Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

METODICK Á DOPORUČENÍ K ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ- CIZINCŮ DO VÝUKY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "METODICK Á DOPORUČENÍ K ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ- CIZINCŮ DO VÝUKY."— Transkript prezentace:

1 METODICK Á DOPORUČENÍ K ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ- CIZINCŮ DO VÝUKY

2 METODICKÉ POKYNY K ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ-CIZINCŮ DO VÝUKY  navázat spolupráci s rodiči, vést s nimi řízený rozhovor  vyžádat potřebnou dokumentaci (např. vysvědčení)  seznámit je s chodem a organizační strukturou konkrétní školy  seznámit je školským systémem v cílové zemi (webové stránky)

3 METODICKÉ POKYNY K ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ-CIZINCŮ DO VÝUKY  správně zařadit žáka-cizince do vyučovacího procesu (do ročníku), a to na základě těchto faktorů:  věk žáka-cizince  dosavadní vzdělávání  znalost českého jazyka  předškolní věk  český vychovatel  jednoletý až dvouletý odklad povinné školní docházky (s předchozím zařazením do MŠ)  přípravná třída  doporučení z pedagogicko-psychologické poradny  souhlas rodičů  souhlas ředitele školy

4 METODICKÉ POKYNY K ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ-CIZINCŮ DO VÝUKY  mateřský jazyk žáka-cizince  skupiny: Slované a Neslované  znalost komunikačního kódu společného žákovi a učiteli  RJ, AJ  motivace žáka k učení se  vhodně motivovat žáky-cizince při výuce  chválit za sebemenší pokrok  stejné požadavky jako na české spolužáky  odlišný kulturní vzorec chování  jiný školský systém  vycházet z předem stanovených jazykových a komunikačních kritérií

5 METODICKÉ POKYNY K ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ-CIZINCŮ DO VÝUKY  zařazení žáků-cizinců do konkrétní třídy je obvykle dáno kombinací výše uvedených faktorů  vyvarovat se :  mechanického zařazování žáků-cizinců podle věku  automatického zařazování do ročníku podle ročníku absolvovaného v zemi, odkud přicházejí (stupeň ovládání vyučovacího jazyka)  event. lze postupovat do vyššího ročníku rychleji (obdobně jako nadaný žák) než jeho mladší spolužáci  velké rozdíly ve věku žáka-cizince od věku ostatních žáků ve třídě jsou nežádoucí a přinášejí problémy sociálního a biologického charakteru ( max. dvouletý věkový rozdíl )

6 METODICKÉ POKYNY K ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ-CIZINCŮ DO VÝUKY  výuku organizovat speciálním způsobem  metody běžně užívané v základní škole  metody uplatňované v ménětřídních školách  metody užívané ve výuce s žáky s poruchami učení  Typické formy a metody používané v malotřídní škole je však třeba tvořivě adaptovat.

7 METODICKÉ POKYNY K ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ-CIZINCŮ DO VÝUKY  ve škole s menším počtem žáků-cizinců nekumulovat v jedné školní třídě vyšší počet žáků-cizinců (3–4 v jedné třídě)  ve škole s vyšším počtem žáků-cizinců nekumulovat v jedné školní třídě více než polovinu žáků-cizinců  integrovat žáka-cizince do třídního a školního kolektivu, zabránit jejich společenské izolaci (ve třídě s nižším počtem žáků-cizinců je vhodnější, aby žáci-cizinci neseděli spolu; ve třídě s vyšším počtem žáků-cizinců mohou cizinci sedět vedle sebe a vzájemně si pomáhat)  zapojovat žáka-cizince i do mimoškolní činnosti  vybízet žáky-cizince ke spolupráci s ostatními žáky

8 METODICKÉ POKYNY K ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ-CIZINCŮ DO VÝUKY  seznámit se se základními sociokulturními a zkušenostními rozdíly  předem připravit školní třídu na přijetí žáka-cizince :  seznámit žáky ve třídě se sociokulturními odlišnostmi  přenést část iniciativy na žáka-cizince výhody – rizika

9 METODICKÉ POKYNY K ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ-CIZINCŮ DO VÝUKY  podporovat toleranci spolužáků a učitelů  dát žáku-cizinci příležitost k pozitivní prezentaci  prohloubit znalosti typologie jazyků  zvládnout minimální základ školní komunikace s žákem-cizincem v jeho mateřském jazyce  pracovat s názornými pomůckami  k výuce vyučovacímu jazyku přistupovat z pozice cizince

10 METODICKÉ POKYNY K ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ-CIZINCŮ DO VÝUKY  navázat spolupráci:  se školními poradenskými pracovišti  pedagogicko-psychologickými poradnami  nestátními neziskovými organizacemi  Meta (www.meta-os.cz)www.meta-os.cz  vzdělávání mladých migrantů  služby pro učitele, výukové materiály a metodickou podporu (blíže viz na)  Inkluzivní škola (www.inkluzivniskola.cz/), informační portál sdružení Metawww.inkluzivniskola.cz/  začleňování žáků-cizinců  nabízí zajímavá témata pro žáky i jejich pedagogy

11 METODICKÉ POKYNY K ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ-CIZINCŮ DO VÝUKY  Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "METODICK Á DOPORUČENÍ K ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ- CIZINCŮ DO VÝUKY."

Podobné prezentace


Reklamy Google