Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná střední škola,Slaný

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná střední škola,Slaný"— Transkript prezentace:

1 Integrovaná střední škola,Slaný
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_04 Název materiálu: Integrovaný záchranný systém Tematická oblast: Tělesná výchova – 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných událostí ohrožujících obyvatelstvo jako celek. Cílem mé práce je vytvořit podpůrný didaktický materiál, přiměřeně odborný, pro žáky SOU,který by pomohl v informovanosti obyvatel. Očekávaný výstup: Žák rozpozná hrozící nebezpečí, ví jak reagovat, ví na koho se obrátit, umí sám telefonicky řešit situaci, integrovaný záchranný systém. Klíčová slova : integr.záchranný systém, lékař, hasiči, záchranáři, inegr.záchranný systém Metodika: Slouží jako podklad pro žáky k procvičování v návaznosti na předcházející výklad. Lze rozeslat žákům elektronicky či elektronicky prezentovat ve výuce. Obor: žáci SOU Ročník: 1.  Autor: Bc.Ruml Jiří Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Integrovaná střední škola,Slaný

2 Integrovaná střední škola,Slaný

3 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
Integrovaná střední škola,Slaný

4 1. CO JE INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
2. JAKÉ SLOŽKY TVOŘÍ INTEGROVANNÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM ? Integrovaná střední škola,Slaný

5 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM ?
CO JE INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM ? Aby společnost dokázala úspěšně vzdorovat nástrahám života, které přicházejí nečekaně a ohrožují naše zdraví, životy, majetek a životní prostředí, musí být vytvořeno odpovídající PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ a vytvořen účinný INTEGRAVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM. ( dále jen IZS ) Integrovaná střední škola,Slaný

6 Integrovaná střední škola,Slaný
V roce 2001 nabyly účinnosti tzv. KRIZOVÉ ZÁKONY, které jasně vymezily úkoly státních orgánů a orgánů územní samosprávy při řešení mimořádných údálostí. Taktéž řešily zásady při provádění záchranných a likvidačních prací. Byla schválena koncepce ochrany obyvatelstva a zahájena její realizace. Integrovaná střední škola,Slaný

7 Integrovaná střední škola,Slaný
Veškerá odpovědnost v této oblasti přešla z působnosti Ministerstva obrany výhradně do agendy Ministerstva vnitra !!! Integrovaná střední škola,Slaný

8 Integrovaná střední škola,Slaný
Pro potřeby IZS Ministerstvo vnitra zřídilo HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY ( Zákon č.238/2000 Sb. ) Jeho základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech Integrovaná střední škola,Slaný

9 Integrovaná střední škola,Slaný
2. JAKÉ SLOŽKY TVOŘÍ IHS ? Základní složky Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí zdravotnická záchranná služba Policie České republiky Integrovaná střední škola,Slaný

10 Ostatními složkami IZS jsou :
vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory (např. obecní, městská policie, bezpečnostní služby) orgány ochrany veřejného zdraví ( např. orgány hygieny ) havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby ( např. plynárenská, vodní, Česká pošta, elektrikářská, Báňská záchranná, Horská, Letecká záchranná ) zařízení civilní ochrany neziskové organizace a sdružení občanů ( např. Český červený kříž, Svaz kynologů, atd. ) Integrovaná střední škola,Slaný

11 Stálými orgány pro koordinaci složek IZS jsou
OPERAČNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKA IZS ( OPIS IZS ) Na OPIS IZS jsou také svedeny všechny linky tísňového volání 112 a 150 Integrovaná střední škola,Slaný

12 Operační středisko HZS krajů
OPIS IZS jsou : Operační středisko HZS krajů ( OS HZS krajů ) a Operační informační středisko MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ( OPIS GŘ HZS ČR ) Integrovaná střední škola,Slaný

13 Integrovaná střední škola,Slaný
KONEC PREZENTACE Integrovaná střední škola,Slaný

14 Integrovaná střední škola,Slaný
Zdroje informací : Pokyn MŠMT k začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacího procesu ( Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 4. března 2003, č.j /03-22 ) Integrovaná střední škola,Slaný


Stáhnout ppt "Integrovaná střední škola,Slaný"

Podobné prezentace


Reklamy Google