Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o obětech trestné činnosti Tisková konference 11. 7. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o obětech trestné činnosti Tisková konference 11. 7. 2011."— Transkript prezentace:

1 Zákon o obětech trestné činnosti Tisková konference 11. 7. 2011

2 Zákon o obětech trestné činnosti Hlavní cíle navrhované právní úpravy •Sjednocení právní úpravy ochrany obětí. •Posílení práv obětí a účinnější pomoc obětem. •Zvýšení účasti vnějších subjektů (neziskových organizací ad.) na pomoci obětem. •Odstranění nedostatků implementace předpisů Evropské unie.

3 Zákon o obětech trestné činnosti Pozitivní efekt nové právní úpravy •Ve vztahu k obětem trestné činnosti. •Ve vztahu k odhalování a vyšetřování trestné činnosti  posílení práv obětí zlepší spolupráci s policií (oběti dnes často neoznámí trestný čin i proto, že se bojí necitlivého zacházení ze strany policie).

4 Zákon o obětech trestné činnosti Sjednocení právní úpravy ochrany obětí •V současné době je právní úprava ochrany a práv obětí roztříštěna do několika zákonů  trestní řád; zákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti; zákon o sociálních službách. •Ve stávající právní úpravě chybí řada potřebných institutů – prohlášení oběti o následcích trestného činu, ochrana před sekundární viktimizací aj. •Po vzoru zahraničních právních úprav – např. Německa nebo Švýcarska – přistoupilo ministerstvo ke komplexní právní úpravě.

5 Zákon o obětech trestné činnosti Posílení práv obětí a účinnější pomoc obětem •Právo na individuální přístup a respektování osobnosti oběti. •Právo na (bezplatnou) právní a psychologickou pomoc. •Právo na informace. •Právo na peněžitou pomoc. •Ochrana obětí před sekundární viktimizací. •Institut prohlášení oběti o následcích trestného činu.

6 Zákon o obětech trestné činnosti Právo na bezplatnou právní a jinou pomoc •Bezplatná právní pomoc pro některé skupiny obětí bude realizována především prostřednictvím akreditovaných subjektů (nestátní neziskové organizace), ale i advokátů, pokud se zavážou, že tyto služby budou poskytovat v určitém rozsahu zdarma. •Nárok na bezplatného zmocněnce bude přiznáván zvláště zranitelné oběti, která nemá dostatek finančních prostředků. •Zákon vytvoří zákonný rámec i pro zajištění jiné pomoci obětem (psychologické, sociální).

7 Zákon o obětech trestné činnosti Právo na informace •Dosud je oběť v trestním řízení poučována pouze o svých právech, které jí příslušejí jakožto poškozenému. •Zákon o obětech rozšiřuje okruh informací, které jsou oběti obligatorně podávány, přičemž klade důraz na to, aby poskytování informací probíhalo srozumitelně. •Právo na informace o akreditovaných subjektech, které mohou poskytnout oběti právní, psychologickou a sociální pomoc. •Právo na informace o možnostech, které obětem poskytuje právní řád apod.

8 Zákon o obětech trestné činnosti Právo na peněžitou pomoc •Zákon počítá se zvýšením paušálních částek při odškodňování i se změnou přístupu v pojetí této pomoci. •Odškodnění se dočká například i oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti (znásilnění, sexuální nátlak apod.).

9 Vývoj nápadu žádostí o peněžitou pomoc

10 Výše proplacené peněžité pomoci

11 Zákon o obětech trestné činnosti Ochrana obětí před sekundární viktimizací •Ochrana obětí před druhotným zraňováním a vystavováním nadbytečné psychické zátěži v průběhu vyšetřování, kdy se oběť trestného činu stává ještě obětí vyšetřování. •Oběť bude moci požádat o provedení opatření, jež zabrání kontaktu s podezřelým, obviněným nebo obžalovaným. •Právo na výběr, zda výslech provede osoba stejného, nebo opačného pohlaví. •Právo na doprovod důvěrníka, právo na výslech ve speciálních místnostech aj.

12 Zákon o obětech trestné činnosti Institut prohlášení oběti o následcích trestného činu •Oběť bude moci učinit kdykoliv během řízení prohlášení o následcích (dopadech) trestného činu. •Prohlášení může oběti pomoci při citovém vyrovnání se s událostí; obžalovaný má možnost uvědomit si, co svým činem způsobil.

13 Zákon o obětech trestné činnosti Zvýšení účasti neziskových organizací a advokátů na pomoci obětem •Zákon počítá s akreditací subjektů, které se dlouhodobě zabývají poskytováním pomoci obětem (nestátní neziskové organizace). •Akreditované subjekty budou poskytovat obětem okamžitou právní pomoc a právní poradenství, některým skupinám obětí budou tyto akreditované subjekty povinny poskytovat pomoc bezplatně. •Do registru akreditovaných poskytovatelů služeb budou zapsány i subjekty akreditované k poskytování psychosociálních služeb obětem trestných činů podle zákona o sociálních službách, advokáti, kteří o zapsání požádají, a střediska Probační a mediační služby.

14 Zákon o obětech trestné činnosti Odstranění nedostatků implementace předpisů EU •Zákon reaguje na rámcové rozhodnutí Rady Evropské Unie o postavení obětí v trestním řízení, které od roku 2001 ukládá státům zajistit přiměřenou úroveň ochrany obětí. •Zákon také přihlíží k připravované směrnici Evropského parlamentu a Rady, která zavádí minimální standard práv, pomoci a ochrany obětí trestných činů.

15 Zákon o obětech trestné činnosti Legislativní proces •Červenec – září 2011: připomínkové řízení a vypořádání připomínek. •Září 2011: odeslání návrhu zákona do vlády. •Leden 2013: předpokládaná účinnost zákona.

16 Děkujeme za pozornost. Tisková konference 11. 7. 2011


Stáhnout ppt "Zákon o obětech trestné činnosti Tisková konference 11. 7. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google