Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborný kurz pro všeobecné sestry pracující v angiologii VFN v Praze

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborný kurz pro všeobecné sestry pracující v angiologii VFN v Praze"— Transkript prezentace:

1 Odborný kurz pro všeobecné sestry pracující v angiologii VFN v Praze
Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

2 Lektorský tým II. interní kliniky VFN
Mgr. Jana Hrušková Radka Kyněrová Michaela Malá, DiS. Bc. Marie Kratochvílová MUDr. Jean Claude Lubanda, Ph.D. MUDr. Lenka Skalická MUDr. Pavel Procházka MUDr. Ondřej Dostál Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

3 Pedagogické a organizační zajištění:
Kvalifikační předpoklady lektora: lékaři s II. atestací a atestací z angiologie sestry - absolventky specializačního studia, bakalářského studia a specializačních kurzu pro školitelky Vybavení učebny (posluchárna II. interní kliniky) IT technikou (PC, projektor) + Praktická stáž na angiologických pracovištích – spotřební zdravotnický materiál, zdravotnické pomůcky Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

4 Pro koho je kurz určen nelékařská zdravotnická povolání a jiné odborné pracovníky dle zákona č. 96/2004 Sb., konkrétně kategorie všeobecná sestra Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

5 Rozsah a obsah kurzu Celkový počet vyučovacích hodin kurzu je 52
kurz je rozdělen na teoretickou část s praktickým nácvikem (celkem 36 hodin) a na praktickou stáž na angiologické jednotce intenzivní péče a na katetrizačním angiografickém sále ve VFN v Praze (16 hodin) Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

6 Vstupní a další požadavky, způsob ukončení kurzu
Přihlášený je zaměstnancem VFN v Praze Maximální počet účastníků ve skupině je 30 Závěrečný test Vydání potvrzení o absolvování kurzu s příslušným počtem kreditních bodů Dotazník zaměřený na hodnocení lektorů, úspěšnosti a přínosu kurzu pro praxi Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

7 Východiska kurzu I. Jedná se o nově vytvořený kurz, který je určen pro všeobecné sestry, které pracují na angiologických jednotkách, katetrizačních sálech a odděleních zabývajících se angiologickým onemocněním (onemocnění cévního systému - cév, tepen, žil a lymfatických cév). Správná funkce oběhového systému je jednou z nejdůležitějších v lidském organismu, protože s její pomocí dochází ke vyživování jednotlivých orgánu a tím k ovlivňování jejich fungování. Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

8 Materiální zabezpečení kurzu
Při kurzu bude využíván fantom a další nezbytné cvičné zdravotnické pomůcky jako jsou např. moderní antiseptické obvazy, obvazy s aktivním uhlím pro redukci zápachu, viskózní hydrogel pro rehydrataci suché nekrotické tkáně, mastné obvazy na krytí popálenin, obvazové krytí na středně a silně secernující rány, fixační a převazové fólie, transparentní náplasti pro fixaci infuzních setu, specializované tkaniny pro ošetření bércových vředů, dekubitu, hlubokých ran, hydrogelové obvazy s alginátem, tamponádní proužky pro úzké píštělové chodby, elastická obinadla, gázy apod. Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

9 Obsah kurzu I: Příprava a asistence při vyšetřovacích a léčebných metodách. Zvláštnosti ošetřovatelské péče u angiologicky nemocných pacientu. Komunikace s angiologickými pacienty a jejich edukace. Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

10 Obsah kurzu II: Nejčastější ošetřovatelské diagnózy.
Anatomie, patofyziologie a léčba cévních onemocnění. Praktická stáž na jednotkách intenzivní péče a na katetrizačních sálech ve VFN. Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

11 Cíle kurzu rozšíření teoretických znalostí v oboru angiologie
posílení praktických zkušeností díky stáži na specializovaných pracovištích VFN Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

12 Učební plán I. 1. část: ÚVOD DO OBORU, VYŠETŘOVACÍ METODY V ANGIOLOGII
2. část: AKUTNÍ TEPENNÉ PŘÍHODY 3. část: CHRONICKÉ ORGANICKÉ CHOROBY TEPEN 4. část: AKUTNÍ ONEMOCNĚNÍ ŽIL 5. část: CHRONICKÉ ONEMOCNĚNÍ ŽIL 6. část: PLICNÍ EMBOLIE 7. část: ONEMOCNĚNÍ LYMFATICKÝCH CÉV 8. část: CÉVNÍ MOZKOVÁ PŔÍHODA 9. část: HOJENÍ RAN I Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

13 Učební plán II. 10. část: HOJENÍ RAN II 11. část: SPECIFIKA OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA ANGIOLOGICKÉ JIP, SPECIFIKA PRÁCE KATETRIZAČNÍ SESTRY NA ANGIOGRAFICKÉM SÁLE 12. část: EDUKACE ANGIOLOGICKÝCH PACIENTŮ, SPECIFIKA PRÁCE KATETRIZAČNÍ SESTRY NA ANGIOGRAFICKÉM SÁLE Praktická stáž na AJIP a Katetrizačním sále ( hodin) - individuální termíny Závěrečný test a předání osvědčení o absolvování angiologického kurzu Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

14 Doporučená studijní literatura I.
Monografické publikace: 1. DOGNES, M. E., MOORHOUSE, M. F. Kapesní průvodce zdravotní sestry. Praha: Grada Publishing, 2001, ISBN 2. MAREČKOVÁ, J. Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. Praha: Grada Publis ing, 2006, ISBN 3. KARETOVÁ, D., STANĚK, F., Angiologie pro praxi. Praha: Maxdorf, 2007, ISBN 4. PUCHMAYER, V., ROZTOČIL, K. Praktická angiologie. Praha: Triton, 2003. ISBN 5. ŠTVRTINOVÁ, V. Choroby ciev. Bratislava: Slovak Academic Press, s.r.o., ISBN 6. WIDIMSKÝ, J., MALÝ, J. a kol. Akutní plicní embolie a žilní trombóza. Praha: Triton, 2005, ISBN Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

15 Doporučená studijní literatura II.
Seriálové publikace 1. BERAN, S. Hyperkoagulační stavy. Postgraduální medicína, 2006, 8, č. 4: 2. KARETOVÁ, D., BULTAS, J. Dlouhodobá antikoagulační dnes a v blízké perspektivě. Postgraduální medicína, 2006, 8, č. 4: 3. KARETOVÁ , D., MUCHKOVÁ, I. Kompresivní léčba žilních chorob. Remedia, 2008,18: 4. MALÁ, M., KNEŘOVÁ, H., KRATOCHVÍLOVÁ, M. Antikoagulační léčba u nemocného s hlubokou žilní trombózou. Medicín pro praxi 2008; 5(3): 5. ROZTOČIL, K. Trendy soudobé angiologie. Praha: Galén, 2006. 6. SKALICKÁ, L. Hluboká žilní trombóza - klinická manifestace a diagnostika. Postgraduální medicína, 2006, 8, č. 4: Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

16 Teoretická část kurzu - Eiseltova síň II. interní kliniky VFN


Stáhnout ppt "Odborný kurz pro všeobecné sestry pracující v angiologii VFN v Praze"

Podobné prezentace


Reklamy Google