Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 1 Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji SPOLEČNÝ ZÁSAH možnosti propojení a koordinace krizových.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 1 Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji SPOLEČNÝ ZÁSAH možnosti propojení a koordinace krizových."— Transkript prezentace:

1 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 1 Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji SPOLEČNÝ ZÁSAH možnosti propojení a koordinace krizových orgánů a složek IZS Moravskoslezského kraje, Slezského vojvodství a Žilinského kraje Ing. Petr Faster 14. září 2004

2 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 2 Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji Co přináší systém EGERIS … European Generic Emergency Response Information System …  poskytuje složkám IZS a krizového řízení, státním a regionálním orgánům podporu při rozhodování v průběhu řešení mimořádných situací  využívá moderní informační technologie  pilotní projekt byl realizován v 5. Rámcovém programu EU pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (www.cordis.lu/fp5)

3 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 3 Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji Uživatelé výsledků projektu EGERIS …  operační a informační střediska IZS  řídící centra, krizové štáby, … (IBC)  jednotky zasahující v terénu (hasiči, záchranáři, policie, armáda, …)  regionální a centrální úřady, centrální krizové orgány  krizové orgány sousedních regionů (u nás i v zahraničí)  ostatní (hydrometeorologické úřady, povodí, dispečinky podniků aj.)

4 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 4 Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji Výhody využití systému EGERIS …  předchází a zmírňuje následky škod při rozsáhlých krizových situacích  snižuje riziko ohrožení života obyvatel při mimořádných událostech  při událostech velkého rozsahu propojuje již fungující záchranné systémy na území různých evropských regionů  napomáhá včasnému varování obyvatelstva a lépe informuje o aktuální situaci při mimořádných událostech  zrychluje záchranné akce a účinně koordinuje bezpečnostní složky při záchranných operacích  přispívá ke zlepšení pracovních podmínek a k lepší komunikaci záchranářů, operačních a informačních středisek a krizových štábů  využívá moderní informační technologie v praktické aplikaci pro podporu krizového řízení v různých situacích

5 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 5 Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji Příklad využití - epizootie (vývoj situace) … Vývoj situace …  na území Moravskoslezského kraje dochází k onemocnění chovů hospodářských zvířat slintavkou a kulhavkou (SLAK)  zasaženy jsou chovy na Opavsku, Karvinsku a Frýdecku  veterinární orgány realizují preventivní opatření, je aktivováno krizové centrum Státní veterinární správy (SVS)

6 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 6 Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji Příklad využití - schéma propojení subjektů … PDA + GPS Vlastní systém TETRAPOL Terminal GPS satellite Internet / Private network / GSM PDA + GPS GIS server Komerční Servery TETRAPOL Client TETRAPOL Terminal Client EGERIS network Server + Firewall Client EGERIS network Client Server + Firewall Client EGERIS network Client Server + Firewall CTV (IBC) MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚRAD ŽILINASLASKI URZAD WOJEWÓDSKI DB server Vlastní systém Vlastní systém GSM Mobile phone Notebook

7 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 7 Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji Příklad využití - ohrožená oblast …  Orgány Státní veterinární správy (SVS) provádějí kontrolu chovů v rizikové oblasti a prostřednictvím systému EGERIS za pomoci PDA posílají informace o chovech zasažených SLAK do krizového centra.  Současně lokalizují napadené chovy do geografického informačního systému (GIS) PDA

8 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 8 Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji Příklad využití - epizootie (vývoj situace) … Vývoj situace …  počet zasažených chovů narůstá, jsou aktivovány síly a prostředky IZS  o situaci jsou vyrozumívány orgány místní samosprávy a obyvatelé v postižených lokalitách kraje  o situaci na území Moravskoslezského kraje jsou informovány orgány Slezského vojvodství, Žilinského kraje a okolních krajů (Zlínského a Olomouckého)  hejtman rozhoduje o vyhlášení krizového stavu pro postižené území, je aktivován krizový štáb kraje (KŠK) a krizové štáby obcí s rozšířenou působností (ORP)

9 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 9 Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji Příklad využití – GIS v aplikaci EGERIS …

10 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 10 Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji Příklad využití - epizootie (vývoj situace) … Vývoj situace …  jsou prováděny uzávěry území v ochranném pásmu v okruhu 3 km a v kontrolovaném pásmu v okruhu 10 km kolem postižených chovů za pomoci Armády ČR a Policie ČR (AČR, PČR)

11 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 11 Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji Příklad využití - monitor událostí …

12 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 12 Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji Příklad využití - dotaz do vzdálené databáze …

13 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 13 Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji Příklad využití - epizootie (vývoj situace) … Vývoj situace …  zásahové síly PČR a celní orgány realizují uzávěru hranic a zpřísněná veterinární opatření na vybraných hraničních přechodech  jsou činěny kroky k zajištění základních životních potřeb obyvatelstva v uzavřených oblastech (základní potraviny, voda, zdravotní péče, …)  jsou likvidovány první napadené chovy zvířat  je prováděna dezinfekce, dezinsekce a deratizace postiženého území

14 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 14 Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji Společný zásah …

15 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 15 Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji Děkuji za pozornost Ing. Petr Faster 595 622 211 petr.faster@kr-moravskoslezsky.cz


Stáhnout ppt "M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 1 Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji SPOLEČNÝ ZÁSAH možnosti propojení a koordinace krizových."

Podobné prezentace


Reklamy Google