Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inovační kurz pro sanitáře VFN v Praze Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inovační kurz pro sanitáře VFN v Praze Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033."— Transkript prezentace:

1 Inovační kurz pro sanitáře VFN v Praze Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

2 Lektorský tým ● Anna Chrzová – odborný garant vzdělávání ve VFN v Praze, zároveň i odborný garant kurzu ● Eva Červinková – všeobecná sestra specialistka ● Irena Dlabalová – vrchní sestra Geriatrické kliniky VFN v Praze ● Zuzana Fišarová - vrchní sestra Psychiatrické kliniky VFN v Praze Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

3 Pedagogické a organizační zajištění kurzu: ● Kvalifikační předpoklad lektora: - všeobecná sestra s odbornou specializací - psychoterapeutický výcvik - trénink relaxačních technik ● Vybavení učebny IT technikou (PC, dataprojektor, popř. videokamera) ● Uspořádání učebny pro praktické nácviky a interaktivní formu výuky komunikace Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

4 Pro koho je kurz určen: Kurz je určen pro sanitáře s ukončeným kvalifikačním kurzem Všeobecný sanitář. Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

5 Celková délka vzdělávacího programu: ● Celkový počet vyučovacích hodin kurzu je 16 ● 1 vyučovací hodina = 60 minut ● kurz je rozdělen do dvou částí v odstupu 7 až 14 dní, každá z nich trvá 8 vyučovacích hodin Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

6 Rozsah a obsah kurzu : ● Zahájení – 1 vyučovací hodina ● Teoretická výuka - 6 vyučovacích hodin ● Praktický nácvik - 8 vyučovacích hodin ● Zhodnocení a ukončení kurzu – 1 vyučovací hodina Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

7 Vstupní a další požadavky, způsob ukončení kurzu: ● Přihlášený je zaměstnancem VFN v Praze ● Účastník má ukončený kvalifikační kurz Všeobecný sanitář. ● Maximální počet účastníků ve skupině je 15 ● Vydání osvědčení o absolvování kurzu ● Dotazník zaměřený na hodnocení lektorů, úspěšnosti a přínosu kurzu pro praxi Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

8 Zdůvodnění, význam kurzu I.: ● navazuje na kvalifikační kurz Všeobecný sanitář akreditovaný MZ ČR, který povinně absolvují potenciální sanitáři při nástupu do VFN. Po absolvování tohoto kurzu již sanitářům nebyla nabízena žádná možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje. Přitom u této pozice je trénink komunikačních dovedností, praktický nácvik zacházení s pacientem, posílení sebevědomí a vystupování nepostradatelné. Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

9 Zdůvodnění, význam kurzu II.: ● Absolventi inovačního kurzu se budou efektivněji podílet na komplexní péči o pacienty a tím přispívat k růstu prestiže VFN. Při kurzu bude též využíván fantom (resuscitační cvičná loutka) a další nezbytné cvičné pomůcky pro nácvik přemístění sedících pacientů, pro polohování a manipulaci s pacientem na lůžku a transfer pacienta mezi lůžkem a kolečkovým křeslem. Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

10 Cíle kurzu: ● rozvoj vzdělávacích aktivit vedoucích ke vštípení komunikačních dovedností na všech úrovních poskytované péče ● zabezpečení potřebného doplnění vzdělávání u této cílové skupiny ● získání vědomostí a dovedností vedoucích ke zlepšení praktické péče o pacienta ● zvládnutí jejich budoucích povinností, odstranění stresu a obav ze selhání nebo nedostatku vědomostí a dovedností; Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

11 Obsah kurzu I.: ● Celostní medicína - informace, základy ergometrie, stáří a imobilita. ● Novinky ve zdravotnictví - v oblasti vybavení zdravotnickými pomůckami v péči o pacienta (rehabilitační pomůcky pro sebeobsluhu) ● Komunikační dovednosti, řešení konfliktů, cvičení paměti, znalosti o relaxaci, zpětná vazba. Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

12 Obsah kurzu II.: ● Trénink komunikace s problematickým pacientem. ● Praktický nácvik manipulace s pacienty. ● Motivace jednotlivců k výkonu povolání, profesní a osobnostní růst. Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

13 Učební plán I: ● 1. část (1. den) ● Zahájení – 1 vyučovací hodina ● Moderní pojetí ošetřovatelské péče ● Ošetřovatelské techniky ● Pacient s kognitivním deficitem ● Teoretická výuka - 3 vyučovací hodiny ● Praktický nácvik - 4 vyučovací hodiny Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

14 Učební plán II: ● 2. část (2. den) ● Komunikační dovednosti ● Řešení konfliktních situací ● Efekt zpětné vazby ● Relaxační techniky ● Teoretická výuka - 3 vyučovací hodiny ● Praktický nácvik - 4 vyučovací hodiny ● Zhodnocení a ukončení kurzu – 1 vyučovací hodina Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

15 Doporučená studijní literatura : ● FRY, T. SARY: Etika v ošetřovatelské praxi. Praha. Materiály ICN, ČAS, 1994. ● KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0179-0. ● MASTILIÁKOVÁ, D. Holistické přístupy v péči o zdraví. Brno: IDVZ 1999 ● PLAŇAVA, I.: Jak (to) spolu mluvíme. Brno: Masarykova univerzita, 1992. ISBN 80-210-0412-6 Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

16

17


Stáhnout ppt "Inovační kurz pro sanitáře VFN v Praze Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033."

Podobné prezentace


Reklamy Google