Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kurz argumentace a efektivní komunikace pro vedoucí NZP VFN v Praze lektorské zabezpečení: PhDr. Ivana Hospodářová Projekt „Další vzdělávání nelékařského.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kurz argumentace a efektivní komunikace pro vedoucí NZP VFN v Praze lektorské zabezpečení: PhDr. Ivana Hospodářová Projekt „Další vzdělávání nelékařského."— Transkript prezentace:

1 Kurz argumentace a efektivní komunikace pro vedoucí NZP VFN v Praze lektorské zabezpečení: PhDr. Ivana Hospodářová Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

2 Pedagogické a organizační zajištění: ● Kvalifikační předpoklad lektora: - VŠ specializace: komunikace, mediace, psychologie; výcvik TA a koučingu, 22 let praktických zkušeností při vedení seminářů a vzdělávacích projektů ● Vybavení učebny IT technikou (dataprojektor, PC, videokamera) ● Uspořádání učebny pro interaktivní formu výuky Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

3 Pro koho je kurz určen - nelékařská zdravotnická povolání a jiné odborné pracovníky dle zákona č. 96/2004 Sb., kteří jsou vedoucími pracovníky - všeobecná sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotní laborant, zdravotně-sociální pracovník, nutriční terapeut, farmaceutický asistent, fyzioterapeut Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

4 Rozsah kurzu ● Celkový počet vyučovacích hodin kurzu je 34, z toho 24 hodin interaktivní výuky, 10 hodin samostudia pro přípravu závěrečné prezentace. ● kurz je rozdělen do tří částí, každá z nich trvá 8 vyučovacích hodin ● Nedílnou součástí jsou konzultace s účastníky a kurzu se aktivně účastní též obě garantky vzdělávacích aktivit (příklady z praxe VFN, příspěvky do diskuse apod.) Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

5 Vstupní a další požadavky, způsob ukončení kurzu ● Přihlášený je zaměstnancem VFN v Praze ● Účastník je vedoucím pracovníkem ● Maximální počet účastníků ve skupině je 12 ● Závěrečná práce ● Vydání potvrzení o absolvování kurzu s příslušným počtem kreditních bodů ● Dotazník zaměřený na hodnocení lektorů, úspěšnosti a přínosu kurzu pro praxi Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

6 Východiska kurzu I: ● Nově vytvořený kurz, určený pro vedoucí pracovníky nelékařských zdravotnických povolání (vrchní sestry, staniční sestry, vedoucí laboranti, vedoucí nutriční terapeuti, vedoucí fyzioterapeuti, vedoucí zdravotničtí sociální pracovníci, vedoucí týmu apod.). Schopnost komunikovat nejen s pacientem, ale i v rámci týmu na pracovišti jsou spolu s úrovní odborných dovedností NZP podstatnou součástí zdravotní péče. Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

7 Východiska kurzu II: ● Kurz bude prakticky orientovaný na konkrétní podmínky VFN a bude využívat interaktivní metody výuky. Bude založen na praktických cvičeních a případových studiích, hraní rolí, skupinové práci, videoanalýze. Účastníci se naučí efektivně sdělovat a předávat informace, zadávat úkoly, přesvědčovat, argumentovat a vyjednávat se spolupracovníky, s pacienty, rodinnými příslušníky, nadřízenými i dodavateli. Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

8 Obsah kurzu I: I. Práce s informacemi a rozhodování: ● Vyhodnocení informačního obsahu sdělení (ústní, písemné). ● Zpracování informací - klíče k účinnému sdělování a předávání informací pacientům, rodinným příslušníkům,lékařům, spolupracovníkům. ● Techniky rozhodování a vyhodnocování. Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

9 Obsah kurzu II: II. Ovlivňování vs. manipulace: ● Podstata ovlivňování a manipulace. ● Asertivní chování, asertivita versus agresivita vs manipulace. ● Obrana proti manipulaci. ● Jak odhalit "falešnou" argumentaci. ● Přesvědčivá argumentace. ● Stavba argumentu, argumentační řetězec, přesvědčivá slova pro argumentaci. ● Strategie argumentace a formy argumentace. Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

10 Obsah kurzu III: III. Výkonnost a spokojenost: ● Rozvíjení nápadu a tvořivosti jako cesta ke zvyšování výkonnosti i spokojenosti s prací. ● Tvořivost a inovace. ● Podpora tvořivosti ostatních - tvořivý tým. Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

11 Cíle kurzu I. ● naučit se vyhodnocovat informace a efektivně rozhodovat ● naučit se jasně prezentovat své myšlenky a obhájit svá stanoviska ● naučit se přesvědčivě argumentovat ● pochopení významu efektivní komunikace ve zdravotnictví Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

12 Cíle kurzu II. ● osvojení konkrétních dovedností v oblasti pacientské komunikace ● předcházení syndromu vyhoření ● zaměření na zlepšení vztahu v týmech, stabilizaci personálu Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

13 Učební plán I. 1. část (1. den) ● Zahájení ● Podstata a principy MM - vést znamená znát sebe a druhé ● Vést znamená ovlivňovat, motivovat ● Vést znamená pracovat s informacemi, řešit problémy ● Vést znamená předávat energii, zvládat emoce, konfliktní situace ● Vést znamená respektovat (ok-ok postoj) ● Shrnutí dne, úkoly, konzultace Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

14 Učební plán II. 2. část (2. den) ● Kritické myšlení, logika, argumentace ● Tvrzení, argument ● Stavba argumentu ● Struktura argumentu ● Základní ingredience dobrého argumentu ● Chyby a fauly argumentace ● Jak na manipulaci ● Zadání pro závěrečný den, konzultace Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

15 Učební plán III. 3. část (3. den) ● Umění argumentace a efektivní komunikace ● Zastavovací výroky ● Databanka situací ● Argumentační finále ● Vyhodnocení závěrečných argumentací ● Obhajoba, finální hodnocení, plány rozvoje ● Konzultace ● Předání osvědčení Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033

16 Doporučená studijní literatura ● Hospodářová I,: Argumentace a efektivní komunikace pro vedoucí pracovníky nelékařských zdravotnických pracovišť. Příručka pro účastníky, Praha, VFN interní materiál kurzu, 2010. ● Jauris, M.-Zastávka, Z.: Základy neformální logiky. Praha: S M, 1992 ● Carrol, L.: Logika hrou. Praha : ČTK- Pressfoto, 1972 ● Zastávka, Z.: Vše, co není zakázáno se nesmí. Praha:Radix, 1998. Projekt „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ reg. číslo CZ.2.17/1.1.00/32033


Stáhnout ppt "Kurz argumentace a efektivní komunikace pro vedoucí NZP VFN v Praze lektorské zabezpečení: PhDr. Ivana Hospodářová Projekt „Další vzdělávání nelékařského."

Podobné prezentace


Reklamy Google