Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kvalita a bezpečí pacientů s ohledem na prevenci pádů a zranění při hospitalizaci Mgr. Dita Svobodová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kvalita a bezpečí pacientů s ohledem na prevenci pádů a zranění při hospitalizaci Mgr. Dita Svobodová."— Transkript prezentace:

1 Kvalita a bezpečí pacientů s ohledem na prevenci pádů a zranění při hospitalizaci
Mgr. Dita Svobodová

2 Kvalita zdravotní péče
Konat správné věci ve správném čase, a to již napoprvé Pravidla kvality: Kvalita znamená splnění určitých požadavků Schopnost uspokojit očekávání, potřeby a požadavky pacientů O požadavcích rozhoduje pacient Požadavky na zdravotní péči se neustále zvyšují

3 Kvalita zdravotní péče
Součást kontinuálního zvyšování kvality a efektivity Vychází jako doporučení z legislativy Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu v platném znění Metodické opatření č. 5/1998 o akreditaci zdrav. zařízení Metodické opatření č. 9/2004 o koncepci ošetřovatelství Vyhláška č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházející vzniku a šíření infekčních onemocnění …. Vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Rada MZČR pro kvalitu ve zdravotnictví Věstník MZ částka 3/2008  – metodický návod pro distribuci a sběr dotazníků pro měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů - uveřejněn na portálu kvality a bezpečí MZ Věstník MZ částka 5/2008  – metodický návod  "Sledování nežádoucích událostí v lůžkových zdravotnických zařízeních následné péče vypracován Metodický návod – uveřejněn na portálu kvality a bezpečí MZ Věstníku MZ částka 2/2008 – metodický návod pro sledování objednacích dob pacientů na zdravotní výkony a pro sledování délky čekání na přeložení či propuštění pacienta na lůžku – uveřejněn na portálu kvality a bezpečí

4 Kvalita zdravotní péče
Je neurčitá a sama o sobě nemůže být přesně změřena Měřeny mohou být jen její elementy Provádíme dekompozice kvality na elementy, které se označují pojmem STANDARDY Každý standard reflektuje element kvality poskytované péče Má multidimeziální charakter – hodnotí se z více hledisek (např. produkt, služba, kvalifikace, prostředí)

5 Systém kvality Vychází z politiky kvality definované ve zdravotnickém
zařízení a zahrnuje: Identifikaci jednotlivých činností Stanovení odpovědnosti za výkon těchto činností Zajištění koordinace mezi činnostmi

6 Bezpečnost v nemocnici
Osobní věci pacienta/klienta Stížnosti pacientů Informovaný souhlas Negativní reverz Přemísťování a manipulace Prevence rizikových faktorů Prevence násilí Bariérová ošetřovatelská péče 6 6

7 Bezpečnost v nemocnici
Prevence chyb (hlášení mimořádných událostí) Individuální přístup Signalizace (tísňové hlásiče) u všech pacientů/klientů (proces odpojení pacienta od signalizace popsán, lékař provede zápis do dokumentace, ze kterého plyne, že je pacient zmatený nebo vykazuje kvalitativní poruchu vědomí a na ordinaci lékaře je odpojen od signalizace) Kontrola na pokojích během denní služby Kontrola sester na pokojích minimálně á 2 hodiny (podle stavu pacienta) během noční služby se zápisem do dokumentace Používání postranic (neměly by pohyblivého pacient/klienta omezovat) – individuálně podle vyhodnocení rizika pádu

8 Akreditace zdravotnického zařízení Akreditační standardy
Oblast kvality Akreditační standardy Indikátory kvality

9 Indikátor kvality Kvantitativní údaj o kvalitě procesu ve zdravotnickém zařízení: lze srovnávat v čase mezi zúčastněnými (oddělení, nemocnice, země) Nelze monitorovat všechny procesy ve ZZ Nutno vybírat: nejrizikovější, nejčastější, nově zavedené lze i jako mimořádnou událost

10 Proč se zabývat pády pacientů ve zdravotnickém zařízení?
Nejčastější mimořádná událost ve zdravotnictví 1x ročně upadne 30% seniorů ve věku nad 65 let 25% všech zranění jsou traumatická zranění osob nad 65 let 33% nákladů jde na léčbu všech traumat

11 Faktory ovlivňující výskyt pádů
Nedostatečné technické vybavení (lůžko, pokoj) Stísněnost prostor Nízký počet ošetřujícího personálu Nedostatečná prevence Nedostatečná edukace zdravotnických pracovníků Špatný technický stav budov zdravotnických zařízení 11

12 Faktory ovlivňující výskyt pádů v České republice
Absence komplexní péče o seniory Selhávání komunitní péče, home care (pády doma) Nezájem plátců péče Absence sledování tohoto indikátoru v národním měřítku, u všech zdravotnických zařízení Nízký počet soudních řízení v souvislosti s poškozením zdraví způsobené pádem

13 Sledování pádů pacientů v České republice
1. část – 1999 – 2001 2. část – 2002 – 2003 Společné sledování s 11 zdravotnickými zařízeními 3. část – od roku 2004 … V roce 2010 s 38 zdravotnickými zařízeními

14 Metodika sledování Doporučený pracovní postup www.cnna.cz
Výsledky se hlásí 4 x ročně Sledování a pozorování stejných ukazatelů Sledovaný údaj je vždy hodnocen jako indikátor kvality - podíl zraněných z pádu na ošetřovacích dnů Rozdělení oborů Lehká x Těžká zranění

15 Sledování pádů výsledky 2004 – 2009
Celkem hospitalizovaných pacientů Zaznamenáno pádů (0,75 %) Lehké zranění (39,6%) Těžké zranění (9,8%) Podíl zranění na celkový počet pádů 43,3% Indikátor kvality 0,5

16 Sledování pádů výsledky 2004 – 2009
Nejvyšší hodnoty indikátoru kvality v následné péči 0,96 Největší hrozba pro pacienty starší 65 roků Dlouhodobě hospitalizovaní Z celkového počtu pacientů v následné péči již za 5 roků upadlo více jak 7 %

17

18

19

20 Prevence U seniorů mají pády vážnou prognózu
Mají až šestinásobnou mortalitu, která navíc s věkem stoupá a která se po 65. roce života s každou dekádou zvyšuje Nejdůležitější je preventivní opatření

21 Bezpečný pokoj pacientů
21

22 Bezpečný pokoj Podlaha Barevné kontrastní stěny, každá jinou barvou
(dvě) – jasnější ohraničení prostoru, dostatek denního světla Podlaha Podlaha podle (ČSN EN 14411) Stanovení protiskluznosti (ČSN ) Suchá – úklid – značení Předměty na podlaze – tašky, podložní mísy, stoličky Nábytek na pokoji Kulaté rohy a hrany Automatické brzdy V ergonomicky vhodné poloze vedle lůžka Židle a křesla s širší a stabilnější základnou Stoly a židle mimo komunikační trasu 22

23 Bezpečný pokoj Světlo osvětlení pokoje, osvětlení komunikací a pracovních ploch na pokoji lokální osvětlení lůžka, noční osvětlení pokoje Signalizace signalizační zařízení u lůžka není při pohybu pacientů po pokoji efektivní náramky identifikace pohybu pacienta – „chytré“ lůžko, elektronické – brány, vysílačky 23

24 Lůžko pro pacienty Nastavitelná výška lůžka Postranní zábrany
Automatická brzda Spodní ložná plocha Držáky (podložní mísa, močová láhev) Rám lůžka s úchyty pro omezovací prostředky 24

25 Prevence pádů organizační opatření
Identifikace rizikového pacienta ihned při přijetí, při změně stavu Edukace pacienta o riziku pádu a souvisejících okolnostech (medikace) Informace ostatních členů týmu Bezpečnostní opatření, včetně prohlídky oddělení, nákresu Zvýšený dohled (sesterna) Omezovací prostředky Signalizace, noční osvětlení Umístění osobních věcí Dopomoc a asistence při běžných činnostech Užívání chronických kompenzačních pomůcek 25

26 Závěr Závažný problém z odborného i společenského hlediska
Účinnou prevencí lze pády a tím i vydané prostředky omezit Odpovědnost zřizovatele, provozovatele a poskytovatele vedoucí pracovníci – primář – vrchní sestra – zdravotničtí pracovníci Příprava zařízení na akreditační proces zvýšení kvality poskytované péče, sjednocení procesů a postupů, zavedení sledování indikátorů Edukace pacientů, rodiny Vzdělávání personálu

27 Děkuji za pozornost 27


Stáhnout ppt "Kvalita a bezpečí pacientů s ohledem na prevenci pádů a zranění při hospitalizaci Mgr. Dita Svobodová."

Podobné prezentace


Reklamy Google