Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásady pro tvorbu dotazníků © Jan Hučín, Zuzana Poláková, ÚIV 2004 seminář VÚP 6. 10. 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásady pro tvorbu dotazníků © Jan Hučín, Zuzana Poláková, ÚIV 2004 seminář VÚP 6. 10. 2004."— Transkript prezentace:

1 Zásady pro tvorbu dotazníků © Jan Hučín, Zuzana Poláková, ÚIV 2004 seminář VÚP 6. 10. 2004

2 Stavba dotazníku © Jan Hučín, Zuzana Poláková, ÚIV 2004 úvod otázky identifikace

3 Úvod dotazníku © Jan Hučín, Zuzana Poláková, ÚIV 2004 krátký úvod do problematiky kdo a proč dotazník zadává informace o zachování anonymity

4 Identifikace © Jan Hučín, Zuzana Poláková, ÚIV 2004 otázky týkající se věku, příjmu, velikosti místa bydliště, apod. – vždy s nabídkou kategorií! Příklad: Kolik je vám let? 15 – 19 20 – 24 25 – 29 atd.

5 Otázky dotazníku © Jan Hučín, Zuzana Poláková, ÚIV 2004 uzavřené Jste spokojen s výukou matematiky? velmi spokojen – spíše spokojen – spíše nespokojen – velmi nespokojen – neumím rozhodnout otevřené Jaký je hlavní nedostatek výuky matematiky? částečně otevřené = uzavřené + možnost vlastní odpovědi Podle nabídky odpovědí

6 Otázky dotazníku © Jan Hučín, Zuzana Poláková, ÚIV 2004 názory (postoje) Považujete náš způsob klasifikace za vhodný?  fakta Kolik hodin denně se žák věnuje přípravě do školy?  pocity (dojmy) Chovají se učitelé přátelsky a vstřícně?  hodnocení Jak hodnotíte úroveň výuky angličtiny?  spekulativní (hypotetické) otázky Dal byste své dítě znovu do naší školy? Lze kombinovat: jedna otázka na fakt a druhá na hodnocení aj. Podle toho, co zjišťují

7 Otázky dotazníku © Jan Hučín, Zuzana Poláková, ÚIV 2004 tázací věta Chovají se učitelé přátelsky a vstřícně? tvrzení k posouzení Učitelé se chovají přátelsky a vstřícně. pokyn Ohodnoťte na škále 1 až 5 chování učitelů. Seřaďte předměty podle jejich důležitosti pro Vaše dítě. Podle způsobu dotazu

8 Otázky dotazníku © Jan Hučín, Zuzana Poláková, ÚIV 2004 Podle časové orientace minulost – hodnocení současnost – monitoring budoucnost – marketing

9 Doporučení ke stavbě dotazníku © Jan Hučín, Zuzana Poláková, ÚIV 2004 čím méně otázek, tím lépe seskupit podobné otázky členit dotazník (nadpisy) vyhnout se záporně formulovaným otázkám, zejména dvojí negaci někdy vhodné střídat otázky s pozitivním a negativním obsahem Chovají se k Vám žáci zdvořile? Setkáváte se s projevy vandalismu ve škole?

10 Doporučení ke stavbě dotazníku © Jan Hučín, Zuzana Poláková, ÚIV 2004 u hodnotící škály (1 – 5, příp. 1 – 7) slovně popsat pouze první a poslední kategorii nabídka možnosti „neumím/nemohu posoudit“ vždy jako poslední Používané hodnotící škály zcela souhlasím – zcela nesouhlasím naprosto spokojen – naprosto nespokojen určitě ano – určitě ne

11 Chyby při tvorbě otázek © Jan Hučín, Zuzana Poláková, ÚIV 2004 dvojitá otázka (v jedné otázce se ptáme na dvě věci) Nemám dobrou představu o tom, co obsahuje Řád školy a Vnitřní klasifikační řád. Škola dostatečně vede žáky k udržování pořádku ve škole i kolem školy. chybná nabídka odpovědí (nenabízí vyčerpávající alternativy) Škola vede žáky k samostatnému učení a) ve všech předmětech b) pouze v některých předmětech c) pouze v českém jazyce

12 Chyby při tvorbě otázek © Jan Hučín, Zuzana Poláková, ÚIV 2004 kategorie se překrývají Komunikace se školou je: a) vždy dobrá b) občas nedobrá c) někdy nedobrá d) vždy nedobrá zjišťuji vše najednou Jak by měla vypadat výuka žáků na vaší škole? všeobjímající otázka Škola učí žáky řešit krizové situace. Ve škole pracují schopní učitelé.

13 Chyby při tvorbě otázek © Jan Hučín, Zuzana Poláková, ÚIV 2004 mlhavá otázka (formulace, která znamená pro každého něco jiného, např. pravidelně, často) Škola dostatečně vede žáky k udržování pořádku ve škole i kolem školy. Škola skoro nic nedělá pro prevenci kriminality mládeže. otázka o názoru někoho jiného Považují učitelé vaše dítě zbytečně za méně talentované?

14 Chyby při tvorbě otázek © Jan Hučín, Zuzana Poláková, ÚIV 2004 otázka v žargonu nebo v hantýrce (i cizí slova) Diferencovaná výuka cizích jazyků je efektivní. Škola se signifikantně podílí na řešení osobních problémů žáků. hypotetická otázka Domníváte se, že bude škola nadále dobře plnit svou vzdělávací a výchovnou funkci? zavádějící otázka Měla by škola nabízet program pro své žáky v době prázdnin a ve dnech školního volna?

15 Vyhodnocování dotazníku © Jan Hučín, Zuzana Poláková, ÚIV 2004 statistická procedura, zjišťuje: četnosti odpovědí jaké faktory významně ovlivňují rozložení četností (např. pohlaví, typ školy, kraj…) vazbu mezi otázkami (četnosti volby odpovědí v otázce X mohou záviset na volbě v otázce Y) Ideální jsou uzavřené otázky – lze plně automatizovat.

16 Vyhodnocování dotazníku © Jan Hučín, Zuzana Poláková, ÚIV 2004 Lze vyhodnocovat: jako neškálované, tj. prosté četnosti slučování sousedních (kladné vs. záporné odpovědi) průměrování, pokud lze škálu brát jako bodovou stupnici Škálované odpovědi

17 Vyhodnocování dotazníku © Jan Hučín, Zuzana Poláková, ÚIV 2004 Vyhodnocují se obtížněji – velké spektrum možných odpovědí. Obvyklý postup: Vytipují se časté součásti odpovědí a zaznamenává se, zda je dotázaný uvedl. Doporučuje se převést na uzavřené – nabídka alternativ se zjistí zadáním otevřené otázky malému vzorku dotázaných; nejčastější odpovědi se stanou nabízenými alternativami. Otevřené otázky


Stáhnout ppt "Zásady pro tvorbu dotazníků © Jan Hučín, Zuzana Poláková, ÚIV 2004 seminář VÚP 6. 10. 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google