Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství DOPADY DIREKTIVY SEVESO III NA KOMUNIKACI S OBYVATELSTVEM JAKUB ŘEHÁČEK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství DOPADY DIREKTIVY SEVESO III NA KOMUNIKACI S OBYVATELSTVEM JAKUB ŘEHÁČEK."— Transkript prezentace:

1 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství DOPADY DIREKTIVY SEVESO III NA KOMUNIKACI S OBYVATELSTVEM JAKUB ŘEHÁČEK BARBORA BAUDIŠOVÁ

2 KOMUNIKACE O RIZICÍCH Praktická disciplína založená na vědeckých základech Definice: „Jakákoliv smysluplná výměna informací ohledně zdraví a environmentálních rizik mezi zainteresovanými stranami“ (Covello, 2004) NEJEDNÁ se o krizovou komunikaci Základní součást systému řízení (správy) rizik

3 KOMUNIKACE O RIZICÍCH

4 POTŘEBNOST KOMUNIKACE Havárie (Entschede, Toulouse, Bhopal, atd.) Morální povinnost – Lidská důstojnost, život a zdraví jako základní práva člověka (v demokratické společnosti) Zásada udržitelného rozvoje: – Dostatečně poučená společnost Legislativní povinnost – Nadnárodní (SEVESO), Národní (59/2006 Sb.)

5 SOUČASNÝ STAV KOMUNIKACE Je pouze jednostranná Dostatečně neoslovuje cílovou skupinu Obsah i forma vykazují v některých případech závažné nedostatky Způsob komunikace je nejednotný Není komunikováno o rizicích v širším kontextu Nedostatečné zapojení ostatních aktérů

6 TRENDY V RÁMCI SMĚRNICE SEVESO III Participativní (spolupracující) pojetí Projednávání s veřejností Účast na rozhodování Snazší dostupnost informací Pokročilé nástroje pro efektivní komunikaci (besedy s občany, expertní panely, apod.)

7 PŘEDPOKLÁDANÉ CESTY ZMĚNY Posílení role obce (obce s rozšířenou působností) v procesu komunikace o rizicích Aktivnější zapojení provozovatelů zdrojů rizik do procesu komunikace o rizicích Implementace dalších forem informování obyvatelstva Zajištění trvalého přístupu k aktualizovaným informacím Optimalizace formy a obsahu poskytovaných informací

8 NÁZEV: Zefektivnění komunikace o rizicích pro zvýšení bezpečnosti obyvatel v rámci novelizace zákona o prevenci závažných havárií. SPOLUŘEŠITELSKÁ INSTITUCE OBDOBÍ ŘEŠENÍ: 2013 - 2015 Ministerstvo vnitra Generální ředitelství HZS ČR Institut ochrany obyvatelstva PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

9

10 FORMY PRÁCE A SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE S VĚDECKÝMI PRACOVIŠTI SPOLUPRÁCE S PRAXÍ Krajští úředníci, provozovateli, neziskové organizace

11 DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství DOPADY DIREKTIVY SEVESO III NA KOMUNIKACI S OBYVATELSTVEM JAKUB ŘEHÁČEK."

Podobné prezentace


Reklamy Google