Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravotnická zařízení v ČR struktura a vlastnictví MUDr. Andrea Suchánková Kabinet veřejného zdravotnictví 3LF UK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravotnická zařízení v ČR struktura a vlastnictví MUDr. Andrea Suchánková Kabinet veřejného zdravotnictví 3LF UK."— Transkript prezentace:

1 Zdravotnická zařízení v ČR struktura a vlastnictví MUDr. Andrea Suchánková Kabinet veřejného zdravotnictví 3LF UK

2 Struktura zdravotnických zařízení Aktuální stav k k 31.12.2010 189 nemocnic 62 219 lůžek: - 3,6 % lůžek novorozeneckých - 11,9 % lůžek ošetřovatelských - 84,5 % lůžek akutní péče V roce 2010 klesl lůžkový fond nemocnic o 1,2 %

3 Vývoj v roce 2010 Každé nemocniční lůžko bylo v roce 2010 v průměru využíváno pacienty 253,8 dní V průměru strávil každý pacient v nemocnici 7,3 dne Počet akutních lůžek klesl téměř o dvě procenta, počet novorozeneckých lůžek se zvýšil o 45 Nárůst lůžkové kapacity následné ošetřovatelské péče (o 4,2 %)

4 Lůžkový fond fakultní nemocnice -11 zařízení, 15 725 lůžek -25,3 % nemocnice následné péče -30 zařízení, 2 517 lůžek -4 % nemocnice akutní péče - 70,7 %

5 ZZ podle zřizovatele Ministerstvo zdravotnictví- 19 (27,6%) Kraj- 24 (14,7% ) Město nebo obec- 17 (6,4 %) Soukromá ZZ- 121 (48,4 %) Církev- 3 (0,6 %) Ministerstvo obrany a spravedlnosti- 5 (2,3 %)

6 Objem poskytnuté péče 27,2 % v zařízeních přímo řízených MZ 15,2 % v krajských nemocnicích 6,8 % v nemocnicích měst nebo obcí 48,5 % v privátních zařízeních (zřizovatel fyzická osoba, církev, jiná právnická osoba)

7 ZZ dle typu -Ambulantní péče- primární, sekundární -Nemocniční (ústavní) péče -Zavodní preventivní péče -Pohotovostní a záchranná služba -Zdravotnická logistika -Odborné léčebné ústavy, lázně -Zařízení hygienické služby -Zařízení zajišťující léčiva, zdravotní pomůcky a stomatologické výrobky

8 Ambulantní péče Primární -Praktický lékař pro dospělé, Praktický lékař pro děti a dorost, Stomatológ, Gynekológ -Obrací se na ně pacient v případě onemocnění jako na první, pracují v okolí bydliště -Zvládnutí největšího rozsahu zdravotních potřeb občanů na místní komunitní úrovni -Zdravotně- sociální povaha

9 Sekundární (specializovaná) -Poskytuje ji lékař, který přebírá pacienta do sekundární péče nebo poskytuje konziliární péči na vyžádaní ošetřujícího lékaře -Možnost navštívení i bez doporučení lékaře primární péče -Široká síť ambulantních specialistů- kardiolog, endokrinolog, revmatolog, dermatolog -Evidence pacientů, dispenzarizace, sledování stavu, pravidelné kontroly -Doporučuje ústavní léčbu

10 Nemocniční (ústavní) péče Nemocnice -fakultní, krajské, okresní, oblastní, soukromé…. -Ambulantní a lůžková část -systém diferencované péče- odstupňované v lůžkových zařízeních podle okamžitého stavu- emergentní péče (příjem), intenzivní péče (JIP, ARO), intermediární péče, standardní, následná péče Odborné léčebné ústavy -LDN, psychiatrické léčebny, rehabilitační ústavy, ozdravovny, sanatoria, léčebny tuberkulózy…

11 Následná péče Poskytování zdravotní péče formou lůžkové péče pacientům, u kterých došlo k zvládnutí akutního onemocnění nebo akutního zhoršení chronického onemocnění nebo ke stabilizaci stavu Jejich zdravotní stav vyžaduje doléčení nebo dlouhodobé ošetřování, rehabilitaci nebo ošetřovatelskou péči

12 Vývoj v následné péči Počet hospitalizací v akutní nemocniční péči oproti roku 2009 klesl o 0,5% Vzrostl počet hospitalizovaných pacientů na lůžkách následné ošetřovatelské péče o 1,3%, nárůst ošetřovacích dnů o 4,5 % Objem poskytované lůžkové péče (počet lůžkodnů) na akutních lůžkách v roce 2010 pokles o 2,9 %

13 Domácí péče Zvláštní ambulantní péče Nedílná součást zdravotní péče Zabezpečuje komplexní ošetřovatelskou péči poskytovanou zkušenými zdravotními sestrami pacientům v jejich přirozeném sociálním prostředí jejich vlastních domovů Při splnění daných podmínek poskytovaná každému bez rozdílu (na základě indikace ošetřujícího lékaře plně hrazena zdravotními pojišťovnami) Moderní forma zdravotní s sociální péče poskytovaná v ČR od r. 1990

14 Zdravotnická doprava LSPP (lékařská služba první pomoci) ZZS (zdravotnická záchranná služba) - RZP (rychlá zdravotnická pomoc) - RLP (rychlá lékařská pomoc) - LZZS (letecká zdravotnická záchranná služba)

15 Personální zajištění Ve všech zařízeních: -45 200 lékařů (r. 1970 - 21 969, r. 1970 - 21 969) -106 800 sester a porodních asistentek (tzv. zdravotnických pracovníků nelékařů s odbornou způsobilostí – ZPBD) V průměru připadalo v ČR na 1 lékaře 233 obyvatel

16 Ambulantní péče -71% všech lékařů (32 189) -51% ZPMD (54 466) Podle úvazků: -Ambulantní péče poskytována z 81% v zařízeních soukromých -Primární péči 44,1 % lékařů, -Ambulantní specialisté 55,9% ( z nich 48% pracovala v ambulantních částech lůžkových zařízení)

17 Lůžková péče (bez lázní) -1 275 lékařů -41 152 sester Na 10 000 obyvatel připadalo 80,6 lůžek (v nemocnicích 60,0 lůžek, v odborných léčebných ústavech 20,7 lůžek) Dále je v síti 154 odborných léčebných ústavů vč. ozdravoven a hospiců s 21 704 lůžky ( z toho psychiatrické léčebny tvoří 44% a LDN 32%)

18 Na 1 praktického lékaře pro dospělé připadá v průměru 1615 registrovaných pacientů (méně než 1500 v Praze a Olomouckém kraji ) Na 1 ambulantního pediatra připadá 950 registrovaných dětí Na 1 gynekologa připadá v průměru 3 169 žen Na 1 praktického zubního lékaře 1688 obyvatel na 1 lékaře u lůžka připadá v průměru 19,7 obsazených lůžek, na 1 sestru u lůžka připadá 5,7 obsazených lůžek.

19 Lázeňská péče r. 2009 V síti zdravotnických zařízení v ČR se nachází 86 lázeňských léčeben s celkem 26 505 lůžky oproti roku 2008 přibyly 2 léčebny s 1015 lůžky

20 Aktuálně z VZP při porovnání počtu nasmlouvaných akutních lůžek k 31. 12. 2010 a k 1. 7. 2011 došlo za 1. pololetí 2011 k redukci o 1488 lůžek, tj. snížení o 2,75 % nejvyšší redukce standardních lůžek Moravskoslezském kraji (212 lůžek) Procentuálně nejvyšší úbytek v Karlovarském kraji, kde redukce o 165 standardních lůžek představuje 12,97 %

21 lůžkový fond následné péče typu LDN, OLÚ, ošetřovatelských lůžek a hospice počítaný dohromady s lůžky pracovišť dlouhodobé intenzivní péče (DIP) a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) je ve svém celku vyrovnaný úbytek lůžek LDN a ošetřovatelských lůžek je plně kompenzován nárůstem počtu lůžek OLÚ, hospice, DIP a DIOP

22 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Zdravotnická zařízení v ČR struktura a vlastnictví MUDr. Andrea Suchánková Kabinet veřejného zdravotnictví 3LF UK."

Podobné prezentace


Reklamy Google