Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Umět a znát, abychom si v životě věděli rady“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Umět a znát, abychom si v životě věděli rady“"— Transkript prezentace:

1

2 „Umět a znát, abychom si v životě věděli rady“
Sebehodnocení školy školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Umět a znát, abychom si v životě věděli rady“

3 Proč děláme sebehodnocení
je to pro nás velmi důležitý proces, který nám umožňuje reflektovat svoji práci a tedy si lépe stanovovat vlastní cíle a volit prostředky k jejich naplnění potřebujeme získávat kvalitní zpětnou vazbu nejen o úrovni vědomostí a dovedností žáků, ale také o celkových podmínkách, za kterých vzdělávání probíhá

4 Hledáme odpovědi na otázky
Jak si vedeme? Jak to víme? Co s tím uděláme?

5 Oblasti sebehodnocení
sdílení vize a poslání školy – jakou školou chceme být a jaký žák je naším cílem podmínky vzdělávání kvalita pedagogických pracovníků výsledky vzdělávání průběh vzdělávání

6 Sdílení vize a poslání školy Podmínky vzdělávání
Rámec pro sebehodnocení podmínek vzdělávání Vytváření kultury podporující sebeúctu a zapojení všech žáků Tvorba školního společenství Hodnotový systém uznávající a podporující inkluzi Princip maximální účasti Cesta ke škole pro všechny Přijímání a využívání odlišností Podpora a rozvoje nediskriminující praxe Organizace společného učení Využívání lidských zdrojů

7 RÁMEC PRO SEBEHODNOCENÍ PODMÍNEK VZDĚLÁVÁNÍ – ČÁST A
VYTVÁŘENÍ KULTURY PODPORUJÍCÍ SEBEÚCTU A ZAPOJENÍ A Tvorba školního společenství (žáků, pedagogů, ostatních pracovníků školy) Aktuální stav a jeho zdůvodnění Prostředky k dosažení optimálního stavu A1.1 Každý je vítán (jsou vytvořeny podmínky pro to, aby se každý mohl cítit dobře) 1 První kontakt, který mají lidé se školou, je přátelský a vlídný. 2 Rodiče žáků jsou spokojen s tím, jak se k nim chovají pedagogičtí pracovníci školy 3 Společné prostory vypovídají o všech členech školní komunity 4 Žáci mohou spolurozhodovat o vzhledu a zařízení své třídy 5 Žáci vnímají prostředí svých tříd jako prostředí, v němž se cítí dobře 6 Žáci, jejich rodiče a pracovníci školy považují tuto školu za svou (jsou na svoji školu hrdí) A 1.2. Žáci si navzájem pomáhají 1 Žáci si navzájem nabízejí pomoc. 2 Všichni žáci rozumějí tomu, že od různých žáků mohou být očekávány různé (maximální) výkony

8 Kvalita pedagogických pracovníků
Hodnocení pedagogických pracovníků Oblasti hodnocení Vědomosti z oboru Efektivní vedení výchovně vzdělávacího procesu Práce se vztahy ve třídě a rozvíjení sociálních dovedností žáků – vytváření bezpečného klimatu Podílení se na životě školy Profesní růst a rozvoj

9 Systém kritérií pro hodnocení výkonu učitele
II. Efektivní vedení výchovně vzdělávacího procesu Plánuje výuku Vede výuku Vytváří studijní atmosféru Vede žáky k aktivnímu přístupu Vede žáky k vnitřní motivaci

10 Kritéria pro hodnocení výkonu učitele
v každém ze základních okruhů pro hodnocení je použita čtyřbodová stupnice při hodnocení výkonu by měl jak učitel tak i jeho hodnotitelé věnovat pozornost klíčovým slovním vyjádřením v každém oddíle nevyhovující 0 popis zcela nežádoucího výkonu dobrý 1 popis přijatelného stavu velmi dobrý 2 popis žádoucího stavu výborný 3 popis výborného výkonu učitele

11 VEDE ŽÁKY K VNITŘNÍ MOTIVACI
nevyhovující 0 Výuka často postrádá jasný cíl, smysluplnost a zajímavost. Zpětná vazba není soustavná, někdy není zcela přesná nebo přichází příliš pozdě. Učitel neumožňuje aktivní spolupráci mezi žáky, neposkytuje možnost volby zadávaných úloh a učební materiály nepřitahují dostatečně pozornost žáků. dobrý 1 Výuka je většinou smysluplná, aktivní a zajímavá. Zpětná vazba je soustavná a přesná. Učitel se snaží podporovat spolupráci mezi žáky a poskytovat možnost volby zadávaných úloh. Proto žáci projevují zájem o výuku a zadávané úlohy. velmi dobrý 2 Výuka je smysluplná, aktivní a zajímavá. Zpětná vazba je soustavná, přesná a včasná. Učitel umožňuje aktivní spolupráci mezi žáky, poskytuje možnost volby zadávaných úloh. Proto se žáci sami zajímají o výuku a zadávané úlohy. výborný 3 Výuka je smysluplná, aktivní, vyhovuje potřebám všech žáků a je přirozenou součástí jejich života. Zpětná vazba je soustavná, přesná a včasná. Učitel cíleně podporuje aktivní spolupráci mezi žáky, soustavně poskytuje možnost volby zadávaných úloh. Proto se žáci aktivně zajímají o výuku a zadávané úlohy.

12 Výsledky vzdělávání Projekt KALIBRO
srovnávací testy v 5., 7. a 9. ročníku dovednostní testy v 6. a 8. ročníku

13 Průběh vzdělávání Projekt KALIBRO projekt ŠKOLA A JÁ
Dotazníková šetření mezi učiteli, žáky a rodiči školy Sociometrické dotazníky (SO-RA-D)

14

15 Plán sebehodnocení září – říjen: sebehodnocení učitelů a jejich hodnocení vedením školy (součástí je projednání výše příplatku za osobního hodnocení) říjen: Rámec pro sebehodnocení (úpravy a jeho aktualizace provedené „širším vedením“) listopad: dovednostní testy Kalibro v 6. a 8. ročníku leden – březen: srovnávací testy Kalibro v 5., 7. a 9. ročníku květen: komplexní vyhodnocení testů Kalibro a výsledků přijímacího řízení na střední školy červen: zjišťování názorů žáků 9. ročníku, jejich hodnocení školy a návrhy na změny (různým způsobem – např. Sluníčka), srpen – září: příprava a zpracování vlastního hodnocení školy (jedenkrát za dva roky) v průběhu školního roku (nepravidelně): podle aktuální situace a okolností dotazníky pro učitele, žáky a rodiče, případně získávání informací (zpětné vazby) prostřednictvím různých aktivit v průběhu seminářů pro celý sbor


Stáhnout ppt "„Umět a znát, abychom si v životě věděli rady“"

Podobné prezentace


Reklamy Google