Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza dat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza dat."— Transkript prezentace:

1 Analýza dat

2 Definování cílové populace Výběr vzorku
Všechny etapy výzkumu musí být podřízeny záměrům analýzy dat Formulování hypotéz Sestavení dotazníku Definování cílové populace Výběr vzorku

3 Kvantitativní analýza dat
Matematická statistika Hledání podstatných vztahů a souvislostí mezi daty Připravit data do formy, která umožní jejich správnou interpretaci

4 Fáze analýzy dat Editace (úprava) dat Kódování
Pořizování (nahrávání) dat Tabelace Pokročilé analýzy

5 Editace dat Cílem je zajistit potřebnou kvalitu dat před jejich dalším zpracováním Zkontrolovat kvalitu práce tazatelů Kontrola jednotlivých dotazníků z hlediska: Správného výběru dotázaného Kvalitně vyplněného dotazníku – přesnost, čitelnost, logické chyby

6 Kódování dat Data jsou kategorizována a následně převedena do numerických symbolů Kódování otevřených otázek Kódový klíč v souladu s hypotézami výzkumu a na základě předběžné analýzy odpovědí

7 Nahrávání dat Kontrola kvality nahrávání – část dat nahrána nezávislým operátorem Logická kontrola dat - filtry, logická vazba otázek, vybrané znaky rol

8 Tabelace dat Shrnutí odpovědí do přehledných tabulek
Tabulky jednoduchého třídění Tabulky vyšších stupňů třídění

9 Tabulky jednoduchého třídění
Tabulky I. stupně Jednorozměrné rozdělení četností – výčet variant s uvedením četností Absolutní četnosti, relativní - procenta

10 Příklad: tabulka I. stupně - pohlaví
Dotázaný je: Počet respondentů v % muž 432 48 žena 468 52 Celkem 900 100

11 Tabulky II.stupně třídění
Dvourozměrné rozdělení četností Tabulka obsahuje: Absolutní četnosti % celková % řádková % sloupcová

12 Příklad: tabulka II. stupně
Vzdělání Celkem Pohlaví nižší vyšší Muž abs. % z celku řádková sloupcová 238 26 % 55 % 44 % 194 22 % 45 % 54 % 432 48 % 100 % Žena 304 34 % 65 % 56 % 164 18 % 35 % 46 % 468 52% 542 60 % 100% 358 40 % 900

13 Tabulky vyšších stupňů
3., 4. stupně Čitelnost tabulek klesá Analýza vyžaduje speciální programové vybavení

14 Zkoumání závislostí Znaky: Nominální – výčet specifických hodnot
Statistické testy podle typu znaků Znaky: Nominální – výčet specifických hodnot Ordinální - pořadový Kardinální (intervalový, numerický)

15 Vícerozměrné analýzy Faktorová analýza – malý počet faktorů, které nahradí původní velký rozsah proměnných Diskriminační analýza – zařazení jednotek souboru do předem známých tříd Shluková analýza (Cluster analysis) – shlukování objektů na základě jejich podobnosti


Stáhnout ppt "Analýza dat."

Podobné prezentace


Reklamy Google