Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Lenka Brehovská, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra radiologie, toxikologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Lenka Brehovská, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra radiologie, toxikologie."— Transkript prezentace:

1 Ing. Lenka Brehovská, Ph.D. BrehovskaLenka@seznam.cz Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva

2  Co je KRIZOVÝ MANAGEMENT:  Souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizace a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizových situací 17.10.2013Konference: Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava2

3  Cíl krizového managementu:  Vytvořit TEORETICKÉ a PRAGMATICKÉ podmínky pro řešení krizových stavů  Cíl veřejné správy:  Zajistit ochranu života a zdraví obyvatel, kulturních a hmotných statků za krizových situací  Cíl právnických a podnikajících fyzických osob:  Zjistit prosperitu a zisk 17.10.2013Konference: Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava3

4 17.10.2013Konference: Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava4 LIDÉ ČINNOSTI VÝROBA

5  Na ZSF od roku 1993 – Katedra radiologie  V roce 2001 byla rozšířena - Katedra radiologie a toxikologie ▪ Rozšířena o zaměření a toxikologii a krizové řízení ▪ V roce 2003 – akreditován bakalářský studijní program „Aplikovaná radiobiologie a toxikologie“ a magisterský studijní program „Krizové radiobiologie a toxikologie“  V roce 2007:  Bakalářský studijní program „Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE“  Magisterský studijní program „Civilní nouzová připravenost“ 17.10.2013Konference: Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava5

6 Krizové řízení Toxikologie Radiobiologie 17.10.2013Konference: Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava6 VĚDA a VÝZKUM ODBORNÍCI z praxe

7  Analýza, metody a nástroje řešení krizových situací  Aplikace psychologie u pracovníků IZS  Bezpečnost a role zdravotnictví v bezpečnostním systému státu  Bezpečnostní politika státu, obrana státu a její zajišťování  Ekonomika bezpečnosti  Epidemiologická opatření v případě krizových situací  Nouzové plánování  Hospodářská opatření pro krizové stavy  Integrovaný záchranný systém  Komunikace a informační systémy  Zvýrazněné předměty jsou vyučovány odborníky z praxe:  MěÚ Písek  Krajská hygienická stanice  Nemocnice České Budějovice  HZS JčK 17.10.2013Konference: Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava7

8  Kritická infrastruktura  Krizový management  Legislativa EU ve vztahu ke krizovému řízení  Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky  Mimořádné události - ochrana života, zdraví a majetku  Ochrana obyvatelstva  Ochranná opatření při radiační, chemické a biologické havárii  Organizace zdravotnictví v době válečného stavu  Pravomoci a úkoly orgánů státní správy a samosprávy a fyzických osob  Prevence mimořádných událostí  Zvýrazněné předměty jsou vyučovány odborníky z praxe:  MěÚ Písek  SÚJCHBO  Krajský úřad JčK  Nemocnice České Budějovice  HZS JčK 17.10.2013Konference: Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava8

9  Psychologie v krizových situací  Terorismus  Základy profesní tělesné, taktické a střelecké přípravy  Zásady zdravotnické pomoci při mimořádných událostech  Zvýrazněné předměty jsou vyučovány odborníky z praxe:  Psycholog  Policie ČR 17.10.2013Konference: Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava9

10  Forenzní toxikologie  Klinická radiobiologie  Lékařská toxikologie  Mechanizmy účinků ionizujícího a neionizujícího záření  Nutriční toxikologie  Radiační ochrana  Radiotoxikologie  Soudní lékařství  Speciální vyšetřovací metody v lékařské genetice  Toxikologické aspekty chemických havárií  Vybrané kapitoly z obecné a teoretické fyziky  Zabezpečení a nakládání s radioaktivními látkami a jaderným materiálem  Základy biomedicínckého inženýrství  Základy farmakologie  Základy kriminologie  Způsoby zabezpečení, nakládání s chemickými látkami a ochrana při práci s nimi 17.10.2013Konference: Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava10

11 Exkurze Výuka s odborníky Základní výuka – vědeckými pracovníky 17.10.2013Konference: Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava11 Analýza, metody a nástroje řešení krizových situací Nouzové plánování Epidemiologická opatření v případě krizových situa Hospodářská opatření pro krizové stavy Kritická infrastruktura a krizové řízení Mimořádné události - ochrana života, zdraví a majetku Prevence mimořádných událostí

12  Bezpečnostní výzkum České republiky v letech 2010 - 2015 (BV II/2 – VS)"  Multimediální výukový matriál:  Radiologie  Základy medicíny katastrof  Biologické dozimetrie pro osoby profesně vystavené ionizujícímu záření alfa  Výuková pomůcka pro software EMOFF a TEREX  Slovník radiobiologie, toxikologie a krizového řízení 17.10.2013Konference: Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava12

13 17.10.2013Konference: Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava13

14 17.10.2013Konference: Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava14

15 17.10.2013Konference: Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava15

16 17.10.2013Konference: Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava16

17 17.10.2013Konference: Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava17

18 17.10.2013Konference: Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava18

19 17.10.2013Konference: Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava19

20 17.10.2013Konference: Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava20

21


Stáhnout ppt "Ing. Lenka Brehovská, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra radiologie, toxikologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google