Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborný kurz pro všeobecné sestry pracující v angiologii VFN v Praze Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborný kurz pro všeobecné sestry pracující v angiologii VFN v Praze Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg."— Transkript prezentace:

1 Odborný kurz pro všeobecné sestry pracující v angiologii VFN v Praze Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

2 Lektorský tým II. interní kliniky VFN ● Mgr. Jana Hrušková ● Radka Kyněrová ● Michaela Malá, DiS. ● Bc. Marie Kratochvílová ● MUDr. Jean Claude Lubanda, Ph.D. ● MUDr. Lenka Skalická ● MUDr. Pavel Procházka ● MUDr. Ondřej Dostál Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

3 Pedagogické a organizační zajištění: ● Kvalifikační předpoklady lektora: - lékaři s II. atestací a atestací z angiologie - sestry - absolventky specializačního studia, bakalářského studia a specializačních kurzu pro školitelky ● Vybavení učebny (posluchárna II. interní kliniky) IT technikou (PC, projektor) + Praktická stáž na angiologických pracovištích – spotřební zdravotnický materiál, zdravotnické pomůcky Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

4 Pro koho je kurz určen - nelékařská zdravotnická povolání a jiné odborné pracovníky dle zákona č. 96/2004 Sb., konkrétně kategorie všeobecná sestra Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

5 Rozsah a obsah kurzu ● Celkový počet vyučovacích hodin kurzu je 52 ● kurz je rozdělen na teoretickou část s praktickým nácvikem (celkem 36 hodin) a na praktickou stáž na angiologické jednotce intenzivní péče a na katetrizačním angiografickém sále ve VFN v Praze (16 hodin) Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

6 Vstupní a další požadavky, způsob ukončení kurzu ● Přihlášený je zaměstnancem VFN v Praze ● Maximální počet účastníků ve skupině je 30 ● Závěrečný test ● Vydání potvrzení o absolvování kurzu s příslušným počtem kreditních bodů ● Dotazník zaměřený na hodnocení lektorů, úspěšnosti a přínosu kurzu pro praxi Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

7 Východiska kurzu I. ● Jedná se o nově vytvořený kurz, který je určen pro všeobecné sestry, které pracují na angiologických jednotkách, katetrizačních sálech a odděleních zabývajících se angiologickým onemocněním (onemocnění cévního systému - cév, tepen, žil a lymfatických cév). ● Správná funkce oběhového systému je jednou z nejdůležitějších v lidském organismu, protože s její pomocí dochází ke vyživování jednotlivých orgánu a tím k ovlivňování jejich fungování. Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

8 Materiální zabezpečení kurzu ● Při kurzu bude využíván fantom a další nezbytné cvičné zdravotnické pomůcky jako jsou např. moderní antiseptické obvazy, obvazy s aktivním uhlím pro redukci zápachu, viskózní hydrogel pro rehydrataci suché nekrotické tkáně, mastné obvazy na krytí popálenin, obvazové krytí na středně a silně secernující rány, fixační a převazové fólie, transparentní náplasti pro fixaci infuzních setu, specializované tkaniny pro ošetření bércových vředů, dekubitu, hlubokých ran, hydrogelové obvazy s alginátem, tamponádní proužky pro úzké píštělové chodby, elastická obinadla, gázy apod. Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

9 Obsah kurzu I: ● Příprava a asistence při vyšetřovacích a léčebných metodách. ● Zvláštnosti ošetřovatelské péče u angiologicky nemocných pacientu. ● Komunikace s angiologickými pacienty a jejich edukace. Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

10 Obsah kurzu II: ● Nejčastější ošetřovatelské diagnózy. ● Anatomie, patofyziologie a léčba cévních onemocnění. ● Praktická stáž na jednotkách intenzivní péče a na katetrizačních sálech ve VFN. Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

11 Cíle kurzu ● rozšíření teoretických znalostí v oboru angiologie ● posílení praktických zkušeností díky stáži na specializovaných pracovištích VFN Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

12 Učební plán I. ● 1. část: ÚVOD DO OBORU, VYŠETŘOVACÍ METODY V ANGIOLOGII ● 2. část: AKUTNÍ TEPENNÉ PŘÍHODY ● 3. část: CHRONICKÉ ORGANICKÉ CHOROBY TEPEN ● 4. část: AKUTNÍ ONEMOCNĚNÍ ŽIL ● 5. část: CHRONICKÉ ONEMOCNĚNÍ ŽIL ● 6. část: PLICNÍ EMBOLIE ● 7. část: ONEMOCNĚNÍ LYMFATICKÝCH CÉV ● 8. část: CÉVNÍ MOZKOVÁ PŔÍHODA ● 9. část: HOJENÍ RAN I Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

13 Učební plán II. ● 10. část: HOJENÍ RAN II ● 11. část: SPECIFIKA OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA ANGIOLOGICKÉ JIP, SPECIFIKA PRÁCE KATETRIZAČNÍ SESTRY NA ANGIOGRAFICKÉM SÁLE ● 12. část: EDUKACE ANGIOLOGICKÝCH PACIENTŮ, SPECIFIKA PRÁCE KATETRIZAČNÍ SESTRY NA ANGIOGRAFICKÉM SÁLE ● Praktická stáž na AJIP a Katetrizačním sále (8 + 8 hodin) - individuální termíny ● Závěrečný test a předání osvědčení o absolvování angiologického kurzu Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

14 Doporučená studijní literatura I. ● Monografické publikace: ● 1. DOGNES, M. E., MOORHOUSE, M. F. Kapesní průvodce zdravotní sestry. Praha: Grada Publishing, 2001, ISBN 80-247-0242-8. ● 2. MAREČKOVÁ, J. Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. Praha: Grada Publis ing, ● 2006, ISBN 80-247-1399-3. ● 3. KARETOVÁ, D., STANĚK, F., Angiologie pro praxi. Praha: Maxdorf, 2007, ISBN 978-80-7345-001-4 ● 4. PUCHMAYER, V., ROZTOČIL, K. Praktická angiologie. Praha: Triton, 2003. ● ISBN 80-725-440-3. ● 5. ŠTVRTINOVÁ, V. Choroby ciev. Bratislava: Slovak Academic Press, s.r.o., 2008. ISBN 978-80-8095-025-5. ● 6. WIDIMSKÝ, J., MALÝ, J. a kol. Akutní plicní embolie a žilní trombóza. Praha: Triton, 2005, ISBN 80-7254-639-2. Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

15 Doporučená studijní literatura II. ● Seriálové publikace ● 1. BERAN, S. Hyperkoagulační stavy. Postgraduální medicína, 2006, 8, č. 4: 424 - 427 ● 2. KARETOVÁ, D., BULTAS, J. Dlouhodobá antikoagulační dnes a v blízké perspektivě. Postgraduální medicína, 2006, 8, č. 4: 429 - 434. ● 3. KARETOVÁ, D., MUCHKOVÁ, I. Kompresivní léčba žilních chorob. Remedia, 2008,18: 155 - 159. ● 4. MALÁ, M., KNEŘOVÁ, H., KRATOCHVÍLOVÁ, M. Antikoagulační léčba u nemocného s hlubokou žilní trombózou. Medicín pro praxi 2008; 5(3): 133 - 135. ● 5. ROZTOČIL, K. Trendy soudobé angiologie. Praha: Galén, 2006. ● 6. SKALICKÁ, L. Hluboká žilní trombóza - klinická manifestace a diagnostika. Postgraduální medicína, 2006, 8, č. 4: 415 - 418 Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

16 Teoretická část kurzu - Eiseltova síň II. interní kliniky VFN


Stáhnout ppt "Odborný kurz pro všeobecné sestry pracující v angiologii VFN v Praze Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg."

Podobné prezentace


Reklamy Google