Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kurz komunikace pro sestry v přímém kontaktu s pacientem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kurz komunikace pro sestry v přímém kontaktu s pacientem"— Transkript prezentace:

1 Kurz komunikace pro sestry v přímém kontaktu s pacientem
VFN v Praze Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

2 Lektorský tým Anna Chrzová – odborný garant vzdělávání ve VFN v Praze, zároveň i odborný garant kurzu Eva Červinková – všeobecná sestra specialistka Irena Dlabalová – vrchní sestra Geriatrické kliniky VFN v Praze Bc. Zuzana Fišarová - vrchní sestra Psychiatrické kliniky VFN v Praze Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

3 Pedagogické a organizační zajištění:
Kvalifikační předpoklad lektora: - všeobecná sestra s odbornou specializací - psychoterapeutický výcvik - trénink relaxačních technik Vybavení učebny IT technikou (PC, dataprojektor, popř. videokamera) Uspořádání učebny pro praktické nácviky a interaktivní formu výuky komunikace Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

4 Pro koho je kurz určen nelékařská zdravotnická povolání a jiné odborné pracovníky dle zákona č. 96/2004 Sb., kteří jsou v přímém kontaktu s pacienty. všeobecná sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotní laborant, zdravotně-sociální pracovník, nutriční terapeut, farmaceutický asistent, fyzioterapeut Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

5 Celková délka vzdělávacího programu
Celkový počet vyučovacích hodin kurzu je 16 1 vyučovací hodina = 60 minut kurz je rozdělen do dvou částí v odstupu 7 až 14 dní, každá z nich trvá 8 vyučovacích hodin Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

6 Rozsah a obsah kurzu Zahájení – 1 vyučovací hodina
Teoretická výuka - 6 vyučovacích hodin Praktický nácvik - 8 vyučovacích hodin Zhodnocení a ukončení kurzu – 1 vyučovací hodina Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

7 Vstupní a další požadavky, způsob ukončení kurzu
Přihlášený je zaměstnancem VFN v Praze Účastník je v přímém denním kontaktu s pacienty Maximální počet účastníků ve skupině je 13 Vydání potvrzení o absolvování kurzu s příslušným počtem kreditních bodů Dotazník zaměřený na hodnocení lektorů, úspěšnosti a přínosu kurzu pro praxi Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

8 Obsah kurzu: Hlavním motivem této aktivity je potřeba zlepšení komunikačních dovedností nelékařského zdravotnického personálu, který je v bezprostředním kontaktu s pacientem. Kurz rozvíjí vzdělávací aktivity vedoucí ke vštípení komunikačních dovedností a posiluje tak spokojenost klientů s poskytovanou péči, chováním a komunikačními schopnostmi všech členů zdravotnického týmu. Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

9 Motto kurzu „Sestra s vysokou odbornou i společenskou prestiží poskytuje pacientovi ošetřovatelskou péči na špičkové úrovni a svým chováním a jednáním výrazně přispívá k jeho celkové pohodě a spokojenosti. Pacient vnímá sestru jako svého pomocníka a patrona v nemocničním prostředí. Důvěřuje jí.“ Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

10 Cíle kurzu I. Absolventi kurzu budou schopni změny myšlení a také změny standardně chybného rutinního chování, budou správně používat komunikační techniky. Zvládnutí praktického nácviku řešení konfliktních situací, pomůže lépe plánovat a realizovat komplexní péči o nemocné. Kurz je veden neformálním a interaktivním způsobem, což přispívá k tomu, že se informace lépe pamatují. Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

11 Cíle kurzu II. Kurz poskytne obecné informace o komunikaci, zpětné vazbě, motivaci a nových trendech, přínos spočívá také v navození podpůrné atmosféry. Účastníci zde mohou otevřeně hovořit a diskutovat o svých problémech na pracovišti a mohou si praktickým nácvikem vyzkoušet nabízené řešení v konkrétních situacích. Dalším výstupem absolvování kurzu je motivace jednotlivců k výkonu povolání a profesní i osobnostní růst. Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

12 Učební plán I. 1. část (1. den) Zahájení – 1 vyučovací hodina
Komunikace verbální a neverbální Holistické pojetí ošetřovatelství – ošetřovatelský proces jako nástroj Potřeby pacienta Syndrom vyhoření Teoretická výuka - 3 vyučovací hodiny Praktický nácvik - 4 vyučovací hodiny Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

13 Učební plán II. 2. část (2. den)
Komunikační dovednosti – analýza ošetřovatelské anamnézy Nový trend – sestra je spojenec v léčbě Konflikty a krize Zpětná vazba a motivace Relaxační techniky Teoretická výuka - 3 vyučovací hodiny Praktický nácvik - 4 vyučovací hodiny Zhodnocení a ukončení kurzu – 1 vyučovací hodina Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

14 Doporučená studijní literatura
ATKINSON, R.L. a kolektiv: Psychologie. Praha. Portál, ISBN FRY, T. SARY: Etika v ošetřovatelské praxi. Praha. Materiály ICN, ČAS, 1994. HARTL, P.; HARTLOVÁ, H.: Psychologický slovník. Praha. Portál, ISBN X HOLLAND, J.G.; SKINNER, B.F.: Analýza chování. Praha. SPN, 1968 KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. Praha : Grada, ISBN MASTILIÁKOVÁ, D. Holistické přístupy v péči o zdraví. Brno: IDVZ 1999 PEASE, A: Řeč těla. Praha. Portál, ISBN PLAŇAVA, I.: Jak (to) spolu mluvíme. Brno: Masarykova univerzita, ISBN TRACHTOVÁ, E. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Brno: NCONZO ISBN VYMĚTAL, J.: Lékařská psychologie. Praha. Portál, ISBN X Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

15 Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“
reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033


Stáhnout ppt "Kurz komunikace pro sestry v přímém kontaktu s pacientem"

Podobné prezentace


Reklamy Google