Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Říjen 2007 Nobody’s Unpredictable Ipsos Tambor GALAXY SÉRIE 2007 Anketa – spokojenost závodníků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Říjen 2007 Nobody’s Unpredictable Ipsos Tambor GALAXY SÉRIE 2007 Anketa – spokojenost závodníků."— Transkript prezentace:

1 Říjen 2007 Nobody’s Unpredictable Ipsos Tambor GALAXY SÉRIE 2007 Anketa – spokojenost závodníků

2 Ipsos Tambor GALAXY SÉRIE 2007 2 Hodnocení náročnosti tratě Jako náročnější tratě byly hodnoceny závody v Rožnově a v Dobříši. Více jako polovina z dotázaných u těchto závodů uvedla, že trať byla spíše náročná nebo že byla velmi náročná. Závod v Soběslavi pak byl v porovnání s ostatními hodnocen jako průměrně náročný, závody v Písku a Náměšti připadali náročné pouze 1/5 závodníků. Znění otázky: Jak hodnotíte náročnost tratě závodu? Pro Vaše hodnocení použijte škálu 1 až 5, kde 1 znamená velmi náročná a 5 velmi nenáročná trať. v % N = 508 49 87 55 89 55 108 65 Otázka nebyla položena !

3 Ipsos Tambor GALAXY SÉRIE 2007 3 Spokojenost s okolím tratě Závodníci byli s okolím tratě ve valné většině případů spokojeni. V porovnání s ostatními závody dosáhl nižší spokojenosti s okolím tratě závod v Soběslavi. v % N = 508 49 87 55 89 55 108 65 Znění otázky: Nakolik jste byl\a v rámci uvedeného závodu spokojen\a s prostředím v okolí tratě? Pro vyjádření míry Vaší spokojenosti prosím použijte škálu 1 až 5, kde 1 znamená nejlepší hodnocení a 5 nejhorší hodnocení.

4 Ipsos Tambor GALAXY SÉRIE 2007 4 Spokojenost se značením tratě Závodníci byli obecně se značením tratě většinou spokojeni. Nejvíce pak na závodech v Rožnově, Prachaticích a Dobříši. Naopak na závodě v Soběslavi uvedla nespokojenost se značením tratě téměř 1/4 účastníků. v % N = 508 49 87 55 89 55 108 65 Znění otázky: Nakolik jste byl\a v rámci uvedeného závodu spokojen\a se značením tratě? Pro vyjádření míry Vaší spokojenosti prosím použijte škálu 1 až 5, kde 1 znamená nejlepší hodnocení a 5 nejhorší hodnocení.

5 Ipsos Tambor GALAXY SÉRIE 2007 5 Spokojenost s četností občerstvovacích stanic Taktéž v četnosti občerstvovacích stanic neviděli závodníci závažnější problém. Výrazně méně spokojeni však byli v Soběslavi. v % N = 508 49 87 55 89 55 108 65 Znění otázky: Nakolik jste byl\a v rámci uvedeného závodu spokojen\a s četností občerstvovacích stanic? Pro vyjádření míry Vaší spokojenosti prosím použijte škálu 1 až 5, kde 1 znamená nejlepší hodnocení a 5 nejhorší hodnocení.

6 Ipsos Tambor GALAXY SÉRIE 2007 6 Spokojenost se sortimentem na občerstvovacích stanicích Závody v Prachaticích a Dobříši byly co do spokojenosti se sortimentem hodnoceny nejlépe. v % N = 508 49 87 55 89 55 108 65 Znění otázky: Nakolik jste byl\a v rámci uvedeného závodu spokojen\a se sortimentem na občerstvovacích stanicích? Pro vyjádření míry Vaší spokojenosti prosím použijte škálu 1 až 5, kde 1 znamená nejlepší hodnocení a 5 nejhorší hodnocení.

7 Ipsos Tambor GALAXY SÉRIE 2007 7 Spokojenost s bezpečností na trati S bezpečností na trati byli nespokojeni nejčastěji účastníci závodu v Soběslavi a Náměšti. V obou případech se jednalo o 10% dotázaných, kteří uvedli, že s bezpečností na trati nebyli spokojeni. v % N = 508 49 87 55 89 55 108 65 Znění otázky: Nakolik jste byl\a v rámci uvedeného závodu spokojen\a s bezpečností na trati? Pro vyjádření míry Vaší spokojenosti prosím použijte škálu 1 až 5, kde 1 znamená nejlepší hodnocení a 5 nejhorší hodnocení.

8 Ipsos Tambor GALAXY SÉRIE 2007 8 Spokojenost s lokalitou závodu S lokalitou závodu byli téměř všichni spokojeni – nejvíce pak v Prachaticích, Dobříši a Písku. v % N = 508 49 87 55 89 55 108 65 Znění otázky: Nakolik jste byl\a v rámci uvedeného závodu spokojen\a s lokalitou závodu? Pro vyjádření míry Vaší spokojenosti prosím použijte škálu 1 až 5, kde 1 znamená nejlepší hodnocení a 5 nejhorší hodnocení.

9 Ipsos Tambor GALAXY SÉRIE 2007 9 Spokojenost s dostatkem informací o závodě před jeho konáním Ve valné většině považovali závodníci informace před zahájením závodu za dostatečné, pouze informace o závodu v Soběslavi takto hodnotila pouze o něco málo více než polovina účastníků. v % N = 508 49 87 55 89 55 108 65 Znění otázky: Nakolik jste byl\a v rámci uvedeného závodu spokojen\a s dostatkem informací o závodě před jeho konáním (propozice a ostatní organizační informace)? Pro vyjádření míry Vaší spokojenosti prosím použijte škálu 1 až 5, kde 1 znamená nejlepší hodnocení a 5 nejhorší hodnocení.

10 Ipsos Tambor GALAXY SÉRIE 2007 10 Spokojenost s organizací prezentace závodníků O něco slabších výsledků co do spokojenosti s organizací prezentace závodníků dosáhly závody v Soběslavi a Rožnově. v % N = 508 49 87 55 89 55 108 65 Znění otázky: Nakolik jste byl\a v rámci uvedeného závodu spokojen\a s organizací prezentace závodníků? Pro vyjádření míry Vaší spokojenosti prosím použijte škálu 1 až 5, kde 1 znamená nejlepší hodnocení a 5 nejhorší hodnocení.

11 Ipsos Tambor GALAXY SÉRIE 2007 11 Spokojenost s časomírou a výsledkovým servisem Největší spokojenost s časomírou a výsledkovým servisem byla na závodech v Dobříši a Písku. Naopak nejnižší byla naměřena na závodech v Náměšti a Soběslavi. v % N = 508 49 87 55 89 55 108 65 Znění otázky: Nakolik jste byl\a v rámci uvedeného závodu spokojen\a s časomírou a výsledkovým servisem (zveřejňování průběžných a oficiálních výsledků)? Pro vyjádření míry Vaší spokojenosti prosím použijte škálu 1 až 5, kde 1 znamená nejlepší hodnocení a 5 nejhorší hodnocení.

12 Ipsos Tambor GALAXY SÉRIE 2007 12 Spokojenost s doprovodným programem Největší spokojenost s doprovodným programem byla deklarována v Dobříši. Naopak nejnižší spokojenost byla na závodech v Písku a Soběslavi. v % N = 508 49 87 55 89 55 108 65 Znění otázky: Nakolik jste byl\a v rámci uvedeného závodu spokojen\a s doprovodným programem (celkové dění v prostoru cíle závodu, dětský závod, tombola, slavnostní vyhlášení vítězů atd.)? Pro vyjádření míry Vaší spokojenosti prosím použijte škálu 1 až 5, kde 1 znamená nejlepší hodnocení a 5 nejhorší hodnocení.

13 Ipsos Tambor GALAXY SÉRIE 2007 13 Spokojenost s časovým harmonogramem závodního dne Nejvyšší spokojenost s časovým harmonogramem závodního dne byla naměřena na závodech v Prachaticích a Náměšti. Naopak v Soběslavi a Rožnově byla nejnižší. v % N = 508 49 87 55 89 55 108 65 Znění otázky: Nakolik jste byl\a v rámci uvedeného závodu spokojen\a s časovým harmonogramem závodního dne? Pro vyjádření míry Vaší spokojenosti prosím použijte škálu 1 až 5, kde 1 znamená nejlepší hodnocení a 5 nejhorší hodnocení.

14 Ipsos Tambor GALAXY SÉRIE 2007 14 Spokojenost se servisem pro závodníky v prostoru startu a cíle Nejvyšší spokojenost se servisem pro závodníky deklarovali účastníci na závodech v Náměšti a ve Zruči. Naopak nejnižší v Soběslavi, kde uvedlo nespokojenost 40% závodníků. v % N = 508 49 87 55 89 55 108 65 Znění otázky: Nakolik jste byl\a v rámci uvedeného závodu spokojen\a se servisem pro závodníky v prostoru startu a cíle (možnost parkování, sprchy, WC, mytí kol, občerstvení)? Pro vyjádření míry Vaší spokojenosti prosím použijte škálu 1 až 5, kde 1 znamená nejlepší hodnocení a 5 nejhorší hodnocení.

15 Ipsos Tambor GALAXY SÉRIE 2007 15 Celková spokojenost se závodem Pokud účastníci hodnotili závod jako celek, nejlepšího hodnocení dosáhl závod v Prachaticích a Dobříši. Naopak v porovnání s ostatními mírně zaostává závod v Soběslavi. v % N = 508 49 87 55 89 55 108 65 Znění otázky: Když se zamyslíte nad celkovou úrovní organizace tohoto závodu, nakolik jste byl\a celkově spokojen\a? Pro vyjádření míry Vaší spokojenosti prosím použijte škálu 1 až 5, kde 1 znamená nejlepší hodnocení a 5 nejhorší hodnocení.

16 Ipsos Tambor GALAXY SÉRIE 2007 16 Pravděpodobnost účasti na závodě v příštím roce Kromě závodů v Písku a Soběslavi by jednotlivé závody v příštím roce pravděpodobně navštívilo 90 a více procent účastníků. v % N = 508 49 87 55 89 55 108 65 Znění otázky: Nakolik je pravděpodobné, že se zúčastníte tohoto závodu i v příštím roce? Uvažujte prosím, že se závod bude konat v termínu, který by vyhovoval Vašim časovým možnostem. Pro vyjádření prosím použijte škálu 1 až 5, kde 1 znamená, že byste se rozhodně zúčastnil/a a 5 znamená, že byste se rozhodně nezúčastnil/a.

17 Ipsos Tambor GALAXY SÉRIE 2007 17 Doporučení závodu svým známým na základě zkušenosti Účastníci jednotlivých závodů by nejčastěji doporučili závod v Prachaticích a Dobříši. Naopak závod v Soběslavi by doporučily zhruba jen 2/3 účastnících se. v % N = 508 49 87 55 89 55 108 65 Znění otázky: Nakolik byste na základě Vaší zkušenosti doporučil\a tento závod Vašim podobně zapáleným kamarádům či známým? Pro vyjádření prosím použijte škálu 1 až 5, kde 1 znamená, že byste ho rozhodně doporučil/a a 5 znamená, že byste ho rozhodně nedoporučila.

18 Ipsos Tambor GALAXY SÉRIE 2007 18 SHRNUTÍ (Průměrné známky hodnocení závodů v jednotlivých oblastech)

19 Ipsos Tambor GALAXY SÉRIE 2007 19 Spokojenost vs. důležitost jednotlivých aspektů HODNOCENÍ ATRIBUTŮ Ø (LOW) - VLIV NA CELKOVOU SPOKOJENOST


Stáhnout ppt "Říjen 2007 Nobody’s Unpredictable Ipsos Tambor GALAXY SÉRIE 2007 Anketa – spokojenost závodníků."

Podobné prezentace


Reklamy Google