Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza dat. Všechny etapy výzkumu musí být podřízeny záměrům analýzy dat Formulování hypotéz Formulování hypotéz Sestavení dotazníku Sestavení dotazníku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza dat. Všechny etapy výzkumu musí být podřízeny záměrům analýzy dat Formulování hypotéz Formulování hypotéz Sestavení dotazníku Sestavení dotazníku."— Transkript prezentace:

1 Analýza dat

2 Všechny etapy výzkumu musí být podřízeny záměrům analýzy dat Formulování hypotéz Formulování hypotéz Sestavení dotazníku Sestavení dotazníku Definování cílové populace Definování cílové populace Výběr vzorku Výběr vzorku

3 Kvantitativní analýza dat Matematická statistika Matematická statistika Hledání podstatných vztahů a souvislostí mezi daty Hledání podstatných vztahů a souvislostí mezi daty Připravit data do formy, která umožní jejich správnou interpretaci Připravit data do formy, která umožní jejich správnou interpretaci

4 Fáze analýzy dat Editace (úprava) dat Editace (úprava) dat Kódování Kódování Pořizování (nahrávání) dat Pořizování (nahrávání) dat Tabelace Tabelace Pokročilé analýzy Pokročilé analýzy

5 Editace dat Cílem je zajistit potřebnou kvalitu dat před jejich dalším zpracováním Zkontrolovat kvalitu práce tazatelů Kontrola jednotlivých dotazníků z hlediska: 1. Správného výběru dotázaného 2. Kvalitně vyplněného dotazníku – přesnost, čitelnost, logické chyby

6 Kódování dat Data jsou kategorizována a následně převedena do numerických symbolů Data jsou kategorizována a následně převedena do numerických symbolů Kódování otevřených otázek Kódování otevřených otázek Kódový klíč v souladu s hypotézami výzkumu a na základě předběžné analýzy odpovědí Kódový klíč v souladu s hypotézami výzkumu a na základě předběžné analýzy odpovědí

7 Nahrávání dat Kontrola kvality nahrávání – část dat nahrána nezávislým operátorem Kontrola kvality nahrávání – část dat nahrána nezávislým operátorem Logická kontrola dat - filtry, logická vazba otázek, vybrané znaky Logická kontrola dat - filtry, logická vazba otázek, vybrané znaky

8 Tabelace dat Shrnutí odpovědí do přehledných tabulek Shrnutí odpovědí do přehledných tabulek Tabulky jednoduchého třídění Tabulky jednoduchého třídění Tabulky vyšších stupňů třídění Tabulky vyšších stupňů třídění

9 Tabulky jednoduchého třídění Tabulky I. stupně Tabulky I. stupně Jednorozměrné rozdělení četností – výčet variant s uvedením četností Jednorozměrné rozdělení četností – výčet variant s uvedením četností Absolutní četnosti, relativní - procenta Absolutní četnosti, relativní - procenta

10 Příklad: tabulka I. stupně - pohlaví Dotázaný je: Počet respondentů v % muž43248 žena46852 Celkem900100

11 Tabulky II.stupně třídění Dvourozměrné rozdělení četností Dvourozměrné rozdělení četností Tabulka obsahuje: Tabulka obsahuje: 1. Absolutní četnosti 2. % celková 3. % řádková 4. % sloupcová

12 Příklad: tabulka II. stupně VzděláníCelkem Pohlaví nižší nižšívyšší Muž abs. % z celku řádkovásloupcová % 55 % 44 % % 45 % 54 % % 100 % Žena % 65 % 56 % % 35 % 46 % 46852% 100 % Celkem % 100% % 100% %

13 Tabulky vyšších stupňů 3., 4. stupně 3., 4. stupně Čitelnost tabulek klesá Čitelnost tabulek klesá Analýza vyžaduje speciální programové vybavení Analýza vyžaduje speciální programové vybavení

14 Zkoumání závislostí Statistické testy podle typu znaků Znaky: Nominální – výčet specifických hodnot Nominální – výčet specifických hodnot Ordinální - pořadový Ordinální - pořadový Kardinální (intervalový, numerický) Kardinální (intervalový, numerický)

15 Vícerozměrné analýzy Faktorová analýza – malý počet faktorů, které nahradí původní velký rozsah proměnných Faktorová analýza – malý počet faktorů, které nahradí původní velký rozsah proměnných Diskriminační analýza – zařazení jednotek souboru do předem známých tříd Diskriminační analýza – zařazení jednotek souboru do předem známých tříd Shluková analýza (Cluster analysis) – shlukování objektů na základě jejich podobnosti Shluková analýza (Cluster analysis) – shlukování objektů na základě jejich podobnosti


Stáhnout ppt "Analýza dat. Všechny etapy výzkumu musí být podřízeny záměrům analýzy dat Formulování hypotéz Formulování hypotéz Sestavení dotazníku Sestavení dotazníku."

Podobné prezentace


Reklamy Google