Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typy otázek v dotazníku. Z hlediska formy odpovědi:  Otázky uzavřené Dotázaný vybírá z předepsaných variant odpovědí  Otázky otevřené Dotázaný odpovídá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typy otázek v dotazníku. Z hlediska formy odpovědi:  Otázky uzavřené Dotázaný vybírá z předepsaných variant odpovědí  Otázky otevřené Dotázaný odpovídá."— Transkript prezentace:

1 Typy otázek v dotazníku

2 Z hlediska formy odpovědi:  Otázky uzavřené Dotázaný vybírá z předepsaných variant odpovědí  Otázky otevřené Dotázaný odpovídá vlastními slovy

3 Uzavřené otázky  Standardizované odpovědi  Kritéria pro tvorbu uzavřených otázek: 1. Musí představovat soubor vyčerpávající všechny možné alternativy odpovědí 2. Všechny kategorie odpovědí se musí vzájemně vylučovat

4  Rizika široce vymezených kategorií odpovědí - překrývání, nemožnost podrobnější analýzy  Vhodné podrobnější členění – lze následně seskupovat do hrubších kategorií  U hodnotící otázky – varianty kladných a záporných odpovědí musí být vyvážené

5 Uzavřené otázky jednoduché 1. Alternativní (dichotomické) - odpovědi (ano/ne, muž/žena) 2. Širší škála odpovědí 3. Rozhodnutí o středové kategorie (tak napůl) 4. Rozhodnutí o odpovědi „nevím“ (čte se dotázanému, je pouze v dotazníku nebo není povolena)

6 Uzavřené otázky – možnost více výběrů 1. 1. Více výběrů bez určení pořadí 2. 2. Více výběru s uvedením pořadí (na 1., 2. atd. místě)  Pozitivní a negativní výběr („nejvíce“ – „nejméně“)

7 Uzavřené otázky složené (baterie) – skupina dílčích otázek uvedená společným vstupním textem se shodnými variantami odpovědí Příklad: „Jak hodnotíte současnou vládu, pokud jde o: a)b)c) Škála odpovědí: „velmi dobře -------- velmi špatně“

8 Otevřené otázky  Dotázaný formuluje odpověď zcela sám  Tazatel pouze zapíše odpověď – stručně a výstižně  Další zpracování otevřených odpovědí: kódují se při zpracování dotazníků podle tzv. kódového klíče Kódový klíč se vytváří na základě získaných odpovědí – analýza části (cca 100 dotazníků)

9 Jiný způsob zápisu otevřené odpovědi  Dotázaný formuluje odpověď zcela sám  Tazatel má v dotazníku seznam možných odpovědí a přiřadí příslušný kód

10 Polouzavřené otázky Ve variantách odpovědí i možnost: „jiná odpověď“ „jiná odpověď“Lépe: „jiná odpověď, uveďte:“.……………..… „jiná odpověď, uveďte:“.……………..… Vyžaduje dodatečnou analýzu odpovědí a popř. kódování

11 Filtrované (filtrační) otázky  Kladou se pouze části dotázaných  Nutno vědět, co je 100 % - riziko zkreslení informací při interpretaci, zejména v časových řadách

12 Vícenásobné filtrační otázky Systémem otázek se postupně zužuje skupina dotázaných. Příklad: 1. Všichni dotázaní, kteří čtou časopisy 3. Z nich všichni, kdo čtou časopisy se sportovní tématikou 4. Z nich všichni, kdo čtou cyklistické časopisy 5. Z nich všichni, kdo čtou konkrétní titul

13 Nepřímé (projektivní) otázky  Projektivní otázky – identifikace s osobou, se skupinou, většinou  Test nedokončených vět – doplňování dialogů  Používání obrázků - bublinkový test (riziko individuálních charakteristik kresby)

14 Obecné principy formulace otázek  Stručnost – krátká slova, krátké věty, krátké odstavce  Používání obecného jazyka – každodenní mluvy běžných lidí  Vyhýbat se odborným termínům a cizím slovům  Vyhýbat se nejednoznačným výrazům

15 Problémové otázky  Sugestivní  Prestižní  Požadující informaci  Zaměřené do budoucnosti  Hypotetické „Kdyby.., Představte si, že…“  Obsahující stereotypy  Obsahující příklady

16  Nepřiměřené nároky na paměť respondenta  Zjišťující průměrné údaje  Odvolávající se k autoritě  S nejasným vymezením posuzovaného období „v poslední době“  Dvouhlavňové otázky  Formulace s dvojím záporem

17 Rozhodnutí o otázce v dotazníku • Je otázka opravdu nezbytná? • Měří to, co chceme měřit ? • Bude každému srozumitelná? • Je respondent s to poskytnout žádanou informaci? • Neptá se otázka na dvě věci najednou ? • Uzavřená otázka – je výčet kategorií úplný? • Není otázka sugestivní?

18 • Otevřená otázka – je její použití opravdu nezbytné? • Nevyžaduje otázka příliš zobecněné údaje? (kolik v průměru měsíčně apod., lépe poslední čtyři týdny) • Problém otázky „Proč“ – patří spíš do kvalitativního výzkumu • Není otázka nepříjemná, znepokojující, může se respondent cítit pravdivou odpovědí ohrožen?

19 Formulace otázek u citlivých témat  Neutrální  Vymezující kladný i záporný pól hodnocení  Spíše eufemistické


Stáhnout ppt "Typy otázek v dotazníku. Z hlediska formy odpovědi:  Otázky uzavřené Dotázaný vybírá z předepsaných variant odpovědí  Otázky otevřené Dotázaný odpovídá."

Podobné prezentace


Reklamy Google