Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH"— Transkript prezentace:

1 DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Výsledky průzkumného šetření Mgr. Eva Janíková DC ADRA Ostrava

2 Formulace problému Nejednotnost přístupu Evropský rok dobrovolnictví
k dobrovolnictví obecně k dobrovolníkům Evropský rok dobrovolnictví příležitost podpora dobrovolnictví ze strany vlády (MPSV) první průzkumné šetření tohoto typu v ČR

3 Cíl průzkumného šetření
Zmapovat současnou situaci dobrovolnictví v sociálních službách v ČR Zhodnotit postavení dobrovolníka v sociálních službách Zjistit případné překážky bránící fungování a rozvoji dobrovolnictví v soc. službách

4 Metodika Metoda sběru dat Organizace průzkumu
Nestandardizovaný dotazník online 25 otázek Organizace průzkumu Prostřednictvím MPSV Období říjen – listopad 2011 Návratnost 12%

5 Charakteristika souboru
244 respondentů Neziskové a příspěvkové organizace (cca 80%) Registrované sociální služby (téměř 100%) Zařízení malá (do 20 uživatelů - téměř 35%) a na druhé straně zařízení s více jak 70 uživateli (30%)

6 Výsledky – současná situace dobrovolnictví
Ve více jak 50% zařízení mají s dobrovolníky víceletou zkušenost (průměr 6let) 18% respondentů by o dobrovolníky mělo zájem Téměř 20% zařízení o dobrovolníky zájem nemá

7 Výsledky – současná situace dobrovolnictví
142 zařízení s dobrovolníky Více než polovina z nich je akreditována dle zákona o dobrovolnické službě Více než polovina ze zařízení si organizuje dobrovolnictví sama téměř ve všech zařízeních je osoba, která se o dobrovolníky stará Počet dobrovolníků v organizaci za rok Do 10 dobrovolníků 87 61% 11 – 20 dobrovolníků 28 20% 21 – 30 dobrovolníků 7 5% 31 – 40 dobrovolníků 6 4% Více jak 40 dobrovolníků 14 10% celkem 142

8 Výsledky – současná situace dobrovolnictví
Zaměstnanci jsou informováni o dobrovolnictví koordinátorem dobrovolníků (47,9%) nebo managementem zařízení (46,5%) Více jak polovina zařízení financuje dobrovolnictví z vlastních zdrojů (55,6%) Dalšími zdroji jsou: obec (31%), stát (31%), kraje (22,5%), sponzorské dary (23,2%)

9 Výsledky – současná situace dobrovolnictví
Vypracovaná pravidla pro práci s dobrovolníky, př. zájem o ně Obsah metodiky: Práce se seniory a s osobami ze zdravotním postižením Komplexní zajištění dobrovolnické služby v zařízení

10 Výsledky – současná situace dobrovolnictví
Překážky při zavádění programu Postoj personálu Nedostatek dobrovolníků Finance Problémy v průběhu fungování dobrovolnického programu Nedodržení pravidel (ÚP) Nedostatek dobrovolníků, péče o ně

11 Výsledky – postavení dobrovolníka v organizaci
Hodnoceno na škále 1 – 5 (vyjádření míry souhlasu) VÝROK - TVRZENÍ PRŮMĚR přispívají ke komplexní péči o uživatele 1.838 jsou součástí pracovního týmu 2.465 přispívají ke zvýšení kvality poskytovaných služeb 1.549 jsou samostatnými jednotkami v našem zařízení 3.296 o jejich existenci vím jen zběžně, nestarám se o ně 4.472 berou odbornému personálu práci 4.796 zatěžují provoz našich sociálních služeb 4.62

12 Diskuze Čím napomoci dobrovolnictví v sociálních službách?
Propagací dobrovolnictví a získávání samotných dobrovolníků Informace o dobrovolnických organizacích Metodika práce s dobrovolníky (pravidla) Informovanost společnosti o možnosti dobrovolnictví Dostatek finančních zdrojů

13 Mgr. Eva Janíková eva.janikova@adraostrava.cz
Děkuji za pozornost Mgr. Eva Janíková


Stáhnout ppt "DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH"

Podobné prezentace


Reklamy Google