Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

30. 9. 2009 Kontaktní a koordinační centra. 30. 9. 2009Kontaktní a koordinační centra l pplk. Mgr. Hana Fidranská 2 Obsah projektu Realizace projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "30. 9. 2009 Kontaktní a koordinační centra. 30. 9. 2009Kontaktní a koordinační centra l pplk. Mgr. Hana Fidranská 2 Obsah projektu Realizace projektu."— Transkript prezentace:

1 30. 9. 2009 Kontaktní a koordinační centra

2 30. 9. 2009Kontaktní a koordinační centra l pplk. Mgr. Hana Fidranská 2 Obsah projektu Realizace projektu je zaměřena na:  zajištění podmínek pro nepřetržitou pohotovost, pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události a zajištění podmínek pro efektivní koordinaci při vzniku kalamitních situací. (Za tímto účelem budou po celém území ČR zřízena kontaktní a koordinační centra – lokalizace nastavena v souladu s Koncepcí ochrany obyvatelstva).  průběžné zpracovávání a vyhodnocování aktuálních poznatků a zajišťování koordinace vzniklé situace – obousměrný tok informací „občan x IZS“  vybudování prvotního shromaždiště pro občany při vzniku krizových stavů a bezpečné zóny s možností zajištění základních lidských potřeb do doby rozvinutí sítě pomoci v krizové oblasti.

3 30. 9. 2009Kontaktní a koordinační centra l pplk. Mgr. Hana Fidranská 3 Kontaktní a koordinační centra podstatně zkvalitní a zefektivní podmínky při prevenci a řešení mimořádné události, poskytnou občanům v kontaktním místě nezbytný informační a koordinační servis a budou tak pro občany sloužit jako opěrné pomocné body, které se v rámci IZS budou podílet zejména na zajištění:  záchrany bezprostředně ohrožených osob  koordinace při řešení mimořádných událostí v rámci IZS  podávání nezbytných informací o mimořádné události a o provádění záchranných a likvidačních prací sdělovacím prostředkům a veřejnosti.

4 30. 9. 2009Kontaktní a koordinační centra l pplk. Mgr. Hana Fidranská 4 Rozpočet projektu Projekt je spolufinancován Strukturálním fondem EU – ERDF (Evropským fondem pro regionální rozvoj) v rámci Integrovaného operačního programu, Oblasti podpory: 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, aktivity e) Zřízení kontaktních a koordinačních center po celém území ČR. Cíl podpory: Konvergence Celkový rozpočet projektů KKC I. a KKC II. - cca 964 mil. Kč Integrovaný operační program - Evropská unie (85% alokace) Rozpočet Policie ČR - Česká republika (15% alokace)

5 30. 9. 2009Kontaktní a koordinační centra l pplk. Mgr. Hana Fidranská 5 Období realizace Kontaktní a koordinační centra I. 2007 až 2009  Projekty Kontaktní a koordinační centra I. – 2007 až 2009 Předloženo 7 žádostí o finanční podporu. Kontaktní a koordinační centra II. 2009 až 2011  Projekty Kontaktní a koordinační centra II. – 2009 až 2011 Připravujeme dalších 14 žádostí o finanční podporu. Žadateli o finanční podporu jsou Krajská ředitelství Policie České republiky. Policie České republiky.

6 30. 9. 2009Kontaktní a koordinační centra l pplk. Mgr. Hana Fidranská 6 Proměny  Vstup  Vstup do objektu, v němž bylo vybudováno KKC  Recepce  Čekárna  Zázemí stálé služby

7 30. 9. 2009Kontaktní a koordinační centra l pplk. Mgr. Hana Fidranská 7

8 30. 9. 2009 Mobilní kontaktní a koordinační centra

9 30. 9. 2009Mobilní kontaktní a koordinační centra l pplk. Mgr. Hana Fidranská 9 Obsah projektu Realizace projektu je zaměřena na:  vytvoření plně funkčních mobilních kontaktních a koordinačních center (MKKC), tzv. „front office“, která budou v případě mimořádné události poskytovat základní informace o prevenci nebo opatřeních k předcházení či eliminaci hrozících nebo vzniklých následků rizik občanům přímo na daném místě;  možnost MKKC operativně se přesouvat i dlouhodoběji působit na místě;  průběžné zpracovávání a vyhodnocování aktuálních poznatků a zajišťování koordinace vzniklé situace

10 30. 9. 2009Mobilní kontaktní a koordinační centra l pplk. Mgr. Hana Fidranská 10 76 speciálních motorových vozidel Jedná se o pořízení 76 speciálních motorových vozidel s moderní informační a komunikační technikou a dalším speciálním vybavením např.:  odolná výpočetní technika  kontejner první pomoci a první záchrany  osvětlovací zařízení, megafon, proměnná informační LED tabule  přístřešek, elektrocentrála  vozidlová radiostanice, mobilní telefon pro zajištění efektivní akceschopnosti Policie ČR v rámci IZS. Technologie MKKC bude plně kompatibilní s nově budovanou technologií operačních středisek IZS.

11 30. 9. 2009Mobilní kontaktní a koordinační centra l pplk. Mgr. Hana Fidranská 11 Rozpočet projektu Projekt je spolufinancován Strukturálním fondem EU – ERDF (Evropským fondem pro regionální rozvoj) v rámci Integrovaného operačního programu, Oblasti podpory: 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, aktivity e) Zřízení kontaktních a koordinačních center po celém území ČR. Cíl podpory: Konvergence 123 Celkový rozpočet projektu: 123 mil. Kč Integrovaný operační program - Evropská unie (85% alokace) Rozpočet Policie ČR - Česká republika (15% alokace)

12 30. 9. 2009Mobilní kontaktní a koordinační centra l pplk. Mgr. Hana Fidranská 12 Období realizace Přípravná fáze Přípravná fáze projektu: květen - srpen 2008 -Zpracování a předložení žádosti o finanční podporu do hodnotícího procesu Realizační fáze Realizační fáze projektu: září 2008 – září 2009 -Vyhlášení výběrových řízení, dodávky a zkušební provoz udržitelnost následujících pět let Fáze udržitelnosti projektu: následujících pět let Provozní fáze Provozní fáze projektu: užívání MKKC dle závazných předpisů EU, ČR a PČR (PŘÍRUČKA užívání mobilních kontaktních a koordinačních center, prioritně určených pro podporu v případě technologických či živelních katastrof)

13 30. 9. 2009Mobilní kontaktní a koordinační centra l pplk. Mgr. Hana Fidranská 13 Ilustrační nákres vozidla

14 30. 9. 2009Mobilní kontaktní a koordinační centra l pplk. Mgr. Hana Fidranská 14 Děkuji za pozornost. POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Kancelář projektů a evropských fondů e-mail: kpef@mvcr.cz www.policie.cz Strojnická 27 170 89 Praha 7


Stáhnout ppt "30. 9. 2009 Kontaktní a koordinační centra. 30. 9. 2009Kontaktní a koordinační centra l pplk. Mgr. Hana Fidranská 2 Obsah projektu Realizace projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google