Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kurz komunikace pro sestry v přímém kontaktu s pacientem VFN v Praze Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kurz komunikace pro sestry v přímém kontaktu s pacientem VFN v Praze Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg."— Transkript prezentace:

1 Kurz komunikace pro sestry v přímém kontaktu s pacientem VFN v Praze Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

2 Lektorský tým ● Anna Chrzová – odborný garant vzdělávání ve VFN v Praze, zároveň i odborný garant kurzu ● Eva Červinková – všeobecná sestra specialistka ● Irena Dlabalová – vrchní sestra Geriatrické kliniky VFN v Praze ● Bc. Zuzana Fišarová - vrchní sestra Psychiatrické kliniky VFN v Praze Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

3 Pedagogické a organizační zajištění: ● Kvalifikační předpoklad lektora: - všeobecná sestra s odbornou specializací - psychoterapeutický výcvik - trénink relaxačních technik ● Vybavení učebny IT technikou (PC, dataprojektor, popř. videokamera) ● Uspořádání učebny pro praktické nácviky a interaktivní formu výuky komunikace Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

4 Pro koho je kurz určen - nelékařská zdravotnická povolání a jiné odborné pracovníky dle zákona č. 96/2004 Sb., kteří jsou v přímém kontaktu s pacienty. - všeobecná sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotní laborant, zdravotně-sociální pracovník, nutriční terapeut, farmaceutický asistent, fyzioterapeut Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

5 Celková délka vzdělávacího programu ● Celkový počet vyučovacích hodin kurzu je 16 ● 1 vyučovací hodina = 60 minut ● kurz je rozdělen do dvou částí v odstupu 7 až 14 dní, každá z nich trvá 8 vyučovacích hodin Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

6 Rozsah a obsah kurzu ● Zahájení – 1 vyučovací hodina ● Teoretická výuka - 6 vyučovacích hodin ● Praktický nácvik - 8 vyučovacích hodin ● Zhodnocení a ukončení kurzu – 1 vyučovací hodina Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

7 Vstupní a další požadavky, způsob ukončení kurzu ● Přihlášený je zaměstnancem VFN v Praze ● Účastník je v přímém denním kontaktu s pacienty ● Maximální počet účastníků ve skupině je 13 ● Vydání potvrzení o absolvování kurzu s příslušným počtem kreditních bodů ● Dotazník zaměřený na hodnocení lektorů, úspěšnosti a přínosu kurzu pro praxi Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

8 Obsah kurzu: ● Hlavním motivem této aktivity je potřeba zlepšení komunikačních dovedností nelékařského zdravotnického personálu, který je v bezprostředním kontaktu s pacientem. ● Kurz rozvíjí vzdělávací aktivity vedoucí ke vštípení komunikačních dovedností a posiluje tak spokojenost klientů s poskytovanou péči, chováním a komunikačními schopnostmi všech členů zdravotnického týmu. Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

9 Motto kurzu ● „Sestra s vysokou odbornou i společenskou prestiží poskytuje pacientovi ošetřovatelskou péči na špičkové úrovni a svým chováním a jednáním výrazně přispívá k jeho celkové pohodě a spokojenosti. Pacient vnímá sestru jako svého pomocníka a patrona v nemocničním prostředí. Důvěřuje jí.“ Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

10 Cíle kurzu I. ● Absolventi kurzu budou schopni změny myšlení a také změny standardně chybného rutinního chování, budou správně používat komunikační techniky. ● Zvládnutí praktického nácviku řešení konfliktních situací, pomůže lépe plánovat a realizovat komplexní péči o nemocné. ● Kurz je veden neformálním a interaktivním způsobem, což přispívá k tomu, že se informace lépe pamatují. Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

11 Cíle kurzu II. ● Kurz poskytne obecné informace o komunikaci, zpětné vazbě, motivaci a nových trendech, přínos spočívá také v navození podpůrné atmosféry. Účastníci zde mohou otevřeně hovořit a diskutovat o svých problémech na pracovišti a mohou si praktickým nácvikem vyzkoušet nabízené řešení v konkrétních situacích. ● Dalším výstupem absolvování kurzu je motivace jednotlivců k výkonu povolání a profesní i osobnostní růst. Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

12 Učební plán I. ● 1. část (1. den) ● Zahájení – 1 vyučovací hodina ● Komunikace verbální a neverbální ● Holistické pojetí ošetřovatelství – ošetřovatelský proces jako nástroj ● Potřeby pacienta ● Syndrom vyhoření ● Teoretická výuka - 3 vyučovací hodiny ● Praktický nácvik - 4 vyučovací hodiny Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

13 Učební plán II. ● 2. část (2. den) ● Komunikační dovednosti – analýza ošetřovatelské anamnézy ● Nový trend – sestra je spojenec v léčbě ● Konflikty a krize ● Zpětná vazba a motivace ● Relaxační techniky ● Teoretická výuka - 3 vyučovací hodiny ● Praktický nácvik - 4 vyučovací hodiny ● Zhodnocení a ukončení kurzu – 1 vyučovací hodina Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

14 Doporučená studijní literatura ● ATKINSON, R.L. a kolektiv: Psychologie. Praha. Portál, 2003. ISBN 80-7178-640-3 ● FRY, T. SARY: Etika v ošetřovatelské praxi. Praha. Materiály ICN, ČAS, 1994. ● HARTL, P.; HARTLOVÁ, H.: Psychologický slovník. Praha. Portál, 2000. ISBN 80- 7178-303-X ● HOLLAND, J.G.; SKINNER, B.F.: Analýza chování. Praha. SPN, 1968 ● KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0179-0. ● MASTILIÁKOVÁ, D. Holistické přístupy v péči o zdraví. Brno: IDVZ 1999 ● PEASE, A: Řeč těla. Praha. Portál, 2001. ISBN 80-7178-582-2 ● PLAŇAVA, I.: Jak (to) spolu mluvíme. Brno: Masarykova univerzita, 1992. ISBN 80- 210-0412-6 ● TRACHTOVÁ, E. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Brno: NCONZO 2006. ISBN 80-7013-324-8 ● VYMĚTAL, J.: Lékařská psychologie. Praha. Portál, 2003. ISBN 80-7178-740-X Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

15 Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033


Stáhnout ppt "Kurz komunikace pro sestry v přímém kontaktu s pacientem VFN v Praze Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg."

Podobné prezentace


Reklamy Google