Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení ve výuce dějepisu Přednáška č. 12 AR 2011/2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení ve výuce dějepisu Přednáška č. 12 AR 2011/2012."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení ve výuce dějepisu Přednáška č. 12 AR 2011/2012

2 Hodnocení – stálá součást pedagogické činnosti → zpětná vazba Hodnocení má být. 1.Efektivní – musí následovat pokud možno bezprostředně po výkonu 2.Má být formulováno tak, aby podporovalo rozvoj a aktivitu žáka 3.Chválit je třeba, ale…. 4.Je třeba umožnit žákovi zažít pocit úspěchu 5.Hodnotí se výkon, ne osoba

3 Problematiku hodnocení řeší v nejobecnější rovině školský zákon č. 561/2004 Sb. V platném znění, zejména paragrafy 51 pro základní vzdělávání a 69 pro střední vzdělávání Škola si konkretizuje podobu hodnocení v ŠVP Hodnotit můžeme: klasifikačním stupněm slovním hodnocením kombinací obou způsobů

4 Klasifikace – jedna z forem hodnocení Vyžaduje uplatnění 3 hledisek: 1.kvantitativní hledisko ( co žák ví) 2.kvalitativní hledisko ( jak tomu Ž rozumí, jak dokáže projevit názor) 3.srovnávací hledisko ( v rámci třídy, ročníku, školy). Školy mají klasifikační řády, ty říkají, co obsahují jednotlivé klasifikační stupně Dnes na většině škol elektronická klasifikace, vážení známek

5 Specifika hodnocení v DV Prověřování a zkoušení vychází z pestrosti a různorodosti pracovních činností v D

6 Formy a způsoby prověřování Ústní zkoušení: 1.individuální Z – u tabule, v lavici 2.orientační frontální ( jak hodnotit?) 3.skupinové prověřování ( mladší žáci ocení hravost a soutěživost) Didaktické chyby: spokojenost s doslovnou reprodukcí příliš dlouhý čas (výzkumy – 37, 7 % - prezentace nového učiva, 50, 7 % - zkoušení Zkoušení by mělo být organizováno tak, aby co nejvíce obohatilo i ostatní, nezkoušené žáky

7 Písemné prověřování a zkoušení: na konci tematického celku krátké ověřování užšího rozsahu látky Výsledky vždy podrobit rozboru, hledat příčiny neúspěchu!

8 Didaktický test v DV: standardizovaný, kvazistandardizovaný test, nestandardizovaný test. Dobrý DT je : Validní ( zkouší to, co má být testováno, obsah testu se musí shodovat s cílem a obsahem vyučování) Má vysokou reliabilitu ( omezení náhodných vlivů, spolehlivost, přesnost)

9 Testové úlohy Otázky – jednoduché, jasné, graficky vhodné, mohou kombinovat písemný a obrazový text, u písemných pramenů – vhodná délka textu. A)Otevřené testové úlohy 1)se širokou odpovědí : nestrukturované (charakterizuj vládu Marie Terezie) strukturované ( v textu F. Palackého vyhledej důvody pro jeho neúčast ve Frankfurtu) 2)se stručnou odpovědí – produkční ( vysvětli pojem manufaktura, doplňovací (bitva u Lipan byla…) Souvislosti, schopnost aplikace, vyslovení vlastního názoru, vyžadují samostatnou formulaci odpovědi

10 Formy uzavřených otázek 1.forma správnosti a nesprávnosti (dichotomické úlohy), tvrzení odpovídá – neodpovídá – politika císaře Konstantina byla založena na pronásledování křesťanů 2.Forma několikeré volby (úlohy s výběrem odpovědí) 3.Forma vzájemných vztahů ( úlohy přiřazovací) 4.Forma roztřiďovací (úlohy uspořádací)


Stáhnout ppt "Hodnocení ve výuce dějepisu Přednáška č. 12 AR 2011/2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google