Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy Co nám projekt dal? Mgr. Pavel Škramlík Vlastní hodnocení z.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy Co nám projekt dal? Mgr. Pavel Škramlík Vlastní hodnocení z."— Transkript prezentace:

1 Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy Co nám projekt dal? Mgr. Pavel Škramlík http://www.sszslitvinov.cz skola@sszslitvinov.cz Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy

2 Cíle prezentace:  Představit systém vlastního hodnocení SSZŠ Litvínov  Inspirovat k využití výstupů projektu Cesta ke kvalitě

3 Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy  417 žáků, 19 tříd  36 pedagogických pracovníků, 50 zaměstnanců celkem  Zaměření na sport, jazyky a informatiku  Školní družina a školní klub  Školní jídelna, školní kantýna  Školní poradenské pracoviště  Studijní a informační centrum pro žáky  Zájmová činnost – více než 20 kroužků

4 Vize školy: „Škola v pohybu, škola respektovaná a vyhledávaná.“ Jsme sportovní soukromou školou s tradicí, která přestože má sportovní zaměření, je otevřená všem, kteří chtějí kvalitní základní vzdělání. Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy

5 Čím je pro nás vlastní hodnocení? Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy  příležitost k rozvoji  součást řízení školy  prostor pro přemýšlení  …  zbytečná zátěž  ztráta času  zbytečné papírování  … Strašák nebo pomocník?

6 Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy Požadavky na vlastní hodnocení  Smysluplné, užitečné, využitelné pro další rozvoj  Prováděné systematicky  Přiměřeně rozloženo v čase  Objektivní, ověřené různými nástroji  Zaměřené na priority  Prováděné týmem, s podílem všech  Cíle formulované dle SMART  …

7 Autoevaluaci chápeme jako: Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy  prostředek, díky kterému máme přehled o kvalitě a efektivitě své práce  průběžný proces vedený školou Cíle evaluace:  zjistit skutečný stav  zlepšit kvalitu školy  vyzdvihnout klady a poukázat na rezervy v hodnocených oblastech  volit vhodná opatření ke zlepšení

8 Jak se nám daří plnit cíle? Na čem to poznáme? Strategický plán rozvoje školy Kde jsme? KAM se chceme dostat? JAK se tam dostaneme? Evaluace Cíle Současný stav Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy

9 Systém vlastního hodnocení v dokumentaci školy Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy  Koncepce SSZŠ  Školní vzdělávací program  Vnitřní směrnice k vlastnímu hodnocení školy (pravidla, postupy, tým, odpovědnosti…)  Rozvojový plán autoevaluace na 3 roky  Roční plán  Zpráva o vlastním hodnocení školy  Výroční zpráva školy

10 Plánování autoevaluace Rozvojový plán autoevaluace  Na 3 roky  Dle oblastí vyhlášky 15/2005  Vyhodnocuje se za 3 roky  Podoblast  Rozvojové cíle  Kritéria  Indikátory  Nástroje  Personální zajištění  Časové rozložení Roční plán  Na 1 školní rok  Dle oblastí vyhlášky 15/2005  Vyhodnocuje se pololetně  Úkol  Odpovědnost  Termín plnění  Kontrola Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy

11 Postup při autoevaluačních činnostech Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy …za 1 rok (Roční plán)  získáváme podklady pomocí autoevaluačních nástrojů  sledujeme plnění úkolů  pololetně zpracujeme výstupy - co se splnilo, nesplnilo, daří, nedaří, klady a rezervy v hodnocených oblastech dle vyhlášky  plánujeme opatření - vytváříme podklady pro tvorbu ročního plánu na nový školní rok  zapracujeme jako součást výroční zprávy

12 Postup při autoevaluačních činnostech Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy …za 3 roky (Plán autoevaluace)  stanovíme rozvojové cíle na 3 roky, k nim kritéria a indikátory  určíme personální zajištění a časové rozložení  Vyhodnocováním podkladů z ročních plánů průběžně sledujeme naplňování kritérií a cílů  zpracujeme výstupy – plnění cílů  stanovujeme nové cíle, doplňujeme stávající cíle  zpracujeme zprávu o vlastním hodnocení školy

13 Kdo se podílí na hodnocení  Širší vedení školy (ŘŠ, ZŘŠ, vedoucí ŠPP, vedoucí MS I. a II. stupně, vedoucí ŠD a ŠK)  Autoevaluační tým školy  Vedoucí úseků (vedoucí ŠJ, školník)  Vedoucí oblastí (vedoucí EV, metodik prevence, výchovní poradci, správce školní počítačové sítě)  Pedagogický sbor, nepedagogičtí zaměstnanci  Rodiče (poradní sbor ředitele, školská rada)  Žáci a absolventi školy  Supervizor, kouč Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy

14 Doporučení z praxe SSZŠ Litvínov  Zpracovat plán (rozložit hodnocení na celý školní rok)  Kritéria zpracovávat společně se sborem  Delegovat  Kontrolovat průběžně  Oceňovat průběžně  Soustředit se na maximálně dvě oblasti v průběhu školního roku  Zprávy o činnosti předávat dvakrát ročně (leden, květen)  Hodnocení školního roku ředitelem přednést dvakrát ročně  Zavést systém ve zpracování hodnocení úseků (popis kladů, záporů a opatření, grafy) Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy

15 Standartně využívané metody, zdroje, nástroje  Analýza SWOT, hodnocení školního roku (sbor, poradní sbor ŘŠ)  Rozbory dokumentace (ŽK, TK, TV, sešity…)  Vyhodnocování statistických údajů  Vnitřní vstupní testy pro žáky (sledují individuální pokrok žáka)  Oborové práce žáků 9.tříd, výsledky obhajob žáků  Dotazníky sociometrie, klima  Portfolia žáků, portfolia učitelů  Plány osobního rozvoje učitelů, analýza DVPP  Motivační a hodnotící rozhovory s učiteli, vychovateli a s nepedagogy  Hospitační činnost (vzájemné hospitace) – záznamy Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy

16 Standartně využívané metody, zdroje, nástroje  Kontrolní činnost vedení školy  Zpětná vazba supervize a mentoringu učitelů  Koučování vedení školy  Pololetní a závěrečné hodnocení vedoucích úseků (výchovní poradci, ŠPP, správce školní sítě, vedoucí MS I., MS II., preventista školy, koordinátor EV, vedoucí ŠD a ŠK, trenéři sportovních klubů)  Rozhovory s učiteli, s žáky v průběhu školního roku  Hodnocení akcí a pobytů, adaptačních kurzů  Závěry z „Kávy u ředitele“ – diskusní setkávání nad aktuálními tématy  Dotazníky, ankety pro rodiče, dotazník pro absolventy Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy

17 Co nám projekt Cesta ke kvalitě dal? Využité evaluační nástroje projektu  Učíme děti učit se  Internetová prezentace školy  Anketa pro rodiče  Klima školní třídy  Společenství 1. stupně  Metody a formy výuky Oceňujeme výhody  Přechod od vlastních nástrojů k nástrojům připravených odborníky  Vyžití nových smysluplných nástrojů  Usnadnění práce s vyhodnocováním, kvalitně zpracovaná vyhodnocení Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy

18 Co nám projekt Cesta ke kvalitě dal? Možnost profesního rozvoje  Koordinátor autoevaluace – doplnění teoretických i praktických poznatků, orientace v legislativě, v pojmech, možnost spolupráce s koordinátory z jiných škol…  Poradce autoevaluace – doplnění dovednosti koučovacího přístupu, kladení otázek, aktivního naslouchání…  Možnosti sdílení – fucus groups, supervize poradenské činnosti Zapojení školy do aktivit projektu  Peer Review

19 Co nám projekt Cesta ke kvalitě dal? Peer Review – kolegiální hodnocení Hodnocená škola  Získá zpětnou vazbu od peers (neohrožující pohled zvenčí)  Získá informace potřebné pro rozvoj školy ve zvolených oblastech Peers  Rozvinou dovednost poskytovat zpětnou vazbu a hodnotit  Provádějí zjištění ve vybraných oblastech na hodnocené škole – pozorují, vedou řízený rozhovor  Analyzují dokumenty školy, dávají popisnou zpětnou vazbu  Vypracovávají zprávu s popisem silných stránek a příležitostí ke zlepšení  Mají možnost seznámit s prostředím jiné školy Hlavní přínos aktivity pro školu  Využití doporučení ze zprávy k úpravě cílů AE Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy

20 Co nám projekt Cesta ke kvalitě dal?  Získání větší odbornosti v problematice vlastního hodnocení školy  Získání poznatků z inspirativní praxe  Získání kvalitních evaluačních nástrojů  Poznání lidí, kteří svojí práci rozumí a se školstvím to myslí nejen upřímně Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy

21 Motto: Mám-li v sobě víru, že něco dokážu, určitě nabudu i schopnosti to udělat, i když jsem ji zpočátku třeba neměl. Mahátma Gándhí Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy reditel@sszslitvinov.cz www.sszslitvinov.cz Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Vlastní hodnocení z pohledu ředitele školy Co nám projekt dal? Mgr. Pavel Škramlík Vlastní hodnocení z."

Podobné prezentace


Reklamy Google