Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEZNAMTE SE S PROJEKTEM „RÚ Hrabyně – nákup mycích a desinfekčních automatů“ realizovaném v letech 2010 až 2012 Rehabilitačním ústavem Hrabyně Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEZNAMTE SE S PROJEKTEM „RÚ Hrabyně – nákup mycích a desinfekčních automatů“ realizovaném v letech 2010 až 2012 Rehabilitačním ústavem Hrabyně Registrační."— Transkript prezentace:

1 SEZNAMTE SE S PROJEKTEM „RÚ Hrabyně – nákup mycích a desinfekčních automatů“ realizovaném v letech 2010 až 2012 Rehabilitačním ústavem Hrabyně Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.2.01/07.06902

2 Realizátor projektu (příjemce dotace) RÚ Hrabyně RÚ Hrabyně Příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR ze dne 25.11.1990 Rozhodnutím ministra zdravotnictví. Příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR ze dne 25.11.1990 Rozhodnutím ministra zdravotnictví. Sídlo: 747 67 Hrabyně Sídlo: 747 67 Hrabyně IČO/DIČ: 00601233/CZ00601233 IČO/DIČ: 00601233/CZ00601233 www.ruhrabyne.cz www.ruhrabyne.cz www.ruhrabyne.cz

3 Vazba projektu na operační program  Programovací období 2007 – 2013  Integrovaný operační program   Oblast intervence: 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví  Aktivita/operace: 3.2b Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem

4 Financování projektu  Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného operačního programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj.  Dotace na projekt byla přidělena Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci 7. kola výzvy.  Celkové výdaje projektu jsou ve výši 3,2 mil. Kč.  Z toho dotace z Evropské unie činí 2,7 mil. Kč. Ostatní výdaje ve výši 0,5 mil. Kč jsou hrazeny Rehabilitačním ústavem Hrabyně.

5 Předmět projektu  Předmětem projektu je pořízení těchto přístrojů:  a) Myčka podložních mís - 10 ks  b) Myčka nádobí - 11 ks

6 Cíle projektu  Globálním cílem projektu je minimalizace zdravotních rizik a snížení a minimalizace nozokomiálních infekcí.  Projekt umožní Rehabilitačnímu ústavu Hrabyně:  zavedení inovativní technologie a efektivnějších mycích metod  zavedení nových technologií profesionálních myček, které nebudou fyzikální a mikrobiologickou bariérou při práci s nádobím  dosažení makroskopické čistoty a redukce choroboplodných zárodků  Dopady:  zefektivnění provozu a obslužnosti pacientů  zefektivnění a zkvalitnění lůžkové rehabilitační léčby  zkvalitnění stávající péče a zlepšení návaznosti složek péče

7 Cílová skupina projektu  Hlavní cílová skupina: obsluhující personál  Sekundární cílová skupina:  pacienty s dekubity a poraněním  pacienty po hospitalizaci s různými dg. z nichž nejčastější jsou amputace na dolních končetinách a pacienti po CMP  další pacienty s neurologickým onemocněním, u kterých došlo vlivem úrazu, operacích pohybového aparátu a nervového systému, cévní mozkové příhody, nádorového či degenerativního procesu na míše a mozku k těžkým poruchám hybnosti.

8 Časový rámec projektu  Vydání Registračního listu akce: 9.11.2010  Vydání 1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 15.11.2010  Zahájení realizace projektu: 15.11.2010  Ukončení realizace projektu: 30.11.2012

9 Přehled přístrojového vybavení pořizovaného z projektu

10 Myčky nádobí s termickou dezinfekcí

11 Myčky podložních mís


Stáhnout ppt "SEZNAMTE SE S PROJEKTEM „RÚ Hrabyně – nákup mycích a desinfekčních automatů“ realizovaném v letech 2010 až 2012 Rehabilitačním ústavem Hrabyně Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google