Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávání v krizovém řízení a spolupráce s odborníky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávání v krizovém řízení a spolupráce s odborníky"— Transkript prezentace:

1 Vzdělávání v krizovém řízení a spolupráce s odborníky
Ing. Lenka Brehovská, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva

2 Úvod Co je KRIZOVÝ MANAGEMENT:
Souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizace a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizových situací Konference: Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava

3 Úvod Cíl krizového managementu: Cíl veřejné správy:
Vytvořit TEORETICKÉ a PRAGMATICKÉ podmínky pro řešení krizových stavů Cíl veřejné správy: Zajistit ochranu života a zdraví obyvatel, kulturních a hmotných statků za krizových situací Cíl právnických a podnikajících fyzických osob: Zjistit prosperitu a zisk Konference: Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava

4 Centralizované řízení krizového managementu
Územní složka Odvětvová složka Podnikatelská složka VÝROBA LIDÉ ČINNOSTI Konference: Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava

5 Zdravotně sociální fakulta a výuka krizového řízení na Katedře radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva Na ZSF od roku 1993 – Katedra radiologie V roce 2001 byla rozšířena - Katedra radiologie a toxikologie Rozšířena o zaměření a toxikologii a krizové řízení V roce 2003 – akreditován bakalářský studijní program „Aplikovaná radiobiologie a toxikologie“ a magisterský studijní program „Krizové radiobiologie a toxikologie“ V roce 2007: Bakalářský studijní program „Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE“ Magisterský studijní program „Civilní nouzová připravenost“ Konference: Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava

6 Výuka v bakalářské i magisterském programu
Krizové řízení Toxikologie Radiobiologie VĚDA a VÝZKUM ODBORNÍCI z praxe Konference: Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava

7 Předměty důležité pro výuku krizových manažerů
Analýza, metody a nástroje řešení krizových situací Aplikace psychologie u pracovníků IZS Bezpečnost a role zdravotnictví v bezpečnostním systému státu Bezpečnostní politika státu, obrana státu a její zajišťování Ekonomika bezpečnosti Epidemiologická opatření v případě krizových situací Nouzové plánování Hospodářská opatření pro krizové stavy Integrovaný záchranný systém Komunikace a informační systémy Zvýrazněné předměty jsou vyučovány odborníky z praxe: MěÚ Písek Krajská hygienická stanice Nemocnice České Budějovice HZS JčK Konference: Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava

8 Předměty důležité pro výuku krizových manažerů
Kritická infrastruktura Krizový management Legislativa EU ve vztahu ke krizovému řízení Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky Mimořádné události - ochrana života, zdraví a majetku Ochrana obyvatelstva Ochranná opatření při radiační, chemické a biologické havárii Organizace zdravotnictví v době válečného stavu Pravomoci a úkoly orgánů státní správy a samosprávy a fyzických osob Prevence mimořádných událostí Zvýrazněné předměty jsou vyučovány odborníky z praxe: MěÚ Písek SÚJCHBO Krajský úřad JčK Nemocnice České Budějovice HZS JčK Konference: Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava

9 Předměty důležité pro výuku krizových manažerů
Psychologie v krizových situací Terorismus Základy profesní tělesné, taktické a střelecké přípravy Zásady zdravotnické pomoci při mimořádných událostech Zvýrazněné předměty jsou vyučovány odborníky z praxe: Psycholog Policie ČR Konference: Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava

10 Podpůrné přeměty Forenzní toxikologie Klinická radiobiologie
Lékařská toxikologie Mechanizmy účinků ionizujícího a neionizujícího záření Nutriční toxikologie Radiační ochrana Radiotoxikologie Soudní lékařství Speciální vyšetřovací metody v lékařské genetice Toxikologické aspekty chemických havárií Vybrané kapitoly z obecné a teoretické fyziky Zabezpečení a nakládání s radioaktivními látkami a jaderným materiálem Základy biomedicínckého inženýrství Základy farmakologie Základy kriminologie Způsoby zabezpečení, nakládání s chemickými látkami a ochrana při práci s nimi Konference: Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava

11 Výuka krizového řízení v oblasti povodní
Prevence mimořádných událostí Epidemiologická opatření v případě krizových situa Hospodářská opatření pro krizové stavy Exkurze Výuka s odborníky Základní výuka – vědeckými pracovníky Analýza, metody a nástroje řešení krizových situací Mimořádné události - ochrana života, zdraví a majetku Kritická infrastruktura a krizové řízení Nouzové plánování Konference: Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava

12 Vědecké projekty rozvíjející krizové řízení
Bezpečnostní výzkum České republiky v letech (BV II/2 – VS)" Multimediální výukový matriál: Radiologie Základy medicíny katastrof Biologické dozimetrie pro osoby profesně vystavené ionizujícímu záření alfa Výuková pomůcka pro software EMOFF a TEREX Slovník radiobiologie, toxikologie a krizového řízení Konference: Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava

13 Praxe STUDENTŮ u odboru krizového řízení během povodní 2013
Konference: Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava

14 Exkurze u HZS Třemošná Konference: Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava

15 Exkurze u HZS JčK Konference: Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava

16 Přednáška ZZS hl.m.Prahy
Konference: Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava

17 Exkurze u ZZS JčK Konference: Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava

18 Cvičení VODA 2012 Konference: Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava

19 Taktické policejní cvičení AMOK 2013
Konference: Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava

20 OTÁZKY?? Konference: Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vzdělávání v krizovém řízení a spolupráce s odborníky"

Podobné prezentace


Reklamy Google