Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásady pro tvorbu dotazníků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásady pro tvorbu dotazníků"— Transkript prezentace:

1 Zásady pro tvorbu dotazníků
seminář VÚP © Jan Hučín, Zuzana Poláková, ÚIV 2004

2 Stavba dotazníku úvod otázky identifikace
© Jan Hučín, Zuzana Poláková, ÚIV 2004

3 Úvod dotazníku krátký úvod do problematiky kdo a proč dotazník zadává
informace o zachování anonymity © Jan Hučín, Zuzana Poláková, ÚIV 2004

4 Identifikace otázky týkající se věku, příjmu, velikosti místa bydliště, apod. – vždy s nabídkou kategorií! Příklad: Kolik je vám let? 15 – 19 20 – 24 25 – 29 atd. © Jan Hučín, Zuzana Poláková, ÚIV 2004

5 Podle nabídky odpovědí
Otázky dotazníku Podle nabídky odpovědí uzavřené Jste spokojen s výukou matematiky? velmi spokojen – spíše spokojen – spíše nespokojen – velmi nespokojen – neumím rozhodnout otevřené Jaký je hlavní nedostatek výuky matematiky? částečně otevřené = uzavřené + možnost vlastní odpovědi © Jan Hučín, Zuzana Poláková, ÚIV 2004

6 Otázky dotazníku Podle toho, co zjišťují názory (postoje)
Považujete náš způsob klasifikace za vhodný? ·  fakta Kolik hodin denně se žák věnuje přípravě do školy? ·  pocity (dojmy) Chovají se učitelé přátelsky a vstřícně? ·  hodnocení Jak hodnotíte úroveň výuky angličtiny? ·  spekulativní (hypotetické) otázky Dal byste své dítě znovu do naší školy? Lze kombinovat: jedna otázka na fakt a druhá na hodnocení aj. © Jan Hučín, Zuzana Poláková, ÚIV 2004

7 Otázky dotazníku Podle způsobu dotazu tázací věta
Chovají se učitelé přátelsky a vstřícně? tvrzení k posouzení Učitelé se chovají přátelsky a vstřícně. pokyn Ohodnoťte na škále 1 až 5 chování učitelů. Seřaďte předměty podle jejich důležitosti pro Vaše dítě. © Jan Hučín, Zuzana Poláková, ÚIV 2004

8 Otázky dotazníku Podle časové orientace minulost – hodnocení
současnost – monitoring budoucnost – marketing © Jan Hučín, Zuzana Poláková, ÚIV 2004

9 Doporučení ke stavbě dotazníku
čím méně otázek, tím lépe seskupit podobné otázky členit dotazník (nadpisy) vyhnout se záporně formulovaným otázkám, zejména dvojí negaci někdy vhodné střídat otázky s pozitivním a negativním obsahem Chovají se k Vám žáci zdvořile? Setkáváte se s projevy vandalismu ve škole? © Jan Hučín, Zuzana Poláková, ÚIV 2004

10 Doporučení ke stavbě dotazníku
u hodnotící škály (1 – 5, příp. 1 – 7) slovně popsat pouze první a poslední kategorii nabídka možnosti „neumím/nemohu posoudit“ vždy jako poslední Používané hodnotící škály zcela souhlasím – zcela nesouhlasím naprosto spokojen – naprosto nespokojen určitě ano – určitě ne © Jan Hučín, Zuzana Poláková, ÚIV 2004

11 Chyby při tvorbě otázek
dvojitá otázka (v jedné otázce se ptáme na dvě věci) Nemám dobrou představu o tom, co obsahuje Řád školy a Vnitřní klasifikační řád. Škola dostatečně vede žáky k udržování pořádku ve škole i kolem školy. chybná nabídka odpovědí (nenabízí vyčerpávající alternativy) Škola vede žáky k samostatnému učení a) ve všech předmětech b) pouze v některých předmětech c) pouze v českém jazyce © Jan Hučín, Zuzana Poláková, ÚIV 2004

12 Chyby při tvorbě otázek
kategorie se překrývají Komunikace se školou je: a) vždy dobrá b) občas nedobrá c) někdy nedobrá d) vždy nedobrá zjišťuji vše najednou Jak by měla vypadat výuka žáků na vaší škole? všeobjímající otázka Škola učí žáky řešit krizové situace. Ve škole pracují schopní učitelé. © Jan Hučín, Zuzana Poláková, ÚIV 2004

13 Chyby při tvorbě otázek
mlhavá otázka (formulace, která znamená pro každého něco jiného, např. pravidelně, často) Škola dostatečně vede žáky k udržování pořádku ve škole i kolem školy. Škola skoro nic nedělá pro prevenci kriminality mládeže. otázka o názoru někoho jiného Považují učitelé vaše dítě zbytečně za méně talentované? © Jan Hučín, Zuzana Poláková, ÚIV 2004

14 Chyby při tvorbě otázek
otázka v žargonu nebo v hantýrce (i cizí slova) Diferencovaná výuka cizích jazyků je efektivní. Škola se signifikantně podílí na řešení osobních problémů žáků. hypotetická otázka Domníváte se, že bude škola nadále dobře plnit svou vzdělávací a výchovnou funkci? zavádějící otázka Měla by škola nabízet program pro své žáky v době prázdnin a ve dnech školního volna? © Jan Hučín, Zuzana Poláková, ÚIV 2004

15 Vyhodnocování dotazníku
statistická procedura, zjišťuje: četnosti odpovědí jaké faktory významně ovlivňují rozložení četností (např. pohlaví, typ školy, kraj…) vazbu mezi otázkami (četnosti volby odpovědí v otázce X mohou záviset na volbě v otázce Y) Ideální jsou uzavřené otázky – lze plně automatizovat. © Jan Hučín, Zuzana Poláková, ÚIV 2004

16 Vyhodnocování dotazníku
Škálované odpovědi Lze vyhodnocovat: jako neškálované, tj. prosté četnosti slučování sousedních (kladné vs. záporné odpovědi) průměrování, pokud lze škálu brát jako bodovou stupnici © Jan Hučín, Zuzana Poláková, ÚIV 2004

17 Vyhodnocování dotazníku
Otevřené otázky Vyhodnocují se obtížněji – velké spektrum možných odpovědí. Obvyklý postup: Vytipují se časté součásti odpovědí a zaznamenává se, zda je dotázaný uvedl. Doporučuje se převést na uzavřené – nabídka alternativ se zjistí zadáním otevřené otázky malému vzorku dotázaných; nejčastější odpovědi se stanou nabízenými alternativami. © Jan Hučín, Zuzana Poláková, ÚIV 2004


Stáhnout ppt "Zásady pro tvorbu dotazníků"

Podobné prezentace


Reklamy Google