Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu."— Transkript prezentace:

1 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí - Hl. m. Praha – Prosinec 2004 strana 1 Část 5 ANALÝZA POCITU BEZPEČÍ – POROVNÁNÍ 2004 x 2001 (a porovnání s průzkumy pro Městskou policii 2002 a 2003)

2 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí - Hl. m. Praha – Prosinec 2004 strana 2 Nejzávažnějšími problémy v hl. městě Praha jsou drogy, pouliční kriminalita, dále prostituce a kriminalita v MHD. Od listopadu 2004 vzrostla podle názoru Pražanů závažnost všech problémů. Nejzávažnější problémy v Praze K nejvýraznějšímu posunu v názorech Pražanů na závažnost jednotlivých problémů došlo od listopadu 2001 u následujících: - závadové chování dětí - alkoholismus - bezdomovectví - nezaměstnanost

3 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí - Hl. m. Praha – Prosinec 2004 strana 3 Nejproblematičtějšími skupinami obyvatel jsou v Praze podle vnímání obyvatel drogoví dealeři, kriminální recidivisté, nepřizpůsobiví Rómové a drogově závislí. Oproti roku 2001 nejvíce vzrostla závažnost skupin jako jsou nepřizpůsobiví Rómové a drogově závislí. Skupiny obyvatel, které vyvolávají znepokojení Jako výrazně problémovější skupiny v porovnání s listopadem 2001 byly označeny: - nepřizpůsobiví Rómové - drogově závislí a s odstupem - bezdomovci – občané ČR - cizinci s dočasným pobytem Naopak jako méně problémové byly v porovnání s listopadem 2001 označeny: - fašistické skupiny - teroristé

4 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí - Hl. m. Praha – Prosinec 2004 strana 4 Nejobávanějšími trestnými činy jsou v hl. městě Praha kapesní a bytové krádeže, následuje vykrádání a krádeže aut. Také obava z trestné činnosti je oproti r. 2001 větší, především strach z bytových krádeží, kapesních krádeží a loupeží. Ohrožení – trestná činnost Pražané se obávají v porovnání s listopadem 2001 výrazně více následujících trestných činů: - bytové krádeže - kapesní krádeže - loupeže

5 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí - Hl. m. Praha – Prosinec 2004 strana 5 Osobní zkušenost s trestným činem Celkově 34% respondentů se stalo v posledních dvou letech obětí trestného činu. Polovina zkušeností s trestnými činy v Praze byla spojená s kapesní krádeží, téměř čtvrtina s vykradením auta. Více Pražanů než v roce 2001 uvádí, že se stali obětí trestného činu, tento nárůst je způsoben především nárůstem zkušeností s kapesními krádežemi. % jsou vypočítána z počtu respondentů, kteří měli zkušenost s trestným činem + 5% Obětí trestného činu se častěji stali obyvatelé Prahy ve věku do 29 let a dále počet obětí klesá s věkem.

6 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí - Hl. m. Praha – Prosinec 2004 strana 6 Celkově 57% postižených trestným činem ohlásilo tento trestný čin na policii. Nejčastěji uváděným důvodem neohlášení trestného činu je domněnka respondentů, že Policie by případ stejně nevyřešila. Oproti listopadu 2001 nenastala výrazná změna ve způsobu ne/ohlašování trestných činů polici. Spáchání trestného činu neohlašují častěji ženy a častost ohlášení tohoto činu roste s věkem. Ohlášení trestného činu Důvody neohlášení trestných činů se obecně od roku 2001 nezměnili, uvedený pokles a nárůst jsou způsobeny větším zastoupením kapesních krádeží mezi trestnými činy.

7 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí - Hl. m. Praha – Prosinec 2004 strana 7 Opatření k ochraně majetku ANO listopad 200159% prosinec 200459% Celkem 59% obyvatel Prahy podniklo v posledních dvou letech nějaké opatření k ochraně jejich majetku. Opatření ke zvýšení ochrany majetku podnikli spíše respondenti s vyšším sociálním statutem a obyvatelé Prahy 12 a 13. V porovnání s listopadem 2001 podnikl nějaký druh opatření stejný počet Pražanů, o něco častěji šlo však o mimořádná a speciální opatření.

8 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí - Hl. m. Praha – Prosinec 2004 strana 8 Opatření ke zvýšení osobní bezpečnosti Celkem polovina obyvatel Prahy podnikla v posledních dvou letech nějaké opatření ke zvýšení osobní bezpečnosti. Oproti listopadu 2001 bylo těch Pražanů, kteří ochránili osobní bezpečnost během posledních 2 let, méně - více Pražanů stejná opatření podnikla před rokem 2001. Opatření ke zvýšení osobní bezpečnosti podnikli více dotazovaní do 20-29 let, respondenti s vyšším sociálním statutem a obyvatelé Prahy 13 a Prahy 14. ANO listopad 200155% prosinec 200450%

9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí - Hl. m. Praha – Prosinec 2004 strana 9 Opatření ke zvýšení osobní bezpečnosti Osobní bezpečnost Pražané nejčastěji chrání tím, že nevpouští cizí lidi do bytu nebo domu a vyhýbají se nebezpečným místům. 22% Pražanů si opatřilo bezpečnější vstupní dveře a 15% zabezpečovací systém. Oproti roku 2001 se o něco méně respondentů vyhýbá nebezpečným místům, informuje se o místě mimo domov, večer nevychází z bytu nebo si chodí naproti a to přes to, že obava ze zločinnosti obecně narostla.

10 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí - Hl. m. Praha – Prosinec 2004 strana 10 Celá pětina Pražanů vážně uvažuje o odstěhování z Prahy kvůli vysokým životním nákladům a 16% kvůli vysoké kriminalitě. Oproti listopadu 2001 jsou Pražané více loajální svému městu a o odstěhování z Prahy uvažují méně často – jejich spokojenost se zlepšila hlavně s životním prostředím. Důvody pro odstěhování se z Prahy nikdy neuvažoval/a podnikám již konkrétní kroky O hodně menším stimulem pro vystěhování z Prahy je špatné životní prostředí.

11 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí - Hl. m. Praha – Prosinec 2004 strana 11 Poplatek za zvýšení bezpečnosti v Praze Ochota platit poplatek pro zvýšení bezpečnosti v Praze roste se vzděláním a příjmem a je stejná jako byla na konci roku 2001. Ochota platit poplatek pro zvýšení bezpečnosti v Praze roste se vzděláním a příjmem. Nejvíce jsou ochotni platit respondenti ve věku 50-59 let a dále obyvatelé Prahy 3, 8, 12 a 14. Naopak nejmenší ochota platit za bezpečnost je u věkové skupiny do 19 let a obyvatel Prahy 5, 7 a 13.

12 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí - Hl. m. Praha – Prosinec 2004 strana 12 Postoj k oznámení trestného činu na policii určitě ANO určitě NE Oproti listopadu 2001 by výrazně více Pražanů oznámilo následující trestné činy: - napadení na ulici a ublížení na zdraví - přepadení na ulici a následnou krádež - vandalismus - krádež v obchodě Naopak o něco méně dotázaných by oznámilo činy: - střílení dvou rusky hovořících po sobě - parta skinheadů honí dva Rómy - zákaz vpuštění Rómů na diskotéku Velká většina obyvatel Prahy by rozhodně nebo spíše oznámila pokus o znásilnění, sražení chodce a neposkytnutí první pomoci, teroristický útor, napadení na ulici a ublížení na zdraví a přepadení a následnou krádež. Oproti listopadu 2001 vzrostla tolerance vůči neoznamování trestných činů, které se dějí v rámci národnostních skupin, naopak poklesla tolerance ke krádežím v obchodě, vandalismu a přepadení.

13 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí - Hl. m. Praha – Prosinec 2004 strana 13 Tolerance k sociálním a zábavním institucím určitě ANOurčitě NE Nejméně tolerantní jsou Pražané k výstavbě kontaktního centra pro narkomany, rómského kulturního střediska, hracích automatů nebo výchovného ústavu mládeže v místě jejich bydliště – u těchto institucí navíc tato tolerance poklesla v porovnání s listopadem 2001. Naopak mírně narostla tolerance k výstavbě centra pro zjišťování AIDS. Oproti listopadu 2001 výrazně poklesla tolerance ke zřízení následujících: - kontaktní centrum pro narkomany - rómské kulturní středisko - hrací automaty - výchovný ústav pro mládež - klub pro neorganizovanou mládež Naopak o něco méně dotázaným by nevadilo zřízení centra pro zjišťování AIDS.

14 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí - Hl. m. Praha – Prosinec 2004 strana 14 Opatření ke zvýšení osobní bezpečnosti 43% Pražanů je pro zvýšení počtu policistů v ulicích a téměř třetina pro zlepšení veřejného osvětlení. Na druhou stranu méně Pražanů by prosazovalo zařízení pro trávení volného času mládeže, represivní opatření proti pouličnímu šíření drog a zvýšení počtu motorizovaných hlídek. 10/200210/2003 více policistů v ulicích49%44% zlepšení veřejného osvětlení15%26% lepší materiální zabezpečení policie19%17% kamerové systémy34%29% více zařízení pro trávení volného času mládeže26%28% zavedení veřejně prospěšných prací29%26% represivní opatření proti pouličnímu šíření drog32%34% sloučení městské a státní policie11%9% více spec. pracovníků pro prevent. programy13%12% posílení pravomocí Městské policie11%4% více streetworkerů10%9% více veřejných telefonů, nouzových hlásičů9%11% více motorizovaných hlídek14%22% lepší informovanost o možnostech předcházení kriminality10%11% vymezení zon pro prostituci9%9% více služeben Městské policie6%3%

15 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí - Hl. m. Praha – Prosinec 2004 strana 15 Svědectví trestného činu Jen 15% Pražanů uvedlo, že pokud se stanou svědky trestného činu, pomohou napadenému a jen 14% z nich by aktivně oznámilo trestný čin na policii. Nejčastěji by dotázaní zavolali anonymně na 156 nebo 158 a čtvrtina Pražanů by byla ochotna svědčit v případě nutnosti. Oproti listopadu 2001 by se více Pražanů aktivně zapojilo do pomoci postiženému. Ochota volat na linky 156 a158 roste s věkem, dále by volali spíše ženy a obyvatelé Prahy 8 a 9. Aktivní pomoc by napadenému nabídli více muži, respondenti ve středním věku a obyvatelé Prahy 4.

16 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí - Hl. m. Praha – Prosinec 2004 strana 16 Spokojenost s prací Městské policie Obyvatelé Prahy celkově hodnotí Městskou polici hůře než Policii ČR, ale spokojenost s ní od roku 2001 stoupla. S Městskou policií jsou více spokojeny ženy, respondenti ve věku do 19 let a v rozmezí 60-69 let, více také obyvatelé Prahy 3 a 5. Naopak nejméně jsou spokojeni obyvatelé Prahy 4, 11, 13 a 14. Spokojenost: listopad 200143% prosinec 200447% 10/2002 10/2003 rozhodně spokojen49%44% spíše spokojen15%26% spíše nespokojen19%17% naprosto nespokojen34%29%

17 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí - Hl. m. Praha – Prosinec 2004 strana 17 Spokojenost s prací Policie ČR Obyvatelé Prahy hodnotí Policii ČR lépe než Městskou policii, spokojenost s ní navíc od roku 2001 stoupla. S Policií ČR jsou více spokojeny ženy a respondenti ve věku 50-69 let, více také obyvatelé Prahy 8 a 9. Naopak méně jsou spokojeni obyvatelé Prahy 13, 14 a 15. Spokojenost: listopad 200148% prosinec 200453% 10/2001 10/2003 rozhodně spokojen49%44% spíše spokojen15%26% spíše nespokojen19%17% naprosto nespokojen34%29%

18 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí - Hl. m. Praha – Prosinec 2004 strana 18 Statistická chyba Tabulka obsahuje velikost statistické chyby (na 5% hladině významnosti ), v závislosti na velikosti vzorku a dané relativní četnosti.


Stáhnout ppt "____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu."

Podobné prezentace


Reklamy Google