Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Digitální učební materiály ŠIII/2 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Digitální učební materiály ŠIII/2 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ."— Transkript prezentace:

1 ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Digitální učební materiály ŠIII/2 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

2 ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ POŘADOVÉ ČÍSLO: Š III/2/9 VZ AUTOR: Mgr. Stanislava KRPCOVÁ

3 Škola podporující zdraví ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456 Bohumín

4 Na základě námi předloženého projektu a na základě jeho obhajoby na Státním zdravotním ústavu v Praze jsme byli zařazeni do sítě Škol podporujících zdraví. Získali jsme certifikát a máme právo užívat logo Škol podporujících zdraví. ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456 Bohumín

5 KULATÝ STŮL Státní zdravotní ústav Praha 18. června 2008 ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456 Bohumín

6 Předávání certifikátu ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456 Bohumín

7 Certifikát ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456 Bohumín

8 Logo ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456 Bohumín

9 Hlavní zásady ŠPZ  Pohoda prostředí  Zdravé učení  Otevřené partnerství ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456 Bohumín

10 Úkol pro vás Ke každé uvedené zásadě Školy podporující zdraví uveďte svůj názor, jak by se mohla zásada konkrétně realizovat v praxi. Tedy ještě jednou: - pohoda prostředí - zdravé učení - otevřené partnerství ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456 Bohumín

11 Pohoda prostředí  Pohoda věcného prostředí Cíl: Funkčnost, účelnost a estetický vzhled prostředí školy  Pohoda sociálního prostředí Cíl: Upevňovat vztahy jednotlivých skupin účastnících se vzdělávání (vedení školy, pedagogové, žáci, rodiče)  Pohoda organizačního prostředí Cíl: Vytvářet režim školy tak, aby odpovídal zásadám zdravého životního stylu ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456 Bohumín

12 Což v praxi znamená…  Výzdoba tříd a chodeb, květinová výzdoba – možnost žáků zapojit se  Funkční lavice a židle nastavitelné dle věku a výšky dětí  Spolupráce s rodiči, PPP,…  Možnost trávení velkých přestávek na školním dvoře, využití sportovních aktivit (basket, kopaná, badminton, stolní tenis, …) ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456 Bohumín

13 Zdravé učení  Smysluplnost Cíl: Propojování učiva se skutečným životem a jeho zavádění do praxe  Možnost výběru a přiměřenost Cíl: Harmonický rozvoj osobnosti žáka s důrazem na individualitu jedince  Spoluúčast a spolupráce Cíl: Rozvoj dovednosti aktivně se podílet na organizování, řízení a průběhu procesu výuky a vzdělávání  Motivující hodnocení Cíl: Posílení sebedůvěry, samostatnosti a zodpovědnosti žáka, tvorba pozitivního vztahu ke vzdělávání a motivace k celoživotnímu učení ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456 Bohumín

14 Což v praxi znamená…  Možnost vlastní volby a přizpůsobení učiva  V rámci finančních možností a dle požadavků učitelů nákup pomůcek a materiálů k výuce  Podpora iniciativních a kreativních žáků, prostor pro realizaci jejich nápadů  Volba metod, při kterých žáci samostatně organizují a následně hodnotí práci ve třídě  Práce s portfolii ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456 Bohumín

15 Otevřené partnerství  Snaha vytvářet příjemné, podněcující a měnící se prostředí pro žáky, jejich zákonné zástupce a učitele, kde existuje vzájemná důvěra a vzájemný respekt, kde vládnou demokratická pravidla a vnitřní kázeň. ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456 Bohumín

16 Otevřené partnerství  Žákovský parlament Cíl: Snaha o aktivní zapojení žáků a celých třídních kolektivů do života školy  Poradenská zařízení Cíl: Snaha poskytovat pomoc žákům, rodičům i učitelům při zdolávání výchovných a vzdělávacích problémů  Spolupráce s rodiči Cíl: Prohlubování spolupráce rodina – škola  Spolupráce s jinými institucemi a subjekty Cíl: Prostřednictvím školních i mimoškolních aktivit budovat jméno a věhlas školy a současně rozvíjet a podporovat zdravé sebevědomí, hrdost ke škole, k rodině a městu ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456 Bohumín

17 Což v praxi znamená…  Aktivní činnost a práce zástupců žákovského parlamentu ve třídě  Spoluúčast žáků na výzdobě a vzhledu třídy  Motivace žáků k účasti na školních akcích, pomoc při jejich organizaci, spolupráce s rodiči a snaha vtáhnout rodiče do života školy  Vést žáky k reprezentaci školy a k účasti na soutěžích a akcích organizovaných městem či jinými institucemi  Možnost vyjádřit svůj názor prostřednictvím dotazníků (žáci, rodiče i učitelé)  Aktuální informace přístupné na webových stránkách školy ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456 Bohumín

18 Závěr Škola podporující zdraví, tzv. zdravá škola, tedy vůbec není o výživě a zdravé stravě… … jak si většina lidí myslí ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456 Bohumín


Stáhnout ppt "ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Digitální učební materiály ŠIII/2 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google