Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA:"— Transkript prezentace:

1 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA: volný čas, zájem, zájmová činnost, zájmová výchova ÚVOD DO VÝCHOVY MIMO VYUČOVÁNÍ VY-32-INOVACE-PED-216

2 mimoškolní výchova navazuje na výchovu rodinnou a školní, je nedílnou součástí komplexní výchova dětí a mládeže probíhá mimo povinné vyučování je zajištěna institucionálně uskutečňuje se prostřednictvím zařízení školských a kulturních, zařízení zaměřených na umění a sport, hromadných sdělovacích prostředků a různých společenských organizací pro děti a mládež předmětem pedagogiky volného času je cílevědomý a záměrný výchovně-vzdělávací proces

3 Vymezení pojmu výchova ve volném čase 1)probíhá mimo povinné vyučování 2)probíhá mimo bezprostřední vliv rodiny 3)je institucionálně zajištěna 4)uskutečňuje se převážně ve volném čase

4 Činnosti zahrnující výchovu mimo vyučování činnosti odpočinkového charakteru činnosti rekreačního charakteru zájmové činnosti společensky prospěšné činnosti zábava dobrovolné vzdělávání ? Uveďte příklady k jednotlivým typům činností

5 Zařízení pro výchovu mimo vyučování 1)Kulturní zařízení Muzea a galerie Kina a divadla Knihovny a čítárny Botanické a zoologické zahrady Hvězdárny a planetária Objekty památkové péče apod.

6 2) Školská zařízení pro zájmové vzdělávání Školní družiny Školní kluby Střediska volného času ( domy dětí a mládeže, střediska zájmových činností) 3) Výchovná a ubytovací zařízení Domovy mládeže Školy v přírodě

7 Volný čas fenomén, který zkoumá mnoho věd (psychologie, filozofie, právo, pedagogika apod.) Všeobecné rozdělení času: a)Sféra povinností – povinná školní docházka, práce b)Sféra povinností spojená s uspokojováním potřeb – biologických, psychických, sociálních) c)Sféra volného času – relaxace, rekreace, zájmová činnost, zábava, regenerace apod.

8 Funkce volného času A)Výchovně – vzdělávací = formování morálky, hodnotové orientace, životního stylu pomocí např. médií, literatury, společenských akcí B)Rekreačně – relaxační = slouží k odstranění stresu a napětí pomocí např. pohybových aktivit, vycházek apod. C)Sociální = zapojení do společenských skupin, osvojení forem chování, komunikace apod. D)Seberealizační = rozvíjení talentu, nadání a vloh, kultivace osobnosti E)Preventivní = prevence sociálně - patologických jevů

9 Dimenze pedagogiky volného času 1-obsah (náplň) – zájmová činnost 2-prostředí – lokalita, ČR, Evropa nebo přírodní, kulturní, sociální 3-vztahy mezi lidmi – vztahy vnější a vnitřní, vertikální, horizontální Zájem – osobní impuls, vnitřní popud Zájmová činnost – provozování oblasti činnosti Zájmová výchova – utváření v zájmovém útvaru

10 Činnosti ve volném čase odpočinkové – relaxace, klidové činnosti, např. kresba rekreační – v přírodě, vycházka, házení míčem sebeobslužné – hygiena, úklid, oblékání, péče o vlastní věci, např. tašku apod. prospěšné práce – sběr kaštanů, třídění odpadků, činnost pro někoho jiného, např. besídka domácí příprava – příprava úkolů, doplnění k výuce zájmová činnost – formou kroužků

11 Druhy zájmové činnosti 1) podle obsahu a) estetická – výtvarka, keramika, hudební nebo pěvecký kroužek, balet, fotografování b) sportovní – šachy, basketbal, fotbal, turistika a branné sporty c) pracovně technické – modelářství, šití, počítače, fotografování d) společenskovědní – pěvecký kroužek, dramatická výchova, cizí jazyky, archeologové e) přírodovědná – rybáři, ekologové, chemici, hvězdáři

12 2) podle délky trvání a) krátkodobá b) dlouhodobá 3) podle věku 4) podle ročních období 5) podle stupně odborných znalostí 6) podle počtu účastníků 7) podle pohlaví 8) podle stylu vedení ? Uveďte příklady k jednotlivým druhům

13 POUŽITÉ ZDROJE: www.glassschool.cz PÁVKOVÁ, J. a kol.: Pedagogika volného času. Praha: Portál, 2008. 3. vyd. ISBN 978-80-7367-423-6 GROMNICA, R.: Kapitoly z pedagogiky pro střední školy. Ostrava: Montanex, 2010. ISBN 978-80-7225-326-5 STODŮLKOVÁ, E., ZAPLETALOVÁ, E.: Pedagogika pro střední školy. Beroun: Manchart, 2011. 1.vyd. ISBN 978-80-87517-22-2 Obrázková galerie Microsoft Office PowerPoint 2003


Stáhnout ppt "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA:"

Podobné prezentace


Reklamy Google