Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Různé role zástupce ředitele školy Odborná konference nakladatelství Wolters Kluwer ČR ve spolupráci s CŠM PedF UK a Gymnáziem mezinárodních a veřejných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Různé role zástupce ředitele školy Odborná konference nakladatelství Wolters Kluwer ČR ve spolupráci s CŠM PedF UK a Gymnáziem mezinárodních a veřejných."— Transkript prezentace:

1 Různé role zástupce ředitele školy Odborná konference nakladatelství Wolters Kluwer ČR ve spolupráci s CŠM PedF UK a Gymnáziem mezinárodních a veřejných vztahů Praha, s. r. o. Praha, 12. února 2014

2 Zástupce ředitele pro duši dítěte Martina Thumsová

3 Východiska k ustanovení této pozice  podpora duchovního, morálního a společenského rozvoje žáků  posílení pozitivní atmosféry ve škole  posílení sebevědomí žáků  rozvoj dobrého vědomí vlastní identity žáků  spoluvytváření bezpečného prostředí  formování pozitivního postoje k toleranci, demokracii, respektu ke svobodě projevu

4 Učitel - - výchovný poradce  podle vyhlášky č. 75/2005 Sb., v pl. znění, má v ZŠ a SŠ snížený rozsah přímé pedagogické činnosti následovně:  do 150 dětí o 1 hodinu týdně  do 250 dětí o 3 hodiny týdně  do 550 dětí – 3 hodiny, do 800 dětí – 4 hodiny  nad 800 dětí o 5 hodin týdně

5 Rozsah přímé pedagogické činnosti ZŘ  základní škola: 7 – 11 hodin týdně  střední škola: 4 – 14 hodin týdně  větší časový prostor pro řešení problémů  vyšší respekt

6 Zástupce ředitele pro výchovné záležitosti  sleduje vývoj žáka, jeho úspěchy, problémy  poskytuje dítěti poradenskou pomoc  zajišťuje psychologické služby ve škole  dohlíží na vypracování individuálních plánů  sleduje vývoj chování ve třídě  spolupracuje s týmy učitelů  spolupracuje s rodiči  jedná s pedagogickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, odborem péče o dítě, v případě potřeby s policií a dalšími institucemi

7 Další činnosti  velmi častá jednání s rodiči, i několikrát týdně  evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  návrhy na personální a finanční zajištění péče o žáky  zpracování pololetních hodnocení chování a prospěchu žáků  koordinace činnosti pracovních týmů  kariérové poradenství ……

8 Neobvyklé postupy  denní hlášení zasahuje do volného času dětí žák denně dochází za zástupcem ředitele hodnotí s ním své chování účelné maximálně tři týdny  vyloučení z hodiny chování žáka vybočuje ze vzorce chování intaktní skupiny učitel žáka z hodiny vylučuje pro dítě je připraven ve sborovně program  oba postupy je potřebné zakotvit do školního řádu (schvaluje školská rada)

9 Přínosy rozdělení pracovních úkolů ZŘ  zástupci mají v řízení všechny pedagogy, znají se navzájem  zajišťují plynulou návaznost 1. a 2. stupně  koordinují spolupráci pedagogů  vytvářejí hodnotící systémy v různých oblastech za celou školu  komplexní a kontinuální péče o dítě  partnerství pro rodiče

10 Úskalí  další vzdělání zástupce ředitele – poradenství, speciální pedagogika  emoční inteligence, zvládání stresu, asertivita  náročnost na mentalitu zástupce (učitel 1. vs. 2. stupně)  nutnost přesného vymezení kompetencí  zvyšuje se finanční potřebnost, zástupci mají na starosti všechny třídy ve škole

11 Závěr  změny ve společnosti by mohly znamenat i změnu zažitých struktur ve škole  čas věnovaný dítěti je největší devizou  kontinuální péče o dítě  vize inkluzivních škol nemůže dobře fungovat bez kvalitního zajištění péče o všechny děti

12 Děkuji za pozornost. Martina Thumsová Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 149 00 Praha 4 – Jižní Město e-mail: m.thumsova@centrum.cz


Stáhnout ppt "Různé role zástupce ředitele školy Odborná konference nakladatelství Wolters Kluwer ČR ve spolupráci s CŠM PedF UK a Gymnáziem mezinárodních a veřejných."

Podobné prezentace


Reklamy Google