Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou Konference 12.11.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou Konference 12.11.2009."— Transkript prezentace:

1 Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou Konference 12.11.2009

2 Cesta ke kvalitě Projekt MŠMT – podpora škol v oblasti vlastního hodnocení •Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy vary, příspěvková organizace •se sídlem Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou •tel.: 353 999 244, 602 122 044 •e-mail: zs.becov@seznam.czzs.becov@seznam.cz •Mgr. Jitka Rudolfová, ředitelka školy

3 Osnova: •P•Představení školy •H•Historie •K•Koncepce školy •E•Evaluace / autoevaluace •P•Projekt Cesta ke kvalitě – pomoc naší škole •Z•Závěr – otázky

4 Představení školy •Z•ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou (základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna) •K•K 1.9.2009 108 žáků ZŠ, 41 dětí v MŠ, 50 dětí ve ŠD •P•Počet pedagogických pracovníků – 17 + 1 asistent pedagoga •P•Počet nepedagogických pracovníků – 8 •P•Počet uvařených obědů – denně cca 100

5 Historie •1•15ti letý žák 9. třídy – ve škole od 3 let (nejprve v MŠ) – ve škole 12 let, tj. od r. 1997 •1•1997 – 2009 – vystřídalo se 6 ředitelů školy (průměrně 2 roky na 1 ředitele) •K•Koncepce školy – různé, nenavazující •K•Krize – září 2008 – zahájení školního roku 2008/9 (ředitelka školy + zástupce odešli týden před začátkem školního roku, před tím 3 učitelé, poté skončila účetní a odpovědná osoba v BOZP a PO) •N•Největší problém - nedostatek informací •P•Podpora pedagogického sboru – tvorba výroční zprávy, plánů, rozvrhu •K•Konkurz – koncepce – říjen 2008

6 Koncepce školy – návod řešení problémů: •n•nízký počet žáků – podpora zřizovatele (město Bečov n/T) – náborový příspěvek – Hlinky •v•velmi nízká úroveň znalostí a dovedností žáků – při tvorbě učebních plánů vycházet z RVP (ŠVP), ale také z možností žáků (doplnění chybějících znalostí a dovedností), zvyšovat kvalifikovanost učitelů (podpora DVPP) •f•financování školy – zdroj financí nejen zřizovatel a stát, ale také dotace (projekt Multikulturní výchova), vlastní hospodářská činnost školy (rozšíření živností – školní bufet, pronájem prostor, pořádání kulturních akcí) •e•efektivní škola – efektivita školy – zvýšení osobního rozvoje žáků podle vzorce:

7 Vzorec efektivní školy: přidaná hodnota žák na vstupu---------------------- žák na výstupu příznivé výchovné prostředí = ekonomicky efektivní !

8 Pokračování koncepce: •m•mezilidské vztahy – zařazení etické výchovy do vzdělávacího procesu (projekt Multikulturní výchova) •š•škola jako multifunkční centrum vzdělanosti města – postavení školy ve městě – kulturní, umělecké, historické, ekologické aktivity, spolupráce se ZUŠJL (různé akce) •p•propagace školy – aktualizace webových stránek, články do tisku, školní noviny, účast na soutěžích, pořádání soutěží (610 let města, 90 let ČSR)

9 Evaluace / autoevaluace •V•Vlastní hodnocení školy by mělo probíhat za období: školní roky 2007/8, 2008/9, 2009/10 - problém výměny ředitelů, změna koncepce – nebude možné hodnotit všechny body struktury vlastního hodnocení (chybí informace, podklady), může se škola zaměřit na vlastní hodnocení období od 2008/9? •K•Kriteria vlastního hodnocení vychází z vyhl. č. 15/2005 Sb.

10 Projekt Cesta ke kvalitě – pomoc naší škole ? •d•dotazník (červenec 2009) – zapojení do projektu: B.1.2 – ochota na naší škole nějaký evaluační nástroj vyzkoušet a zapojit se do jeho ověřování •K•Konkrétně: •n•najít autoevaluační nástroj hodnocení projektu „Multikulturní výchova“, který na naší škole probíhá od 1.9.2009

11 K tomu nabízíme informace: •M•MŠMT - dotační titul: Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy •M•Modul dotačního programu – B – Vzdělávací aktivity pro děti a mládež, příslušníky národnostních menšin, děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením •N•Název projektu: Multikulturní výchova ve škole jako základ integrace a podpora dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí •D•Doba realizace projektu: 09/2009 – 06/2011 (případně další – 2014) •Z•Základní idea projektu - nabídnout dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí (romská komunita ze spádových obcí naší školy - Nová Ves, Hlinky a dalších míst včetně dětí ze sociálně slabých rodin) alternativu jejich prostředí v rámci rozšíření vzdělání a výchovy včetně mimoškolních aktivit o prvky rodinné výchovy, etické výchovy, pracovní výchovy a speciální pedagogiky (komunikační dovednosti) se zaměřením na multikulturní výchovu, zejména na spolupráci s ostatními žáky, rodinou a venkovním prostředím

12 Obsah projektu: –V–Vzdělání a výchova: rodinná výchova, etická výchova, pracovní výchova, komunikační dovednosti – povinně volitelné i nepovinné předměty (4 vyučující) –M–Mimoškolní aktivity: zájmové kroužky, mimoškolní akce, spolupráce s rodinou a veřejností, ranní klub –J–Jednotlivé prvky projektu vychází z potřeby rozšíření základních učebních programů

13

14

15 Hodnocení projektu (evaluace): •V•V souladu s rámcovou strukturou a kritérií vlastního hodnocení školy •c•cíle, které si škola stanovila, jejich reálnost a stupeň důležitosti •p•posouzení, jakým způsobem škola plní cíle

16 Závěr – otázky:


Stáhnout ppt "Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou Konference 12.11.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google