Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Zdravotnictví v systému krizového řízení Místo a úloha resortu zdravotnictví při řešení mimořádných událostí a krizových situací, zdravotnická záchranná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Zdravotnictví v systému krizového řízení Místo a úloha resortu zdravotnictví při řešení mimořádných událostí a krizových situací, zdravotnická záchranná."— Transkript prezentace:

1 1 Zdravotnictví v systému krizového řízení Místo a úloha resortu zdravotnictví při řešení mimořádných událostí a krizových situací, zdravotnická záchranná služba. Vzdělávání starostů obcí v roce 2015

2 2 Obsah 1. Úvod 2. Legislativní rámec problematiky 3. Zdravotnický záchranný řetězec 4. Traumatologické a krizové plánování a výcvik 5. Závěr

3 3 1. Úvod  vývoj a rozvoj lidstva, nárůst a nové druhy rizik a hrozeb, narušování přírodního prostředí, terorismus  bezpečnostní systém státu, jeho součástí je subsystém zdravotnictví  odpovědnost orgánů státní správy a samosprávy za připravenost území svého správního celku CÍLOVÝ STAV:  - schopnost správních orgánů včetně orgánů ochrany veřejného zdraví a poskytovatelů zdravotních služeb zajistit odborně způsobilými pracovníky poskytování nezbytných zdravotních služeb obyvatelstvu za mimořádných událostí a krizových stavů podle připravených scénářů a schválených postupů při vnitřní i vnější operabilitě systému.

4 4 2. Legislativní rámec problematiky Právní předpisy – zdravotnictví  Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému  Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení  Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy  Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování  Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  prováděcí právní předpisy k uvedeným zákonům  dokumenty zveřejněné ve Věstníku vlády pro orgány kraje a orgány obcí

5 5 3. Zdravotnický záchranný řetězec Funkčnost zdravotnického záchranného řetězce je nezbytná pro účinnou pomoc postiženým osobám. 1. článek - laická první pomoc na místě události -základní život zachraňující úkony, ochota pomoci a kvalita první pomoci -přivolání zdravotnické záchranné služby, tísňové linky 2. článek - odborná přednemocniční neodkladná péče -v Kraji Vysočina je krajem zřizovaná jedna organizace zdravotnické záchranné služby (ZZS) -profesionální záchranáři, speciálně vybavená vozidla a moderní zdravotnická technika -pět oblastních středisek, 21 stanovišť, 29 výjezdových skupin ZZS a jedna vzletová skupina -jedno centrální zdravotnické operační středisko v Jihlavě = efektivní řízení zásahu

6 6 3. Zdravotnický záchranný řetězec 3. článek - nemocniční neodkladná a následná péče -v Kraji Vysočina je pět nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (Jihlava, Havlíčkův Brod, Nové Město na Moravě, Pelhřimov, Třebíč) a soukromá nemocnice Sv. Zdislavy v Mostišti -celková kapacita nemocnic je cca 2 600 lůžek -okamžitě k dispozici je cca 370 a s nárůstem do 12 hodin až cca 1 300 lůžek pro akutní péči o poraněné -celková kapacita anesteziologických a resuscitačních oddělení - (ARO) je 27 lůžek, k okamžité dispozici je cca 10 lůžek ARO -specializovaná léčebná péče (popáleniny, speciální chirurgie aj.) je poskytovaná v Traumatologických centrech nebo jiných specializovaných poskytovatelů zdravotních služeb mimo náš kraj

7 7 4. Traumatologické a krizové plánování a výcvik Traumatologické a krizové plánování = nástroj přípravy na mimořádné události (MU) a krizové stavy (KS). Součástí přípravy jsou společná cvičení poskytovatelů zdravotních služeb se složkami integrovaného záchranného systému (IZS) a orgánů krizového řízení.

8 8 4. Traumatologické a krizové plánování a výcvik Traumatologické a krizové plánování a výcvik mají za cíl zvýšit a reálně prověřit připravenost správních úřadů a poskytovatelů zdravotních služeb zajistit nezbytnou zdravotní péči obyvatelstvu za mimořádných událostí a krizových stavů. - cvičení taktické – zvyšování připravenosti složek IZS na provedení a koordinaci záchranných a likvidačních prací při MU -cvičení prověřovací - prověření připravenosti složek integrovaného záchranného systému k provádění záchranných a likvidačních prací - nutná součinnost mezi složkami IZS - silná stránka – zřizovatelem nemocnic je kraj - každý rok proběhne 8 – 10 různých cvičení a nácviků - projednání plánu a vyhodnocení cvičení v Bezpečnostní radě kraje

9 9 5. Závěr Poskytovatelé zdravotních služeb v Kraji Vysočina jsou připraveni reagovat na mimořádné události a krizové stavy. kontakty na Kraj Vysočina a Ministerstva zdravotnictví ČR: http://www.kr-vysocina.cz/http://www.kr-vysocina.cz/ http://www.mzcr.cz/http://www.mzcr.cz/ Krajský úřad Kraje Vysočina Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor zdravotnictví Odbor bezpečnosti a krizového řízení tel. 564 602 450, e-mail: mertlova.s@kr-vysocina.cz tel. 224 972 947, e-mail: odborkrp@mzcr.czmertlova.s@kr-vysocina.cz


Stáhnout ppt "1 Zdravotnictví v systému krizového řízení Místo a úloha resortu zdravotnictví při řešení mimořádných událostí a krizových situací, zdravotnická záchranná."

Podobné prezentace


Reklamy Google