Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika poskytování tlumočnických služeb jedincům se sluchovým postižením Problematika poskytování tlumočnických služeb jedincům se sluchovým postižením.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika poskytování tlumočnických služeb jedincům se sluchovým postižením Problematika poskytování tlumočnických služeb jedincům se sluchovým postižením."— Transkript prezentace:

1 Problematika poskytování tlumočnických služeb jedincům se sluchovým postižením Problematika poskytování tlumočnických služeb jedincům se sluchovým postižením Radka Horáková Radka Horáková PdF MU Brno, 2007 PdF MU Brno, 2007

2 Terminologická východiska a vymezení základních pojmů: tlumočení je dvojjazyčná zprostředkovaná komunikační činnost tlumočení je dvojjazyčná zprostředkovaná komunikační činnost jedná se o operativní přenos informací mezi komunikačními partnery z jazyka výchozího do jazyka cílového jedná se o operativní přenos informací mezi komunikačními partnery z jazyka výchozího do jazyka cílového př. znakový jazyk, znakovaná čeština, mluvený jazyk př. znakový jazyk, znakovaná čeština, mluvený jazyk

3 komunikativní trojúhlelník komunikativní trojúhlelník » tlumočník » » tlumočník » vysílatel příjemce T 1 T 2 T 1 T 2 fáze tlumočení fáze tlumočení recepce » translace » produkce recepce » translace » produkce

4 Dominantní cíl výzkumného šetření Dominantní cíl výzkumného šetření Komplexní analýza teoretických a empirických zdrojů týkajících se problematiky: poskytování tlumočnických služeb tlumočníky znakového jazyka poskytování tlumočnických služeb tlumočníky znakového jazyka využívání těchto služeb osobami s postižením sluchu. využívání těchto služeb osobami s postižením sluchu.

5 Empirické šetření bylo realizováno Empirické šetření bylo realizováno statistickou procedurou - kvantitativní výzkum. statistickou procedurou - kvantitativní výzkum. Výzkumné techniky: Výzkumné techniky: - dotazník - standardizovaný rozhovor - obsahová analýza - analýza dokumentů

6 Výzkumný soubor N1 - sluchově postižení Výzkumný soubor N1 - sluchově postižení N1 = 222 MUŽI ŽENY MUŽI ŽENY do 18 let 4 4 do 18 let 4 4 19 – 30 let 43 51 19 – 30 let 43 51 31 – 45 let 20 19 31 – 45 let 20 19 46 – 60 let 20 26 46 – 60 let 20 26 61 a více 12 23 61 a více 12 23 CELKEM 99 123

7 Zastoupení sluchových vad podle pohlaví respondentů: Zastoupení sluchových vad podle pohlaví respondentů: MUŽI ŽENY MUŽI ŽENY lehká nedoslýchavost 4 3 lehká nedoslýchavost 4 3 středně těžká nedoslýchavost 5 3 středně těžká nedoslýchavost 5 3 těžká nedoslýchavost 18 19 těžká nedoslýchavost 18 19 hluchota 69 90 hluchota 69 90 ohluchlost 3 7 ohluchlost 3 7 ušní šelest X X ušní šelest X X CELKEM 99 122 CELKEM 99 122

8 Výzkumný soubor N2 - tlumočníci znakového jazyka Výzkumný soubor N2 - tlumočníci znakového jazyka N2 = 50 MUŽI ŽENY MUŽI ŽENY do 18 let X X do 18 let X X 19 – 30 let 5 14 19 – 30 let 5 14 31 – 45 let 2 20 31 – 45 let 2 20 46 – 60 let 3 6 46 – 60 let 3 6 61 a více X X 61 a více X X CELKEM 10 40 CELKEM 10 40

9 Ukázky výsledků z dotazníkového šetření:

10

11

12 Závěry empirického šetření a hodnocení hypotéz: Závěry empirického šetření a hodnocení hypotéz: Tlumočnické služby vyhledávají těžce sluchově postižení jedinci více než jedinci nedoslýchaví a ohluchlí. Tlumočnické služby vyhledávají těžce sluchově postižení jedinci více než jedinci nedoslýchaví a ohluchlí. Tato hypotéza byla potvrzena. Tato hypotéza byla potvrzena. Těžce sluchově postižení se oproti lehce sluchově postiženým, v případě potřeby využití tlumočníka znakového jazyka, obrací nejprve na člena rodiny. Těžce sluchově postižení se oproti lehce sluchově postiženým, v případě potřeby využití tlumočníka znakového jazyka, obrací nejprve na člena rodiny. Tato hypotéza byla potvrzena. Tato hypotéza byla potvrzena.

13 Sluchově postižení obyvatelé měst nad 100 tis. obyvatel mají lepší povědomí o tom, kam se mohou obrátit v případě potřeby zajištění tlumočnické služby, než sluchově postižení obyvatelé vesnic a měst do 100 tis. obyvatel. Sluchově postižení obyvatelé měst nad 100 tis. obyvatel mají lepší povědomí o tom, kam se mohou obrátit v případě potřeby zajištění tlumočnické služby, než sluchově postižení obyvatelé vesnic a měst do 100 tis. obyvatel. Tato hypotéza nebyla potvrzena. Tato hypotéza nebyla potvrzena. Sluchově postižení s nižším vzděláním se častěji než sluchově postižení s vyšším vzděláním domnívají, že slyšící děti neslyšících rodičů mají lepší předpoklad stát se profesionálním tlumočníkem znakového jazyka. Sluchově postižení s nižším vzděláním se častěji než sluchově postižení s vyšším vzděláním domnívají, že slyšící děti neslyšících rodičů mají lepší předpoklad stát se profesionálním tlumočníkem znakového jazyka. Tato hypotéza byla potvrzena. Tato hypotéza byla potvrzena.

14 Možnosti využití výsledků výzkumného šetření, návrhy a opatření pro speciálně pedagogickou teorii a praxi: Intervence u sluchově postižených Intervence u sluchově postižených Příprava sluchově postižených žáků využívat tlumočnických služeb – seznámit sluchově postižené děti s možností využití tlumočnických služeb, přiblížit jim roli tlumočníka znakového jazyka a připravit je na konkrétní tlumočené situace formou modelových a konkrétních cvičení. Příprava sluchově postižených žáků využívat tlumočnických služeb – seznámit sluchově postižené děti s možností využití tlumočnických služeb, přiblížit jim roli tlumočníka znakového jazyka a připravit je na konkrétní tlumočené situace formou modelových a konkrétních cvičení. Povzbudit dospělé sluchově postižené k vyššímu užívání tlumočených služeb, zvýšit jejich informovanost o tom, jak si mohou tlumočnické služby zajistit. Povzbudit dospělé sluchově postižené k vyššímu užívání tlumočených služeb, zvýšit jejich informovanost o tom, jak si mohou tlumočnické služby zajistit. Objasnit sluchově postiženým, co mohou od tlumočené situace očekávat, přiblížit jim práva a povinnosti tlumočníka znakového jazyka vyplývající z etického kodexu. Objasnit sluchově postiženým, co mohou od tlumočené situace očekávat, přiblížit jim práva a povinnosti tlumočníka znakového jazyka vyplývající z etického kodexu.

15 Intervence u tlumočníků znakového jazyka Intervence u tlumočníků znakového jazyka Zvyšovat kvalifikaci a odbornou přípravu na poskytování tlumočnických služeb. Zvyšovat kvalifikaci a odbornou přípravu na poskytování tlumočnických služeb. Intervence u slyšících účastníků komunikace Intervence u slyšících účastníků komunikace Zvyšovat informovanost slyšící veřejnosti o problematice sluchového postižení a odlišností v komunikaci. Zvyšovat informovanost slyšící veřejnosti o problematice sluchového postižení a odlišností v komunikaci. Zvyšovat informovanost veřejnosti o specifikách tlumočení pro neslyšící. Zvyšovat informovanost veřejnosti o specifikách tlumočení pro neslyšící.

16 Děkuji za pozornost. Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Problematika poskytování tlumočnických služeb jedincům se sluchovým postižením Problematika poskytování tlumočnických služeb jedincům se sluchovým postižením."

Podobné prezentace


Reklamy Google