Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autoevaluace aneb vlastní hodnocení školy ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autoevaluace aneb vlastní hodnocení školy ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk."— Transkript prezentace:

1 Autoevaluace aneb vlastní hodnocení školy ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk

2 MOTTO „Aby člověk dospěl k sebepoznání, musí vyjít ze své ulity a sám sebe nezaujatě pozorovat.“„Aby člověk dospěl k sebepoznání, musí vyjít ze své ulity a sám sebe nezaujatě pozorovat.“ Mahátma Gándhí Mahátma Gándhí

3 Vyhláška č. 15/2005 Sb. § 8 a 9§ 8 a 9 novela vyhlášky č. 225/2009 Sb. novela vyhlášky č. 225/2009 Sb. MŠMT sděluje: povinnost předložit hodnocení k projednání v pedagogické radě je novou právní úpravou stanovena až na začátek školního roku, který následuje po uplynutí tříletého hodnotícího období od zpracování posledního hodnocení. MŠMT sděluje: povinnost předložit hodnocení k projednání v pedagogické radě je novou právní úpravou stanovena až na začátek školního roku, který následuje po uplynutí tříletého hodnotícího období od zpracování posledního hodnocení.

4 Struktura (hodnocené oblasti) ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk 1. Podmínky ke vzdělávání.1. Podmínky ke vzdělávání. 2. Průběh vzdělávání. 2. Průběh vzdělávání. 3. Výsledky vzdělávání žáků a studentů. 3. Výsledky vzdělávání žáků a studentů. 4. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 4. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

5 SWOT ANALÝZA I. Silné stránky školySilné stránky školy - bohatá tradice - bohatá tradice - dobré technické zázemí - dobré technické zázemí - aprobovanost výuky - aprobovanost výuky - vysoká úroveň odborného, organizačního a správního vedení(ředitelka, zást. ředitelky, ekonomka) - vysoká úroveň odborného, organizačního a správního vedení(ředitelka, zást. ředitelky, ekonomka) - partnerské vztahy: učitel --- vedení - partnerské vztahy: učitel --- vedení učitel --- žák učitel --- žák

6 Slabé stránky školySlabé stránky školy - nedostačující počet učeben - nedostačující počet učeben - není dostatečné zázemí pro VO - není dostatečné zázemí pro VO - malá sborovna - malá sborovna - absence hry na violoncello a žesťové nástroje - absence hry na violoncello a žesťové nástroje - spolupráce s rodiči - spolupráce s rodiči Spolupráce s kulturními institucemi ve městě ??? Propagace školy ???

7 PříležitostiPříležitosti - hledání dalších příležitostí k veřejné prezentaci školy - hledání dalších příležitostí k veřejné prezentaci školy (www stránky, tisk apod.) (www stránky, tisk apod.) - kontakty s učiteli HV na ZŠ a MŠ (výchovné koncerty) - kontakty s učiteli HV na ZŠ a MŠ (výchovné koncerty) - větší samostatnost a odpovědnost pedagogů ( ŠVP) - větší samostatnost a odpovědnost pedagogů ( ŠVP) Hrozby Hrozby - Finanční situace - Klesající demografická křivka - Klesající demografická křivka -Nabídka dalších aktivit – počítače, jazyky, sport, zájmové kroužky na ZŠ, SŠ

8 SWOT ANALÝZA II. Silné stránky školySilné stránky školy - spolupráce vedení školy – učitelé - spolupráce vedení školy – učitelé - prezentace školy - prezentace školy - kvalitní pedagogický sbor - kvalitní pedagogický sbor - zájem o rozvoj školy ze strany vedení školy - zájem o rozvoj školy ze strany vedení školy

9 Slabé stránky školySlabé stránky školy - omezené prostorové podmínky dané budovou - omezené prostorové podmínky dané budovou - absence výuky hry na violoncello - absence výuky hry na violoncello Příležitosti Příležitosti - tvorba ŠVP - tvorba ŠVP - sebevzdělávání učitelů (DVPP) - sebevzdělávání učitelů (DVPP) - festivaly ZUŠ, přehlídky soutěže apod. - festivaly ZUŠ, přehlídky soutěže apod.

10 Dotazník pro učitele Dotazník obdrželo 24 učitelůDotazník obdrželo 24 učitelů vráceno bylo 19 (odpovědi byly anonymní) vráceno bylo 19 (odpovědi byly anonymní)

11 Vyhodnocení dotazníku 1. Jste spokojen(a) s tím, jak se vám pracuje se žáky? 1 ano 36,8% 2 spíše ano 63,2%

12 2. Poskytuje škola dostatečné vybavení k vaší práci? 1 ano 47,4% 2 spíše ano 47,4% 3 spíše ne 5,2%

13 3. Jsou pro Vás podmínky a prostředí ve kterém pracujete vyhovující? 1 ano 57,9% 2 spíše ano 36,9% 3 spíše ne 5,2%

14 4. Máte možnost využívat ve Vašem oboru novinky, které se objevují na trhu? ( notový materiál, hudební nástroje, nové výtvarné techniky apod.) 1 ano 52,6% 2 spíše ano 42,2% 3 spíše ne 5,2%

15 5. Máte ve své práci podporu rodičů? 1 ano 31,6% 2 spíše ano 63,2% 3 spíše ne 5,2%

16 6. Má Vaše práce podporu ze strany vedení školy ? 1 ano 78,9% 2 spíše ano 21,1%

17 Dotazník pro rodiče Dotazníkového šetření se zúčastnilo 159 rodičů žáků školy. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 159 rodičů žáků školy.

18 Vyhodnocení dotazníku 1. Doporučili byste naši školu známým a přátelům ? 1 ano 74,8% 2 spíše ano 22,7% 3 spíše ne 1,9% 4 ne 0,6%

19 2. Vyhovuje Vám informovanost o škole a jejich akcích ? 1 ano 40,2% 2 spíše ano 42,8% 3 spíše ne 15,7% ne 1,3%

20 3. Zúčastňujete se pravidelně akcí školy ? (koncerty, výstavy apod.) 1 ano 42,8% 2 spíše ano 38,4% 3 spíše ne 13,2% 4 ne 5,6%

21 4. Jste spokojení s tím,jak se k vašemu dítěti chovají učitelé a ostatní zaměstnanci školy? 1 ano 79,9% 2 spíše ano16,3% 3 spíše ne 3,8%

22 5. Dodává škola vašemu dítěti sebedůvěru? 1 ano 61% 2 spíše ano 34,6% 3 spíše ne 2,5% 4 ne 1,9%

23 7. Má vaše dítě dobrý vztah se svým učitelem? 1 ano 90,6% 2 spíše ano 8,2% 3 spíše ne 0,6% 4 ne 0,6%

24 9. Jste v pravidelném kontaktu s vyučujícím vašeho dítěte? 1 ano 52,2% 2 spíše ano 35,2% 3 spíše ne 8,2% 4 ne 4,4%

25 11. Zažívá vaše dítě ve škole nebo kvůli ní strach? 1 ano 0,6% 2 spíše ano 1,3% 3 spíše ne 13,8% 4 ne 84,3%

26 14. Navštěvovali jste jako děti ZUŠ (nebo dříve LŠU) ? 1 ano 61% 2 ne 39%

27 15. Na jakém hodnotovém žebříčku aktivit vašeho dítěte je umělecké vzdělávání? 1.řada 1. místo 32,7 % 2. řada 2. místo 40,9% 3. řada 3. místo 15,1% 4. řada 4. místo 8,8% 5. řada 5. místo 1,9% 6. řada 6. místo 0,6%

28 Závěr Pohled do vlastních řad pomohl odkrýt nejen silné stránky školy, ale i tzv. slabé stránky.Pohled do vlastních řad pomohl odkrýt nejen silné stránky školy, ale i tzv. slabé stránky.

29 A. Schopenhauer: „Chyby, kterých jsme se zřejmě dopustili, „Chyby, kterých jsme se zřejmě dopustili, bychom neměli omlouvat sami před sebou bychom neměli omlouvat sami před sebou nebo zkrášlovat či zmenšovat, nebo zkrášlovat či zmenšovat, nýbrž měli bychom si je přiznat a nýbrž měli bychom si je přiznat a uvědomit si je v celé jejich velikosti, uvědomit si je v celé jejich velikosti, abychom si jasně vštípili zásadu, abychom si jasně vštípili zásadu, že se jich příště nedopustíme.“ že se jich příště nedopustíme.“

30 Děkuji Vám za pozornost! Věra Janišová, ředitelka ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk


Stáhnout ppt "Autoevaluace aneb vlastní hodnocení školy ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk."

Podobné prezentace


Reklamy Google