Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

METODICKÁ DOPORUČENÍ K ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ-CIZINCŮ DO VÝUKY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "METODICKÁ DOPORUČENÍ K ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ-CIZINCŮ DO VÝUKY"— Transkript prezentace:

1 METODICKÁ DOPORUČENÍ K ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ-CIZINCŮ DO VÝUKY

2 METODICKÉ POKYNY K ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ-CIZINCŮ DO VÝUKY
navázat spolupráci s rodiči, vést s nimi řízený rozhovor vyžádat potřebnou dokumentaci (např. vysvědčení) seznámit je s chodem a organizační strukturou konkrétní školy seznámit je školským systémem v cílové zemi (webové stránky)

3 METODICKÉ POKYNY K ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ-CIZINCŮ DO VÝUKY
správně zařadit žáka-cizince do vyučovacího procesu (do ročníku), a to na základě těchto faktorů: věk žáka-cizince dosavadní vzdělávání znalost českého jazyka předškolní věk český vychovatel jednoletý až dvouletý odklad povinné školní docházky (s předchozím zařazením do MŠ) přípravná třída doporučení z pedagogicko-psychologické poradny souhlas rodičů souhlas ředitele školy

4 METODICKÉ POKYNY K ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ-CIZINCŮ DO VÝUKY
mateřský jazyk žáka-cizince skupiny: Slované a Neslované znalost komunikačního kódu společného žákovi a učiteli RJ, AJ motivace žáka k učení se vhodně motivovat žáky-cizince při výuce chválit za sebemenší pokrok stejné požadavky jako na české spolužáky odlišný kulturní vzorec chování jiný školský systém vycházet z předem stanovených jazykových a komunikačních kritérií

5 METODICKÉ POKYNY K ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ-CIZINCŮ DO VÝUKY
zařazení žáků-cizinců do konkrétní třídy je obvykle dáno kombinací výše uvedených faktorů vyvarovat se: mechanického zařazování žáků-cizinců podle věku automatického zařazování do ročníku podle ročníku absolvovaného v zemi, odkud přicházejí (stupeň ovládání vyučovacího jazyka) event. lze postupovat do vyššího ročníku rychleji (obdobně jako nadaný žák) než jeho mladší spolužáci velké rozdíly ve věku žáka-cizince od věku ostatních žáků ve třídě jsou nežádoucí a přinášejí problémy sociálního a biologického charakteru (max. dvouletý věkový rozdíl)

6 METODICKÉ POKYNY K ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ-CIZINCŮ DO VÝUKY
výuku organizovat speciálním způsobem metody běžně užívané v základní škole metody uplatňované v ménětřídních školách metody užívané ve výuce s žáky s poruchami učení Typické formy a metody používané v malotřídní škole je však třeba tvořivě adaptovat.

7 METODICKÉ POKYNY K ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ-CIZINCŮ DO VÝUKY
ve škole s menším počtem žáků-cizinců nekumulovat v jedné školní třídě vyšší počet žáků-cizinců (3–4 v jedné třídě) ve škole s vyšším počtem žáků-cizinců nekumulovat v jedné školní třídě více než polovinu žáků-cizinců integrovat žáka-cizince do třídního a školního kolektivu, zabránit jejich společenské izolaci (ve třídě s nižším počtem žáků-cizinců je vhodnější, aby žáci-cizinci neseděli spolu; ve třídě s vyšším počtem žáků-cizinců mohou cizinci sedět vedle sebe a vzájemně si pomáhat) zapojovat žáka-cizince i do mimoškolní činnosti vybízet žáky-cizince ke spolupráci s ostatními žáky

8 METODICKÉ POKYNY K ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ-CIZINCŮ DO VÝUKY
seznámit se se základními sociokulturními a zkušenostními rozdíly předem připravit školní třídu na přijetí žáka-cizince: seznámit žáky ve třídě se sociokulturními odlišnostmi přenést část iniciativy na žáka-cizince výhody – rizika

9 METODICKÉ POKYNY K ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ-CIZINCŮ DO VÝUKY
podporovat toleranci spolužáků a učitelů dát žáku-cizinci příležitost k pozitivní prezentaci prohloubit znalosti typologie jazyků zvládnout minimální základ školní komunikace s žákem-cizincem v jeho mateřském jazyce pracovat s názornými pomůckami k výuce vyučovacímu jazyku přistupovat z pozice cizince

10 METODICKÉ POKYNY K ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ-CIZINCŮ DO VÝUKY
navázat spolupráci: se školními poradenskými pracovišti pedagogicko-psychologickými poradnami nestátními neziskovými organizacemi Meta ( vzdělávání mladých migrantů služby pro učitele, výukové materiály a metodickou podporu (blíže viz na) Inkluzivní škola ( informační portál sdružení Meta začleňování žáků-cizinců nabízí zajímavá témata pro žáky i jejich pedagogy

11 METODICKÉ POKYNY K ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ-CIZINCŮ DO VÝUKY
Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "METODICKÁ DOPORUČENÍ K ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ-CIZINCŮ DO VÝUKY"

Podobné prezentace


Reklamy Google