Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Městská policie – CALL BACK červenec – srpen 2010 Tisková konference 1. náměstka primátora hl. m. Prahy Rudolfa Blažka ředitele Městské policie hl.m.Prahy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Městská policie – CALL BACK červenec – srpen 2010 Tisková konference 1. náměstka primátora hl. m. Prahy Rudolfa Blažka ředitele Městské policie hl.m.Prahy."— Transkript prezentace:

1 Městská policie – CALL BACK červenec – srpen 2010 Tisková konference 1. náměstka primátora hl. m. Prahy Rudolfa Blažka ředitele Městské policie hl.m.Prahy Vladimíra Kotrouše Praha, 1.10. 2010

2 Call Back Zpětné telefonáty oznamovatelům, zjišťování jejich spokojenosti s prací strážníků Inspirace v zahraničí, například ve Velké Británii Zkušební provoz v květnu (denně průměrně 55 volání zpět) Ostrý provoz červenec - září V červenci a srpnu osloveno 1021 volajících, 994 souhlasilo se zpětným voláním 796 respondentů se zúčastnilo dotazníkového průzkumu Městská policie – call back červenec – srpen 2010

3 Průzkum Městská policie – call back červenec – srpen 2010 Typ výzkumu Období Metoda průzkumu Velikost vzorku Call Back červenec - srpen 2010 CATI – sběr dat byl realizován pracovníky Městské policie hl. m. Prahy 796 respondentů, kteří volali na tísňovou linku (156) Městské policie Hl. m. Prahy Osloveni byli volající na tísňovou linku MP (156), kterým bylo zpětně voláno s dotazy týkající se spokojenosti s reakcí MP na jejich podnět.

4 Shrnutí Relativně vysoká ochota respondentů ke zpětnému volání – odmítla pouze 3% dotázaných. Úspěšně bylo realizováno 8 z 10 hovorů. Celkově je s prací Městské policie spokojeno 83% dotázaných. Nejvíce jsou dotázaní spokojeni s ochotou a chováním operátora(ky) na tísňové lince (9 z 10 naprosto spokojeno). O něco nižší spokojenost je naopak u rychlosti příjezdu hlídky a vyřešení problému. 59% situací bylo vyřešeno během zásahu strážníků, 12% nebylo vyřešeno a ve 28% případů dotázaný neví, zda se situaci podařilo vyřešit. Městská policie – call back červenec – srpen 2010

5 Úspěšnost call back Městská policie – call back červenec – srpen 2010 Pouze 3% dotazovaných si nepřálo být rušeno zpětným voláním. Při vlastní realizaci call back odmítlo rozhovor nebo volaný nebyl zastižen v 19% případů. ( stat. chyba: max. 2,6%) SC1) Mohl(a) bych Vám položit několik otázek, které se týkají Vaší spokojenosti s reakcí MP hl. m. Prahy na Vaše oznámení? (odpovídají všichni respondenti včetně screeningu N=1021)

6 Spokojenost s ochotou a chováním operátora(ky) na tísňové lince Městská policie – call back červenec – srpen 2010 9 z 10 dotázaných bylo naprosto spokojeno s chováním a ochotou operátorky na tísňové lince, celkově pak bylo spokojeno 98% dotázaných. ( stat. chyba: max. 2,9%) Q1) Jak jste byl(a) spokojen(a) s chováním a ochotou operátora(ky) na tísňové lince? (odpovídají všichni respondenti N=796) Průměrná známka 1,1 Škála: 1 - naprosto spokojen(a) 5 - nespokojen(a) SPOKOJENO 98%

7 Spokojenost s rychlostí příjezdu hlídky Městské policie Městská policie – call back červenec – srpen 2010 S rychlostí příjezdu hlídky MP na místo oznámení bylo naprosto spokojena 1/2 dotázaných, spokojeno bylo 7 z 10. Nespokojenost byla zaznamenána u 6% dotázaných. ( stat. chyba: max. 2,9%) Q2) Jak jste byl(a) spokojen(a) s rychlostí příjezdu hlídky Městské Policie na místo oznámení? (odpovídají všichni respondenti N=796) Průměrná známka 1,6 Škála: 1 - naprosto spokojen(a) 5 - nespokojen(a) SPOKOJENO 69%

8 Spokojenost s vyřešením dané situace strážníky Městské policie Městská policie – call back červenec – srpen 2010 58% dotázaných bylo spokojeno s tím jak strážníci MP vyřešili danou situaci, nespokojen byl 1 z 10 dotázaných, 1/3 nedokáže odpovědět. ( stat. chyba: max. 2,9%) Q3) Jak jste byl(a) spokojen(a) s tím jak strážníci Městské Policie vyřešili danou situaci? (odpovídají všichni respondenti N=796) Průměrná známka 1,8 Škála: 1 - naprosto spokojen(a) 5 - nespokojen(a) SPOKOJENO 58%

9 Celková spokojenost s prací Městské policie Hl. m. Prahy Městská policie – call back červenec – srpen 2010 S prací MP je celkově spokojeno 83% dotázaných, nespokojen je 1 z 10. ( stat. chyba: max. 2,9%) Q4) Jak jste byl(a) celkově spokojen(a) s prací Městské Policie Hl.m.Prahy? (odpovídají všichni respondenti N=796) Průměrná známka 2,0 Škála: 1 - naprosto spokojen(a) 5 - nespokojen(a) SPOKOJENO 83%

10 Spokojenost s prací Městské policie Hl. m. Prahy Městská policie – call back červenec – srpen 2010 Nejvíce jsou dotázaní spokojeni s chováním a ochotou a operátora na tísňové lince. ( stat. chyba: max. 2,9%) Q4) Jak jste byl(a) celkově spokojen(a) s prací Městské Policie Hl.m.Prahy? (odpovídají všichni respondenti N=796) Škála: 1 - naprosto spokojen(a) 5 - nespokojen(a)

11 Vyřešení situace během zásahu strážníků Městské policie Městská policie – call back červenec – srpen 2010 59% situací bylo vyřešeno během zásahu strážníků, 12% nebylo vyřešeno a ve 28% případů dotázaný neví, zda se situaci podařilo vyřešit. ( stat. chyba: max. 2,6%) Q5) Byla tato situace, kterou jste oznámil(a) na tísňovou linku, vyřešena během zásahu strážníků Městské Policie? (odpovídají všichni respondenti N=796)

12 Napadení strážníků při výkonu služby (2006-2009) Městská policie – call back červenec – srpen 2010

13 Napadení strážníků při výkonu služby 2010 Za období od 1.1. do 31.8.2010 bylo zaznamenáno celkem 55 útoků na strážníky městské policie V porovnání se shodným obdobím roku 2009 to představuje nárůst o 5 případů Z celkového počtu letošních útoků jich bylo 6 vedeno ze strany řidičů motorových vozidel

14 Trestná činnost strážníků Ztráta bezúhonnosti: 2009 - 1 strážník 2010 - 0 Trestní stíhání: 2009 - 6 strážníků 2010 - 9 strážníků Obžaloby: 2009 - 2 strážníci 2010 - 1 strážník


Stáhnout ppt "Městská policie – CALL BACK červenec – srpen 2010 Tisková konference 1. náměstka primátora hl. m. Prahy Rudolfa Blažka ředitele Městské policie hl.m.Prahy."

Podobné prezentace


Reklamy Google