Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Výsledky průzkumného šetření Mgr. Eva Janíková DC ADRA Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Výsledky průzkumného šetření Mgr. Eva Janíková DC ADRA Ostrava."— Transkript prezentace:

1 DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Výsledky průzkumného šetření Mgr. Eva Janíková DC ADRA Ostrava

2  Nejednotnost přístupu  k dobrovolnictví obecně  k dobrovolníkům  Evropský rok dobrovolnictví  příležitost  podpora dobrovolnictví ze strany vlády (MPSV)  první průzkumné šetření tohoto typu v ČR Formulace problému

3  Zmapovat současnou situaci dobrovolnictví v sociálních službách v ČR  Zhodnotit postavení dobrovolníka v sociálních službách   Zjistit případné překážky bránící fungování a rozvoji dobrovolnictví v soc. službách Cíl průzkumného šetření

4 • Metoda sběru dat – Nestandardizovaný dotazník online – 25 otázek • Organizace průzkumu – Prostřednictvím MPSV – Období říjen – listopad 2011 – Návratnost 12% Metodika

5  244 respondentů  Neziskové a příspěvkové organizace (cca 80%)  Registrované sociální služby (téměř 100%)  Zařízení malá (do 20 uživatelů - téměř 35%) a na druhé straně zařízení s více jak 70 uživateli (30%) Charakteristika souboru

6  Ve více jak 50% zařízení mají s dobrovolníky víceletou zkušenost (průměr 6let)  18% respondentů by o dobrovolníky mělo zájem  Téměř 20% zařízení o dobrovolníky zájem nemá Výsledky – současná situace dobrovolnictví

7 Počet dobrovolníků v organizaci za rok Do 10 dobrovolníků8761% 11 – 20 dobrovolníků2820% 21 – 30 dobrovolníků75% 31 – 40 dobrovolníků64% Více jak 40 dobrovolníků1410% celkem142  142 zařízení s dobrovolníky  Více než polovina z nich je akreditována dle zákona o dobrovolnické službě  Více než polovina ze zařízení si organizuje dobrovolnictví sama  téměř ve všech zařízeních je osoba, která se o dobrovolníky stará Výsledky – současná situace dobrovolnictví

8  Zaměstnanci jsou informováni o dobrovolnictví koordinátorem dobrovolníků (47,9%) nebo managementem zařízení (46,5%)  Více jak polovina zařízení financuje dobrovolnictví z vlastních zdrojů (55,6%)  Dalšími zdroji jsou:  obec (31%),  stát (31%),  kraje (22,5%),  sponzorské dary (23,2%) Výsledky – současná situace dobrovolnictví

9  Vypracovaná pravidla pro práci s dobrovolníky, př. zájem o ně  Obsah metodiky:  Práce se seniory a s osobami ze zdravotním postižením  Komplexní zajištění dobrovolnické služby v zařízení Výsledky – současná situace dobrovolnictví

10  Překážky při zavádění programu  Postoj personálu  Nedostatek dobrovolníků  Finance  Problémy v průběhu fungování dobrovolnického programu  Finance  Nedodržení pravidel (ÚP)  Nedostatek dobrovolníků, péče o ně Výsledky – současná situace dobrovolnictví

11  Hodnoceno na škále 1 – 5 (vyjádření míry souhlasu) Výsledky – postavení dobrovolníka v organizaci VÝROK - TVRZENÍPRŮMĚR přispívají ke komplexní péči o uživatele1.838 jsou součástí pracovního týmu2.465 přispívají ke zvýšení kvality poskytovaných služeb1.549 jsou samostatnými jednotkami v našem zařízení3.296 o jejich existenci vím jen zběžně, nestarám se o ně4.472 berou odbornému personálu práci4.796 zatěžují provoz našich sociálních služeb4.62

12  Čím napomoci dobrovolnictví v sociálních službách?  Propagací dobrovolnictví a získávání samotných dobrovolníků  Informace o dobrovolnických organizacích  Metodika práce s dobrovolníky (pravidla)  Informovanost společnosti o možnosti dobrovolnictví  Dostatek finančních zdrojů Diskuze

13 Děkuji za pozornost Mgr. Eva Janíková eva.janikova@adraostrava.cz


Stáhnout ppt "DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Výsledky průzkumného šetření Mgr. Eva Janíková DC ADRA Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google