Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Zájmové aktivity pro žáky i rodiče

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Zájmové aktivity pro žáky i rodiče"— Transkript prezentace:

1 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Zájmové aktivity pro žáky i rodiče
Programy osobnostní, sociální a etické výchovy Podpora čtenářské a finanční gramotnosti Nízkoprahový klub KŘENKA Inkluzivní vzdělávání žáků ve školách "spádových" sociálně vyloučeným lokalitám – v tzv. romských školách, CZ.1.07/1.2.00/ , – KŘENKA – zážitkem k inkluzi, CZ.1.07/1.2.00/ , – Model komunitního a inkluzivního vzdělávání pro základní školy hlavního vzdělávacího proudu, CZ.1.07/1.2.17/ , ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 PARTNEŘI: občanská sdružení KŘEMÍNEK a Liga komunitních škol Realizace projektu

2 Školní poradenské pracoviště
ŠPP hlavní činnosti psychologická práce výchovné poradenství speciálně pedagogická práce prevence sociálněpatologických jevů sociálně pedagogická práce monitoring a evaluace logopedická péče

3 Školní poradenské pracoviště
ŠPP přínosy Systém řešení problémových situací (metodika, formuláře, spisový materiál) Okamžitá reakce na nové a nestandardní situace Personální obsazení Pozitivní vnímání pracoviště mezi žáky i učiteli

4 Školní poradenské pracoviště
ŠPP Kvantifikace činnosti 315 krizových intervencí a výchovných pohovorů se žáky (evidováno od 9/2011) 81 žáků ve speciálně pedagogické péči (od 1/2011) 190 žáků v logopedické péči (od 9/2010) 47 výchovných komisí a 295 oficiálních pohovorů s rodiči (evidováno od 9/2011) 467 kontaktů s institucemi (evidence od 10/2011), kontakty probíhají formou oficiálních písemných zpráv, ových zpráv, telefonických a osobních pohovorů

5 Školní poradenské pracoviště
ŠPP Roční kvantifikace činností

6 Školní poradenské pracoviště (neformální vzdělávání)
ŠPP-NV hlavní činnosti program osobnostní a sociální výchovy program etické výchovy příležitostné tématické programy zážitkové poradenství pro žáky jako motivace k dokončení ZŠ a následnou volbu střední školy pomoc rodičům při výběru vhodné profesní orientace jejich dětí odborná pomoc při řešení dopadů soc.-pat. jevů

7 Osobnostní a sociální výchova
Témata a způsoby práce metody sociálně psychologického výcviku a zážitkové pedagogiky, projektivní výtvarné techniky,... prohloubení sebepoznání, vztahy ve vrstevnických skupinách, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, podpora spolupráce,…

8 Etická výchova Témata a způsoby práce
práce s texty a pracovními listy, hry zaměřené na rozvoj kooperace a komunikace,… etické a mravní zásady společnosti, rozvoj sociální komunikace, tvorba vlastního názoru, hodnotová orientace,…

9 Příležitostné tématické programy
Témata a způsoby práce Prevence kouření na 1. stupni Čtyři na sebe navazujících zážitkové lekce (srdce, zoubky, plíce, opakování) volně zpracovány podle metodického materiálu Program podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk (7-11 let) Normální je nekouřit 1 díl, MU Brno Program byl metodicky upraven s ohledem na potřeby žáků v jednotlivých ročnících. Prevence kyberšikany (4.-9.ročník) Program využívá videonahrávky příběhů dětí a jejich aktivit na internetu a seznamuje s důležitými informacemi prostřednictvím pracovních listů (s využitím komixů, obrázků). Následovala diskuse k videím i k pracovním listům. Program byl doplněn seminářem pro pedagogické pracovníky.

10 Zážitkové poradenství pro žáky jako motivace k dokončení ZŠ a následnou volbu střední školy
Témata a způsoby práce Lekce jsou určeny pro žáky z 2. Stupně. Jejich zaměření by mělo žáky přimět k zamyšlení nad vlastní budoucností. Zážitkové lekce na ZŠ Křenová (multimediální prezentace a následná beseda): - Střední škola polytechnická, Jílová 36g , Brno (9 žáků) - Střední škola stavebních řemesel, Brno – Bosonohy (8 žáků) - Odborné učiliště a Praktická škola, Lomená 44, Brno (8 žáků) - Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Trnkova 113, Brno (8 žáků) - Střední odborná škola managementu a práva, Vranovská 17, Brno (7 žáků) Zážitkové lekce formou exkurze: - Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Brně, Horní 21, Brno (25 žáků) - Veletrh SŠ a OU – BVV (10 žáků) - Střední škola potravinářská a služeb, Charbulova 106, Brno (9 žáků) - Střední škola polytechnická, Jílová 36g, Brno

11 Poradenství Témata a způsoby práce
Pomoc rodičům při výběru vhodné profesní orientace jejich dětí (poradenství rodičům a metodické konzultace s odborníky na poradenství k volbě povolání) Cílem je najít takové budoucí zaměření, které by splňovalo očekávání žáků a jejich rodičů a současně odpovídalo jejich studijním předpokladům, schopnostem, dovednostem a zájmům. Rodičům jsou poskytovány a upřesňovány informace související s dalším studiem, které žáci mohly získat při zážitkových akcích. Další součástí této problematiky je setkávání se zástupci z PPP a SPC, ÚP (poskytování, předávání a konzultování informací). Odborná pomoc při řešení dopadů soc.-pat. jevů (poradenské intervence pro žáky, rodiče a učitele) V případě problémových projevů chování žáků je pedagogům a daným žákům poskytována odborná pomoc v podobě bezprostřední poradenské intervence. Se žáky je celá situace bez časového prodlení rozebrána, jsou hledány možné příčiny jeho problémového chování v dané situaci. Aktuálnost a „živost“ situace umožňuje postihnout celou řadu postřehů, které by časovým odložením mohly ztratit na významu či zcela zapadnout. Současně je dán potřebný časový prostor daným vyučujícím k jejich jednání.

12 Školní poradenské pracoviště
ŠPP udržitelnost systém monitorování a vyhodnocování absencí a jasný metodický postup řešení problémových absencí TU vytvořen záznamový systém pohovorů s rodiči systém dokumentace činnosti jednotlivých pozic ŠPP zmapování žáků se SVP a vytvořena evidence (anamnézy) metodické pokyny pro práci se žáky s SPU, s ADHD, s LMR pro vyučující zásoba spec. ped. materiálů a pomůcek zavedení spec. ped. a logopedických postupů a pomůcek do výuky vytvořeny užší vztahy s OSPOD, PPP, SPC i jinými institucemi preventivně motivační pohovory s rodiči vytvořeny jasné postupy při řešení krizových situací a evidence krizových intervencí a výchovných problémů jsou navázány kontakty s různými NNO


Stáhnout ppt "ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Zájmové aktivity pro žáky i rodiče"

Podobné prezentace


Reklamy Google