Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slezské gymnázium Druh školy: střední škola (gymnázium) Studijní obor:79-41-K/401 gymnázium - všeobecné Vedení školy: ředitelka školyIng. Milada Pazderníková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slezské gymnázium Druh školy: střední škola (gymnázium) Studijní obor:79-41-K/401 gymnázium - všeobecné Vedení školy: ředitelka školyIng. Milada Pazderníková."— Transkript prezentace:

1

2 Slezské gymnázium Druh školy: střední škola (gymnázium) Studijní obor:79-41-K/401 gymnázium - všeobecné Vedení školy: ředitelka školyIng. Milada Pazderníková zástupce školyMgr. Karel Kučera metodička prevenceMgr. Kamila Tkáčová výchovný poradceMgr. Roman Kollár Preventivní tým: ředitelka školy Ing. Milada Pazderníková zástupce ředitelky školyMgr. Karel Kučera metodička prevenceMgr. Kamila Tkáčová výchovný poradceMgr. Roman Kollár školníkAlois Urbanský středoškolská učitelkaMgr. Dana Pavelková středoškolská učitelkaMgr. Magda Hrstková

3 Cíle prevence Dlouhodobé cíle: - neustálé zlepšování klimatu školy - aktivizovat učitele - spolupráce s metodikem prevence a výchovným poradcem Střednědobé cíle: - působení na kvalitu vztahů ve sboru - zlepšení komunikace mezi učiteli - zlepšení komunikace mezi učiteli a žáky - zlepšení komunikace mezi učiteli a rodiči - zlepšení komunikace mezi žáky a rodiči Krátkodobé cíle: - pohotové předávání informací ze školení do praxe - spolupráce s TU v rámci prevence - organizace školních aktivit – kroužky, projekty, prezentace, SOČ

4 Strategie Slezského gymnázia Hlavní strategií SGO je neustálé zlepšování „klimatu“ školy, k jeho vytvoření vede mnoho různých cest: - adaptační kurzy, - samostatná práce studentů při realizaci projektů, - důsledné dodržování interních norem, - kooperace s vedením školy, - kooperace s dalšími subjekty, - možnost seberealizace učitelů i žáků

5 Adaptační kurzy - účast všech studentů 1. ročníku v jednom termínu - ubytování v pokojích ne dle tříd - detailně rozpracovaný program - asistenti z řad studentů vyšších ročníků - vzájemná spolupráce mezi třídami - pětileté zkušenosti potvrzují správnost naší strategie

6 Samostatná práce studentů Spolupráce s MŠ Eliška Tým našich studentů pomáhá handicapovaným dětem v mateřské škole Eliška v rámci projektu „Kamarád na odpoledne“, pořádají pro ně akce, např. „Velikonoční maškaření“, „Valentýn s Eliškou“ nebo Dětský den, hrají pro ně divadelní představení, věnují se jim v kroužcích. Projekty - HELP P3, Den Evropské unie - výchovně vzdělávací akce organizované studenty - spolupráce studentů při tvorbě programů - koordinace činnosti celé školy - oslovování médií, sponzorůmédií - spolupráce s organizacemi…

7 Interní normy Právní normy: - úprava školního řádu – čipový systém monitorující příchody a odchody studentůčipový systém Morální normy: - zásady společenského chování - zdravení jako součást běžné komunikace - vhodné oblékání dle příležitostí (divadlo, škola, taneční kurzy, maturitní zkoušky)

8 Kooperace - s vedením školy - s výchovným poradcem - s preventivním týmem - s třídními učiteli - s okresní metodičkou prevence Mgr. Renatou Jabůrkovou - s pracovnicí Pedagogicko-psychologické poradny Mgr. Pavlínou Němcovou - s krajskou metodičkou prevence Mgr. Andreou Adamovskou - s externími pracovníky

9 Volnočasové aktivity - kroužky (volejbalový, florbalový, stolní tenis, Teamgym, pódiové skladby, výtvarný aj.) - soutěže (Náchodská prima sezóna, Eurorebus, Europasecura) - středoškolská odborná činnost - olympiády (Jč, Aj, Ch, Bi aj.) - projekty (Den rovných příležitostí) - poznávací exkurze (Anglie, Francie, Španělsko, Německo, Rakousko)

10 Práce metodika prevence - průběžné vzdělávání metodika prevence - krajské vzdělávání preventistů – 2letý cyklus vzdělávání - sebepoznání, prožitkové semináře - tvorba Minimálního preventivního programu, - úprava školního řádu – legislativní změny - zázemí metodika prevence - samostatný kabinet - technické vybavení – prostor pro osobní pohovory s učiteli, žáky a rodiči

11 Shrnutí ZÁSADY - dodržování školního řádu - důslednost ze strany učitelů - spolehlivost ve vztazích mezi žáky a učiteli - realizace myšlenek - týmová spolupráce (preventivní tým, učitelský sbor, projektové týmy,…) Děkuji za pozornost Mgr. Kamila Tkáčová tkacova@slezgym.opava.cz www.slezgym.opava.cz


Stáhnout ppt "Slezské gymnázium Druh školy: střední škola (gymnázium) Studijní obor:79-41-K/401 gymnázium - všeobecné Vedení školy: ředitelka školyIng. Milada Pazderníková."

Podobné prezentace


Reklamy Google