodnotící otázky – varianty kladných a záporných odpovědí musí být vyvážené

5 Uzavřené otázky jednoduché
Alternativní (dichotomické) - odpovědi (ano/ne, muž/žena) Širší škála odpovědí Rozhodnutí o středové kategorie (tak napůl) Rozhodnutí o odpovědi „nevím“ (čte se dotázanému, je pouze v dotazníku nebo není povolena)

6 Uzavřené otázky – možnost více výběrů
Více výběrů bez určení pořadí Více výběru s uvedením pořadí (na 1., 2. atd. místě) Pozitivní a negativní výběr („nejvíce“ – „nejméně“)

7 Uzavřené otázky složené
(baterie) – skupina dílčích otázek uvedená společným vstupním textem se shodnými variantami odpovědí Příklad: „Jak hodnotíte současnou vládu, pokud jde o: a) b) c) Škála odpovědí: „velmi dobře velmi špatně“

8 Otevřené otázky Dotázaný formuluje odpověď zcela sám
Tazatel pouze zapíše odpověď – stručně a výstižně Další zpracování otevřených odpovědí: kódují se při zpracování dotazníků podle tzv. kódového klíče Kódový klíč se vytváří na základě získaných odpovědí – analýza části (cca 100 dotazníků)

9 Jiný způsob zápisu otevřené odpovědi
Dotázaný formuluje odpověď zcela sám Tazatel má v dotazníku seznam možných odpovědí a přiřadí příslušný kód Ý é

10 Polouzavřené otázky Ve variantách odpovědí i možnost: „jiná odpověď“
Lépe: „jiná odpověď, uveďte:“ .……………..… Vyžaduje dodatečnou analýzu odpovědí a popř. kódování

11 Filtrované (filtrační) otázky
Kladou se pouze části dotázaných Nutno vědět, co je 100 % - riziko zkreslení informací při interpretaci, zejména v časových řadách

12 Vícenásobné filtrační otázky
Systémem otázek se postupně zužuje skupina dotázaných. Příklad: 1. Všichni dotázaní, kteří čtou časopisy 3. Z nich všichni, kdo čtou časopisy se sportovní tématikou 4. Z nich všichni, kdo čtou cyklistické časopisy 5. Z nich všichni, kdo čtou konkrétní titul

13 Nepřímé (projektivní) otázky
Projektivní otázky – identifikace s osobou, se skupinou, většinou Test nedokončených vět – doplňování dialogů Používání obrázků - bublinkový test (riziko individuálních charakteristik kresby)

14 Obecné principy formulace otázek
Stručnost – krátká slova, krátké věty, krátké odstavce Používání obecného jazyka – každodenní mluvy běžných lidí Vyhýbat se odborným termínům a cizím slovům Vyhýbat se nejednoznačným výrazům

15 Problémové otázky Sugestivní Prestižní Požadující informaci
Zaměřené do budoucnosti Hypotetické „Kdyby.., Představte si, že…“ Obsahující stereotypy Obsahující příklady

16 Nepřiměřené nároky na paměť respondenta
Zjišťující průměrné údaje Odvolávající se k autoritě S nejasným vymezením posuzovaného období „v poslední době“ Dvouhlavňové otázky Formulace s dvojím záporem

17 Rozhodnutí o otázce v dotazníku
Je otázka opravdu nezbytná? Měří to, co chceme měřit ? Bude každému srozumitelná? Je respondent s to poskytnout žádanou informaci? Neptá se otázka na dvě věci najednou ? Uzavřená otázka – je výčet kategorií úplný? Není otázka sugestivní?

18 Otevřená otázka – je její použití opravdu nezbytné?
Nevyžaduje otázka příliš zobecněné údaje? (kolik v průměru měsíčně apod., lépe poslední čtyři týdny) Problém otázky „Proč“ – patří spíš do kvalitativního výzkumu Není otázka nepříjemná, znepokojující, může se respondent cítit pravdivou odpovědí ohrožen?

19 Formulace otázek u citlivých témat
Neutrální Vymezující kladný i záporný pól hodnocení Spíše eufemistické


Stáhnout ppt "Typy otázek v dotazníku"

Podobné prezentace


Reklamy Google