Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana kritické infrastruktury

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana kritické infrastruktury"— Transkript prezentace:

1 Ochrana kritické infrastruktury
Poděbrady

2 1. Aktuální stav koordinace
kritické infrastruktury 2. Role EU 3. Možnosti a nástroje řízení rizik

3 Změna prostředí Změna prostředí: Zvyšující se požadavky na energetiku
Terorismus Projevy extrémního počasí Vliv EU Zvyšující se požadavky na energetiku Stát definoval pojem „kritická infrastruktura státu“

4 Koordinace Odpovědnost Ministerstvo vnitra ČR GŘ HZS
Zákon č. 240/2000Sb., Nařízení vlády ČR č. 462/2000 Sb., Ministerstvo průmyslu a obchodu/odbor krizového plánování Výbor pro civilní nouzové plánování – mezirezortní orgán Bezpečnostní rada státu Ústřední krizový štáb Krizové štáby ministerstev/ krajů/ obcí

5 Definice „Kritickou infrastrukturou se rozumí výrobní i nevýrobní systémy, jejichž nefunkčnost by měla vážné dopady na bezpečnost, ekonomiku a zachování nezbytného rozsahu dalších základních funkcí státu při krizových situacích“ (Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového a plánování obrany státu“ (MV ČR 2004) V současné době se projednává i za účasti zástupců energetiků novela zákona č.240/2000 Sb., a kde byla po vzájemné debatě přijata tato varianta: „ kritickou infrastrukturou výrobní systémy, nevýrobní systémy a služby, jejichž narušení by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, ekonomiku, veřejnou správu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, nebo plnění mezinárodních závazků“

6 Dokumentace Krizové plány Plány krizové připravenosti Havarijní plány (nebo ekvivalenty) Typové plány

7 Freedom, Security and Justice ( SPRAVEDLNOST, SVOBODA A BEZPEČNOST)
Odpovědným orgánem za ochranu kritické infrastruktury EU je nejmladší a i nejmenší direktoriát

8

9 EU dokumenty 20. října 2004 sdělení „Ochrana kritické infrastruktury v boji proti terorismu“ KOM(2004)701, prosinci 2004 „Předcházení, připravenost a reakce na teroristické útoky“ a „Program solidarity EU o následcích teroristických hrozeb a útoků“KOM(2004)698 listopad 2005 Komise přijala Zelenou knihu o Evropském programu na ochranu kritické infrastruktury (EPCIP) KOM(2005)576 Návrh direktivy Výboru na identifikaci a určení KI EU a hodnocení potřeby zlepšení její ochrany KOM(2006)787 SDĚLENÍ KOMISE: o Evropském programu na ochranu kritické infrastruktury V Bruselu dne KOM(2006) 786

10 EU definice KI Evropská kritická infrastruktura představují takové zřízené infrastruktury, které jsou nejdůležitější pro Společenství a které by v případě jejich narušení nebo zničení postihly dva nebo více členských států, popřípadě jeden z členských států, pokud je kritická infrastruktura umístěna v jiném členském státě.

11

12 Základní strategický přístup
k posuzování kvality ochrany KI NIC NENÍ 100% BEZPEČNÉ JAKÝKOLI PRVEK KI MŮŽE SELHAT A JEN OTÁZKOU ČASU KDY

13 Řízení rizik - matice rizik - operační analýza
Fuzzy množiny (ČVUT Praha)

14

15 Řízení rizik – matice (příklad)

16 Řízení rizik – matice (příklad)
Parametr s nejsilnějším vlivem: Stanovení cílů Parametr s necitlivějším výstupem: Architektura BS (KRIZOVÉ ŘÍZENÍ)

17 Příklad vyhodnocení rizik Technologické selhání Výbuch
Zneužití pravomoci Teroristický čin Lidské selhání Přírodní kat. vichřice Selhání informačních technologií a řídících systémů Kriminální aktivity Přírodní kat. Námraza/mráz

18 Harmonogram postupu zpracování dokumentů
Komplexní strategie České republiky k řešení problematiky kritické infrastruktury a Národního programu ochrany kritické infrastruktury byl schválen jako příloha k usnesení vlády ze dne 25.února 2008 č.170. Například: řešení problematiky KI v EU a NATO a vliv na KI v ČR by mělo být vyřešeno v dubnu 2009 - komplexní strategie by měla být v prosinci 2008 Národní program OKI zpracován v červnu 2009 návrhy konkrétních legislativních úprav v březnu 2010

19


Stáhnout ppt "Ochrana kritické infrastruktury"

Podobné prezentace


Reklamy Google