Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inovační kurz kardiopulmonální resuscitace VFN v Praze Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inovační kurz kardiopulmonální resuscitace VFN v Praze Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033."— Transkript prezentace:

1 Inovační kurz kardiopulmonální resuscitace VFN v Praze Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

2 Lektorský tým ● Mgr. Ondřej Ulrych – specializace v oboru anesteziologie a resuscitace, 8 let praxe lektor první pomoci a KPR, vedoucí lektor postgraduálního vzdělávání nelékařů - ARIP ● MUDr. Pavel Herda- specializace v oboru anesteziologie, 5 let praxe – výuka pro 1 LF UK v Praze, základní a rozšířená KPR, umělá plicní ventilace, zajištění a zprůchodnění dýchacích cest ● MUDr. Václav Vávra- specializace v oboru anesteziologie, 14 let praxe – výuka pro 1 LF UK v Praze, základní a rozšířená KPR, zajištění a zprůchodnění dýchacích cest, lektor odborných vzdělávacích kurzů v postgraduálním vzdělávání lékařů Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

3 Pedagogické a organizační zajištění: ● Kvalifikační předpoklady lektorů: - Dle zákona: 150 hod zdravovědy (ošetřovatel, sanitář) - Optimální předpoklady: atestace v oboru anesteziologie, resuscitace nebo urgentní medicína, min. roční praxe v přednemocniční nebo resuscitační péči - Vybavení učebny/posluchárny výukovým fantomem a IT technikou ● Uspořádání učebny/posluchárny pro praktické nácviky a interaktivní formu výuky Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

4 Pro koho je kurz určen - nelékařská zdravotnická povolání a jiné odborné pracovníky dle zákona č. 96/2004 Sb., kteří jsou v přímém kontaktu s pacienty. - všeobecná sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotní laborant, zdravotně-sociální pracovník, nutriční terapeut, farmaceutický asistent, fyzioterapeut Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

5 Celková délka vzdělávacího programu ● Celkový počet vyučovacích hodin kurzu je 12 ● 1 vyučovací hodina = 60 minut ● kurz je rozdělen do tří částí ● kurz je pořádán jako třídenní po čtyřech hodinách ● dělení na 9 hodin teorie + 3 hodiny praxe Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

6 Obsah kurzu I. ● Program kurzu je zaměřen na získání základních teoretických znalostí a nácvik praktických dovedností k zajištění vitálních funkcí pacienta ohroženého selháním jedné nebo více základních životních funkcí. Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

7 Obsah kurzu II. ● Seminář kombinující teoretickou i praktickou výuku základní a rozšířené kardiopulmonální resuscitace (KPR). ● Jednotlivé přednášky řazeny tak, aby účastník získal znalosti z oblasti právní a legislativní, léčebné a ošetřovatelské péče, práce s přístroji a povinné výbavy pro KPR. Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

8 Obsah kurzu III. ● KPR slouží k obnovení základních životních funkcí postiženého při poruše či zástave dechu a krevního oběhu pomocí umělého dýchání z plic do plic a nepřímou srdeční masáží. ● Při tréninku zaměstnanců budou využívány specializované výukové fantomy (cvičné loutky) a prostředky pro elektronickou komunikaci tak, aby byly co nejvěrněji simulovány podmínky skutečného provozu, včetně aktivit srdečního svalu, tak aby je mohl účastník přímo na monitoru v danou chvíli sledovat. Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

9 Vstupní a další požadavky, způsob ukončení kurzu ● Přihlášený je zaměstnancem VFN v Praze ● Maximální počet účastníků ve skupině je 15 ● Vydání potvrzení o absolvování kurzu s příslušným počtem kreditních bodů ● Dotazník zaměřený na hodnocení lektorů, úspěšnosti a přínosu kurzu pro praxi ● Test prověřující znalost získaných dovedností a znalostí Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

10 Cíle kurzu I. ● Absolvent kurzu bude připraven pro poskytování rychlé a kvalitní léčebné a ošetřovatelské péče při selhání jedné nebo více vitálních funkcí v rámci KPR v rozsahu svých kompetencí. ● Dále bude připraven koordinovat tým poskytující základní či rozšířenou KPR. ● Bude umět aplikovat získané dovednosti a znalosti do praxe. Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

11 Cíle kurzu II. ● Samostatně a pohotově se rozhodovat v mezích své kompetence a nést za svá rozhodnutí odpovědnost. ● Poskytovat odbornou první pomoc a základní i rozšířenou KPR. ● Zavedením výuky kurzu základní a rozšířené KPR VFN zajistí adekvátní periodickou přípravu svých zaměstnanců při stavech ohrožujících život a zdraví pacientů. Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

12 Učební plán I. 1. část (1. den) ● Zahájení ● Právní aspekty základní a rozšířené KPR ● Technická výbava a práce s přístroji ● Diagnostika při selhávání jedné nebo více vitálních funkcí ● Základní KPR ● Rozšířená KPR Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

13 Učební plán II. 2. část (2. den) ● Zajištění horních cest dýchacích možnosti a technická výbava ● Zajištění pacienta po KPR ● Vedení dokumentace během KPR ● Aktivace týmů určených pro zajištění KPR se zaměřením na předávání a přijímání informací Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

14 Učební plán III. 3. část (3. den) ● Nácvik základní KPR ● Nácvik rozšířené KPR ● Sledování fyziologických funkcí u dětí ● Poskytování základní KPR u dětského pacienta ● Závěrečný test a praktická demonstrace dovedností při život ohrožujících stavech pacienta ● Zhodnocení a ukončení kurzu Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

15 Doporučená studijní literatura ● FENDRYCHOVÁ, J.; KLIMOVIČ, M. Péče o kriticky nemocné dítě. 1. vyd. Brno: NCO NZO, 2005. ISBN 80-7013-427-5. ● KAPOUNOVÁ, G. Ošetřovatelství v intenzivní péči. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1930-9. ● KOLEKTIV AUTORŮ. Sestra a urgentní stavy. 1. čes. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2548-2. ● ŠEVČÍK, P.; ČERNÝ, V.; VÍTOVEC, J. Intenzivní medicína. 2. rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2003. ISBN 80-7262-203-X. Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033


Stáhnout ppt "Inovační kurz kardiopulmonální resuscitace VFN v Praze Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033."

Podobné prezentace


Reklamy Google