Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotazovací techniky I. Druhy dotazovacích technik a jejich užití:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotazovací techniky I. Druhy dotazovacích technik a jejich užití:"— Transkript prezentace:

1 Dotazovací techniky I. Druhy dotazovacích technik a jejich užití:
Individuální osobní rozhovor Psychologická extrapolace Dotazování na ulici Skupinový rozhovor Písemné dotazování – dotazník Telefonické dotazování Elektronické dotazování

2 Dotazovací techniky II.
Tvorba dotazovacích technik řeší problémy: Forma otázky Formulace otázek, jejich správné znění Stanovení pořadí otázek Zpracování scénáře rozhovoru, grafika dotazníku Organizační zajištění dotazování: sběr dat, tazatelé

3 Formy otázek Otázka uzavřená: K dotazu jsou navrženy varianty odpovědí. Otázka otevřená: Odpověď na dotaz je vlastními slovy. Otázka polootevřená je spojením uzavřené a otevřené otázky.

4 Formy otázek – otázka uzavřená
Vyšší homogenita odpovědí. Zmenšení rozdílů mezi variantami, zvýrazňuje méně intenzivní jevy. Nabízí odpovědi, které by dotázaní nepoužili. Je málo pružná, obtížně reaguje na změnu. Užití při dobré znalosti sledované skutečnosti Ve škálovacích technikách

5 Formy otázek – otázka otevřená
Značná heterogenita odpovědí. Obtížné zpracování. Odpověď je obtížnější, a proto se jí dotázaní vyhýbají. Nesmí být složitá a obtížná. Užití Při nutnosti zachytit spontánní projev. V nových nepopsaných situacích, kdy nejsou zmapovány významy. Když se očekává velká nepředvídatelná dynamika sledované skutečnosti. Pro zvýraznění toho, co je skutečně významné a důležité.

6 Požadavky na otázky Otázka musí motivovat k odpovědi.
Nesmí provokovat a vynucovat si odpovědi. Otázka musí odpovídat realitě, v otázce může být jen to, co skutečně existuje. Formulace otázky musí být jednoznačná. Kombinování několika skutečností zvyšuje počet nutných variant a komplikuje otázku.

7 Řazení otázek Úvodní vstupní otázka/y: Navozuje téma i situaci, musí zaujmout, nesmí odradit ani obsahem ani obtížností. Při řazení otázek je nutný přirozený spád otázek, nutná vnitřní propojenost obsahů. Otázky nesmí být stereotypní. Střídání typů otázek, používání názorných pomůcek (karty, seznamy apod.). Střídání jednodušších a složitějších témat.

8 Typy otázek I Otázka meritorní – je směřována k předmětu dotazování. Jejich prostřednictvím se popisuje nebo měří. Otázka instrumentální – je určena pro zlepšení dotazování. Uvádějí téma, rozvětvují téma, vytvářejí atmosféru, identifikační. Otázka přímá – v dotazu je předmět v nezastřené podobě a vyjádření se vztahuje k respondentovi Otázka nepřímá - pravý význam je skryt nebo vyjádření nepředstavuje popis dotázaného.

9 Typy otázek II Otázka zjišťující Otázka posuzovací Otázka projekční
Otázka tréninková Otázka doplňovací Otázka filtrační

10 Zásady kladení otázek Otázky musí být jednoduché, jednoznačné a srozumitelné. Otázky nesmí být sugestivní. Formulace otázky musí přinést jen jeden výklad obsahu. Musí být umožněno hodnocení na celé stupnici odpovědí. Otázky nesmí být dlouhé. Pokud ano, musí se užít pomůcek. Uzavřené otázky musí mít varianty odpovědí na stejné úrovni obecnosti. Dotazovaný problém je vhodné mít časově a místně co nejpřesněji určený. Vzdálenost při návratu do minulosti musí odpovídat významu dotazované skutečnosti pro respondenta. Použité obecně neznámé pojmy je nutno přesně vysvětlit. Každá otázka musí být podle dotázaného důležitá. Otázky musí být sociálně přijatelné.

11 Práce tazatele Osoba tazatele musí být pro dotazování vhodná
Tazatel musí být pro dotazování připraven Tazatel musí dbát na to, aby podmínky pro dotazování byly vhodné. Tazatel dotváří pouze nestandardizované dotazování. Ve standardizovaném nesmí nic měnit. Tazatel za rozhovor vždy poděkuje. O výzkumu je možné poskytovat pouze ty informace, které jsou pro toto uvolněny. Práce tazatele musí být kontrolována, ale zárukou úspěchu je kvalitní tazatel.


Stáhnout ppt "Dotazovací techniky I. Druhy dotazovacích technik a jejich užití:"

Podobné prezentace


Reklamy Google