Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Názor veřejnosti na téma DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ (vyhodnocení dotazníkového šetření) Pardubický kraj Ing. Jarmila Halouzková 23.11.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Názor veřejnosti na téma DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ (vyhodnocení dotazníkového šetření) Pardubický kraj Ing. Jarmila Halouzková 23.11.2012."— Transkript prezentace:

1 Názor veřejnosti na téma DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ (vyhodnocení dotazníkového šetření) Pardubický kraj Ing. Jarmila Halouzková 23.11.2012

2 OBSAH: Základní údaje o anketě Postavení Pardubického kraje v rámci výzkumu Specifika Pardubického kraje Vyhodnocení ankety Shrnutí

3 13 krajů (kromě Prahy) 1345 respondentů 684 mužů a 670 žen 18 – 60 let Široká škála profesních oborů Základní údaje o anketě RESPONDENTI PRŮBĚH ŠETŘENÍ Otevřené i uzavřené otázky Otázky kladeny ve 3 okruzích o Spokojenost se současným zaměstnáním o Postoj respondentů ke vzdělávacím kurzům o Postoj zaměstnavatelů k dalšímu vzdělávání

4 Postavení Pardubického kraje v rámci výzkumu Ankety v Pardubickém kraji se zúčastnilo 52 mužů a 53 žen. Obyvatelé Pardubického kraje jsou sice v současném zaměstnání ve většině případů spokojeni, v porovnání s ostatními kraji by ale poměrně vysoké procento z nich své zaměstnání vyměnilo, pokud by se naskytla možnost. Oproti ostatním krajům ČR jsou obyvatelé tohoto kraje velice ochotni se samostatně věnovat vzdělávacím kurzům a investovat do nich svůj čas i peníze. Postoj zaměstnavatelů ke vzdělávání zaměstnanců nehodnotí obyvatelé Pardubického kraje příliš příznivě.

5 * v procentech ODPOVĚDI NA 1. OKRUH OTÁZEK MUŽIŽENY ANONEANONE Jste spokojeni s kvalitou/charakterem práce, kterou vykonáváte?73277228 Domníváte se, že máte dostatečnou kvalifikaci na to, abyste našel lepší pracovní uplatnění? 56444951 Domníváte se, že lepší dosažené vzdělání ve Vašem oboru by Vám pomohlo najít lepší pracovní uplatnění? 58426436 Oceňují podle Vašeho názoru zaměstnavatelé kvalitní/dobré vzdělání?62385545 Hledí na kvalitu vzdělání při náboru zaměstnanců?67335545 Je kvalita vzdělání cestou k lepšímu platu?67337525 Volil/a byste v případě možnosti jinou profesi? Jakou? Proč?42584060

6 Proč by někteří obyvatelé Pardubického kraje volili jinou profesi? Profesi by měnilo 42 % mužů a 40 % žen MUŽI: 17 % kvůli lepšímu platovému ohodnocení ŽENY: 6 % kvůli lepšímu platovému ohodnocení * Častým důvodem byly vlastní zájmy, či splnění snu Nejčastěji žádané profese: PODNIKATEL, MARKETINGOVÝ SPECIALISTA, SEKRETÁŘKA Příklady změn profesí: ObchodníkUČITEL Zemědělství/lesnictvíSEKRETÁŘKA

7 Pokud ne: Co Vám brání ve zvyšování kvalifikace? MUŽINechuť, nevnímám potřebu (10 %) Věk (4 %) Nedostatek finančních prostředků (4 %) ŽENYNechuť, nevnímám potřebu (7 %) Věk (6 %) * v procentech ODPOVĚDI NA 2. OKRUH OTÁZEK MUŽIŽENY ANONEANONE Jste sám ochoten zvyšovat si profesní kvalifikaci?75258317

8 Co vy a zvyšování kvalifikace? V průměru jsou muži ochotni měsíčně investovat více (2000 Kč) než ženy (1000 Kč) Jaký kurz byste si vybrali? MUŽIŽENY Jazyky (31%)Jazyky (36 %) Z oboru (19%)Masérský (13 %) Jiné: vaření, potápěčský, kreslení, zdravotnický

9 * v procentech, chybějící údaje do 100 % jsou OSVČ respondenti ODPOVĚDI NA 3. OKRUH OTÁZEK MUŽIŽENY ANONEANONE Investuje váš zaměstnavatel dostatečně do vzdělávání vlastních zaměstnanců? 48504060 Změnila se nějak ochota zaměstnavatelů investovat do vzdělávání zaměstnanců v posledních letech v souvislosti s krizí? Jak? 25731585 Sleduje váš zaměstnavatel návratnost prostředků, které investují do vzdělávání? 37623862

10 Investuje Váš zaměstnavatel do Vašeho vzdělání? Kolikrát jste za poslední rok prošel /prošla vzdělávacím programem? MUŽIŽENY Jedenkrát17 %15 % Dvakrát17 %26 % Třikrát6 % Více než třikrát 19 %17 % Ani jednou38 %36 % Kolik Váš zaměstnavatel investoval za poslední rok do Vašeho vzdělání? Nejčastější odpovědi Neinvestoval nic (39 %) Nevím, kolik investoval (24 %) Konkrétní částky V řádech desetitisíců korun (průměr muži = 17 000,- Kč; průměr ženy = 9 000,- Kč)

11 SHRNUTÍ: Obyvatelé Pardubického kraje jsou ochotni se vzdělávat a investovat kurzům čas i peníze. Ochotnější jsou přitom hlavně ženy. Ačkoliv je valná většina dotázaných spokojená v současném zaměstnání, téměř 40 % z nich by zaměstnání změnilo, kdyby byla možnost a to z finančních důvodů či z důvodu „splnit si sen“. Kromě oblíbených jazykových kurzů by především ženy rády navštěvovaly masérské kurzy. Aktivity zaměstnavatelů v oblasti vzdělávání zaměstnanců dotazovaní nehodnotí příliš pozitivně. 37 % respondentů se v loňském roce nezúčastnilo žádného kurzu, na druhou stranu se poměrně vysoké procento dotázaných (18 %) zúčastnilo více než tří kurzů v minulém roce.

12 DĚKUJI ZA POZORNOST jarmila.halouzkova@nuv.cz


Stáhnout ppt "Názor veřejnosti na téma DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ (vyhodnocení dotazníkového šetření) Pardubický kraj Ing. Jarmila Halouzková 23.11.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google