Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontaktní a koordinační centra

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontaktní a koordinační centra"— Transkript prezentace:

1 Kontaktní a koordinační centra
Kontaktní a koordinační centra

2 Obsah projektu Realizace projektu je zaměřena na:
zajištění podmínek pro nepřetržitou pohotovost, pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události a zajištění podmínek pro efektivní koordinaci při vzniku kalamitních situací. (Za tímto účelem budou po celém území ČR zřízena kontaktní a koordinační centra – lokalizace nastavena v souladu s Koncepcí ochrany obyvatelstva). průběžné zpracovávání a vyhodnocování aktuálních poznatků a zajišťování koordinace vzniklé situace – obousměrný tok informací „občan x IZS“ vybudování prvotního shromaždiště pro občany při vzniku krizových stavů a bezpečné zóny s možností zajištění základních lidských potřeb do doby rozvinutí sítě pomoci v krizové oblasti. Kontaktní a koordinační centra l pplk. Mgr. Hana Fidranská

3 Kontaktní a koordinační centra podstatně zkvalitní a zefektivní podmínky při prevenci a řešení mimořádné události, poskytnou občanům v kontaktním místě nezbytný informační a koordinační servis a budou tak pro občany sloužit jako opěrné pomocné body, které se v rámci IZS budou podílet zejména na zajištění: záchrany bezprostředně ohrožených osob koordinace při řešení mimořádných událostí v rámci IZS podávání nezbytných informací o mimořádné události a o provádění záchranných a likvidačních prací sdělovacím prostředkům a veřejnosti. Kontaktní a koordinační centra l pplk. Mgr. Hana Fidranská

4 Rozpočet projektu Projekt je spolufinancován Strukturálním fondem EU – ERDF (Evropským fondem pro regionální rozvoj) v rámci Integrovaného operačního programu, Oblasti podpory: 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, aktivity e) Zřízení kontaktních a koordinačních center po celém území ČR. Cíl podpory: Konvergence Celkový rozpočet projektů KKC I. a KKC II. - cca 964 mil. Kč Integrovaný operační program - Evropská unie (85% alokace) Rozpočet Policie ČR - Česká republika (15% alokace) Kontaktní a koordinační centra l pplk. Mgr. Hana Fidranská

5 Období realizace Žadateli o finanční podporu jsou Krajská ředitelství
Projekty Kontaktní a koordinační centra I. – 2007 až 2009 Předloženo 7 žádostí o finanční podporu. Projekty Kontaktní a koordinační centra II. – 2009 až 2011 Připravujeme dalších 14 žádostí o finanční podporu. Žadateli o finanční podporu jsou Krajská ředitelství Policie České republiky. Kontaktní a koordinační centra l pplk. Mgr. Hana Fidranská

6 Proměny Vstup do objektu, v němž bylo vybudováno KKC Recepce Čekárna
Zázemí stálé služby Kontaktní a koordinační centra l pplk. Mgr. Hana Fidranská

7 Kontaktní a koordinační centra l pplk. Mgr. Hana Fidranská

8 Mobilní kontaktní a koordinační centra
Mobilní kontaktní a koordinační centra

9 Obsah projektu Realizace projektu je zaměřena na:
vytvoření plně funkčních mobilních kontaktních a koordinačních center (MKKC), tzv. „front office“, která budou v případě mimořádné události poskytovat základní informace o prevenci nebo opatřeních k předcházení či eliminaci hrozících nebo vzniklých následků rizik občanům přímo na daném místě; možnost MKKC operativně se přesouvat i dlouhodoběji působit na místě; průběžné zpracovávání a vyhodnocování aktuálních poznatků a zajišťování koordinace vzniklé situace Mobilní kontaktní a koordinační centra l pplk. Mgr. Hana Fidranská

10 pro zajištění efektivní akceschopnosti Policie ČR v rámci IZS.
Jedná se o pořízení 76 speciálních motorových vozidel s moderní informační a komunikační technikou a dalším speciálním vybavením např.: odolná výpočetní technika kontejner první pomoci a první záchrany osvětlovací zařízení, megafon, proměnná informační LED tabule přístřešek, elektrocentrála vozidlová radiostanice, mobilní telefon pro zajištění efektivní akceschopnosti Policie ČR v rámci IZS. Technologie MKKC bude plně kompatibilní s nově budovanou technologií operačních středisek IZS. Mobilní kontaktní a koordinační centra l pplk. Mgr. Hana Fidranská

11 Rozpočet projektu Celkový rozpočet projektu: 123 mil. Kč
Projekt je spolufinancován Strukturálním fondem EU – ERDF (Evropským fondem pro regionální rozvoj) v rámci Integrovaného operačního programu, Oblasti podpory: 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, aktivity e) Zřízení kontaktních a koordinačních center po celém území ČR. Cíl podpory: Konvergence Celkový rozpočet projektu: mil. Kč Integrovaný operační program - Evropská unie (85% alokace) Rozpočet Policie ČR - Česká republika (15% alokace) Mobilní kontaktní a koordinační centra l pplk. Mgr. Hana Fidranská

12 Období realizace Přípravná fáze projektu: květen - srpen 2008
Zpracování a předložení žádosti o finanční podporu do hodnotícího procesu Realizační fáze projektu: září 2008 – září 2009 Vyhlášení výběrových řízení, dodávky a zkušební provoz Fáze udržitelnosti projektu: následujících pět let Provozní fáze projektu: užívání MKKC dle závazných předpisů EU, ČR a PČR (PŘÍRUČKA užívání mobilních kontaktních a koordinačních center, prioritně určených pro podporu v případě technologických či živelních katastrof) Mobilní kontaktní a koordinační centra l pplk. Mgr. Hana Fidranská

13 Ilustrační nákres vozidla
Mobilní kontaktní a koordinační centra l pplk. Mgr. Hana Fidranská

14 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY
Děkuji za pozornost. POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Kancelář projektů a evropských fondů Strojnická 27 Praha 7 Mobilní kontaktní a koordinační centra l pplk. Mgr. Hana Fidranská


Stáhnout ppt "Kontaktní a koordinační centra"

Podobné prezentace


Reklamy Google