Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy"— Transkript prezentace:

1 Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy
Co nám projekt dal? Mgr. Pavel Škramlík

2 Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy
Cíle prezentace: Představit systém vlastního hodnocení SSZŠ Litvínov Inspirovat k využití výstupů projektu Cesta ke kvalitě

3 Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy
417 žáků, 19 tříd 36 pedagogických pracovníků, 50 zaměstnanců celkem Zaměření na sport, jazyky a informatiku Školní družina a školní klub Školní jídelna, školní kantýna Školní poradenské pracoviště Studijní a informační centrum pro žáky Zájmová činnost – více než 20 kroužků

4 Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy
Vize školy: „Škola v pohybu, škola respektovaná a vyhledávaná.“ Jsme sportovní soukromou školou s tradicí, která přestože má sportovní zaměření, je otevřená všem, kteří chtějí kvalitní základní vzdělání.

5 Čím je pro nás vlastní hodnocení?
Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy Čím je pro nás vlastní hodnocení? Strašák nebo pomocník? příležitost k rozvoji součást řízení školy prostor pro přemýšlení zbytečná zátěž ztráta času zbytečné papírování

6 Požadavky na vlastní hodnocení
Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy Požadavky na vlastní hodnocení Smysluplné, užitečné, využitelné pro další rozvoj Prováděné systematicky Přiměřeně rozloženo v čase Objektivní, ověřené různými nástroji Zaměřené na priority Prováděné týmem, s podílem všech Cíle formulované dle SMART

7 Autoevaluaci chápeme jako:
Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy Autoevaluaci chápeme jako: prostředek, díky kterému máme přehled o kvalitě a efektivitě své práce průběžný proces vedený školou Cíle evaluace: zjistit skutečný stav zlepšit kvalitu školy vyzdvihnout klady a poukázat na rezervy v hodnocených oblastech volit vhodná opatření ke zlepšení

8 Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy
Strategický plán rozvoje školy Kde jsme? KAM se chceme dostat? JAK se tam dostaneme? Evaluace Cíle Současný stav Jak se nám daří plnit cíle? Na čem to poznáme?

9 Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy
Systém vlastního hodnocení v dokumentaci školy Koncepce SSZŠ Školní vzdělávací program Vnitřní směrnice k vlastnímu hodnocení školy (pravidla, postupy, tým, odpovědnosti…) Rozvojový plán autoevaluace na 3 roky Roční plán Zpráva o vlastním hodnocení školy Výroční zpráva školy

10 Plánování autoevaluace
Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy Plánování autoevaluace Rozvojový plán autoevaluace Roční plán Na 3 roky Dle oblastí vyhlášky 15/2005 Vyhodnocuje se za 3 roky Podoblast Rozvojové cíle Kritéria Indikátory Nástroje Personální zajištění Časové rozložení Na 1 školní rok Dle oblastí vyhlášky 15/2005 Vyhodnocuje se pololetně Úkol Odpovědnost Termín plnění Kontrola

11 Postup při autoevaluačních činnostech
Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy Postup při autoevaluačních činnostech …za 1 rok (Roční plán) získáváme podklady pomocí autoevaluačních nástrojů sledujeme plnění úkolů pololetně zpracujeme výstupy - co se splnilo, nesplnilo, daří, nedaří, klady a rezervy v hodnocených oblastech dle vyhlášky plánujeme opatření - vytváříme podklady pro tvorbu ročního plánu na nový školní rok zapracujeme jako součást výroční zprávy

12 Postup při autoevaluačních činnostech
Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy Postup při autoevaluačních činnostech …za 3 roky (Plán autoevaluace) stanovíme rozvojové cíle na 3 roky, k nim kritéria a indikátory určíme personální zajištění a časové rozložení Vyhodnocováním podkladů z ročních plánů průběžně sledujeme naplňování kritérií a cílů zpracujeme výstupy – plnění cílů stanovujeme nové cíle, doplňujeme stávající cíle zpracujeme zprávu o vlastním hodnocení školy

13 Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy
Kdo se podílí na hodnocení Širší vedení školy (ŘŠ, ZŘŠ, vedoucí ŠPP, vedoucí MS I. a II. stupně, vedoucí ŠD a ŠK) Autoevaluační tým školy Vedoucí úseků (vedoucí ŠJ, školník) Vedoucí oblastí (vedoucí EV, metodik prevence, výchovní poradci, správce školní počítačové sítě) Pedagogický sbor, nepedagogičtí zaměstnanci Rodiče (poradní sbor ředitele, školská rada) Žáci a absolventi školy Supervizor, kouč

14 Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy
Doporučení z praxe SSZŠ Litvínov Zpracovat plán (rozložit hodnocení na celý školní rok) Kritéria zpracovávat společně se sborem Delegovat Kontrolovat průběžně Oceňovat průběžně Soustředit se na maximálně dvě oblasti v průběhu školního roku Zprávy o činnosti předávat dvakrát ročně (leden, květen) Hodnocení školního roku ředitelem přednést dvakrát ročně Zavést systém ve zpracování hodnocení úseků (popis kladů, záporů a opatření, grafy)

15 Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy
Standartně využívané metody, zdroje, nástroje Analýza SWOT, hodnocení školního roku (sbor, poradní sbor ŘŠ) Rozbory dokumentace (ŽK, TK, TV, sešity…) Vyhodnocování statistických údajů Vnitřní vstupní testy pro žáky (sledují individuální pokrok žáka) Oborové práce žáků 9.tříd, výsledky obhajob žáků Dotazníky sociometrie, klima Portfolia žáků, portfolia učitelů Plány osobního rozvoje učitelů, analýza DVPP Motivační a hodnotící rozhovory s učiteli, vychovateli a s nepedagogy Hospitační činnost (vzájemné hospitace) – záznamy

16 Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy
Standartně využívané metody, zdroje, nástroje Kontrolní činnost vedení školy Zpětná vazba supervize a mentoringu učitelů Koučování vedení školy Pololetní a závěrečné hodnocení vedoucích úseků (výchovní poradci, ŠPP, správce školní sítě, vedoucí MS I., MS II., preventista školy, koordinátor EV, vedoucí ŠD a ŠK, trenéři sportovních klubů) Rozhovory s učiteli, s žáky v průběhu školního roku Hodnocení akcí a pobytů, adaptačních kurzů Závěry z „Kávy u ředitele“ – diskusní setkávání nad aktuálními tématy Dotazníky, ankety pro rodiče, dotazník pro absolventy

17 Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy
Co nám projekt Cesta ke kvalitě dal? Využité evaluační nástroje projektu Učíme děti učit se Internetová prezentace školy Anketa pro rodiče Klima školní třídy Společenství 1. stupně Metody a formy výuky Oceňujeme výhody Přechod od vlastních nástrojů k nástrojům připravených odborníky Vyžití nových smysluplných nástrojů Usnadnění práce s vyhodnocováním, kvalitně zpracovaná vyhodnocení

18 Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy
Co nám projekt Cesta ke kvalitě dal? Možnost profesního rozvoje Koordinátor autoevaluace – doplnění teoretických i praktických poznatků, orientace v legislativě, v pojmech, možnost spolupráce s koordinátory z jiných škol… Poradce autoevaluace – doplnění dovednosti koučovacího přístupu, kladení otázek, aktivního naslouchání… Možnosti sdílení – fucus groups, supervize poradenské činnosti Zapojení školy do aktivit projektu Peer Review

19 Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy
Co nám projekt Cesta ke kvalitě dal? Peer Review – kolegiální hodnocení Hodnocená škola Získá zpětnou vazbu od peers (neohrožující pohled zvenčí) Získá informace potřebné pro rozvoj školy ve zvolených oblastech Peers Rozvinou dovednost poskytovat zpětnou vazbu a hodnotit Provádějí zjištění ve vybraných oblastech na hodnocené škole – pozorují, vedou řízený rozhovor Analyzují dokumenty školy, dávají popisnou zpětnou vazbu Vypracovávají zprávu s popisem silných stránek a příležitostí ke zlepšení Mají možnost seznámit s prostředím jiné školy Hlavní přínos aktivity pro školu Využití doporučení ze zprávy k úpravě cílů AE

20 Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy
Co nám projekt Cesta ke kvalitě dal? Získání větší odbornosti v problematice vlastního hodnocení školy Získání poznatků z inspirativní praxe Získání kvalitních evaluačních nástrojů Poznání lidí, kteří svojí práci rozumí a se školstvím to myslí nejen upřímně

21 Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy
Motto: Mám-li v sobě víru, že něco dokážu, určitě nabudu i schopnosti to udělat, i když jsem ji zpočátku třeba neměl. Mahátma Gándhí Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy"

Podobné prezentace


Reklamy Google