Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivity v zájmu zvyšování bezpečnosti půdy Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Hroznová 2, 656 06 Brno Veronika Večeřová 23.3.2010www.ukzuz.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivity v zájmu zvyšování bezpečnosti půdy Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Hroznová 2, 656 06 Brno Veronika Večeřová 23.3.2010www.ukzuz.cz."— Transkript prezentace:

1 Aktivity v zájmu zvyšování bezpečnosti půdy Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Hroznová 2, 656 06 Brno Veronika Večeřová 23.3.2010www.ukzuz.cz

2

3

4  Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů  Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů  Vyhláška č. 274/1998 Sb., o sladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů  Vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů  Vyhláška č. 257/2009, o používání sedimentů na zemědělské půdě Legislativní základ

5  Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění pozdějších předpisů  Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů (prováděcí vyhláška k zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech)  Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Legislativní základ

6  Monitoring zemědělských půd a AZZP  Monitoring vstupů do půdy – kalů z ČOV, půd a rostlin po aplikaci kalů, sedimentů, aktivní biomonitoring  Vedení registru kontaminovaných ploch  Kontrola nad uváděním do oběhu a používání hnojiv a pomocných látek Hlavní činnosti v oblasti bezpečnosti půdy 23.3.2010www.ukzuz.cz

7 Uvádění kompostu a digestátu do oběhu prodejem nebo jiným způsobem 23.3.2010www.ukzuz.cz

8 Registrace kompostu Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech  komposty určené pro vlastní potřebu – nemusí se registrovat  komposty uváděné do oběhu – musí být registrovány  žádost o registraci hnojiva - na www. ukzuz.cz – Hnojiva a půda – Registrace hnojiv 23.3.2010www.ukzuz.cz

9 Registrace a ohlašování digestátů Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech  Digestáty vyrobené pouze ze statkových hnojiv a objemných krmiv - určené pro vlastní potřebu – se nemusí ohlašovat ani registrovat - při uvedení do oběhu – musí být ohlášeny nebo registrovány  Digestáty vyrobené s použitím odpadů, kalů, masokostních mouček… - určené pro vlastní potřebu – se musí registrovat - při uvedení do oběhu – se musí registrovat 23.3.2010www.ukzuz.cz

10 Použití kompostu a digestátu na zemědělské půdě (Zákon č. 156/1998 Sb., Vyhláška č. 274/1998 Sb.)  Je zakázáno použití hnojiv, jimiž by mohly být vneseny do půdy rizikové prvky nebo látky v množství, které stanoví vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva.  Při hnojení musí být zajištěno rovnoměrné pokrytí pozemku, neplatí v případě diferencovaného hnojení.  Hnojiva musí být použity tak, aby nevznikla škoda na zemědělské půdě, lesním pozemku nebo na pozemcích sousedících s tímto pozemkem, popřípadě i jeho širšího okolí.  Je zakázáno hnojení na půdu, která je zaplavená, přesycená vodou, pokrytá vrstvou sněhu vyšší než 5 cm, nebo promrzlá tak, že povrch půdy do hloubky 5 cm přes den nerozmrzá. 23.3.2010www.ukzuz.cz

11  Musí být vedena evidence o hnojivech (záznam do 1 měsíce od ukončení použití).  Nesmí dojít k přímému vniknutí hnojiva do povrchových vod a na sousední pozemky.  Kompost, tuhý digestát (separát) - zapravení do půdy do 48 hodin.  Digestát, fugát - zapracování do půdy do 24 hodin, s výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory. Použití kompostu na zemědělské půdě (Zákon č. 156/1998 Sb., Vyhláška č. 274/1998 Sb.) 23.3.2010www.ukzuz.cz

12 Děkuji za pozornost Veronika Večeřová E-mail: veronika.vecerova@ukzuz.czveronika.vecerova@ukzuz.cz Tel: 543 548 337 Mobil: 737 267 310 23.3.2010www.ukzuz.cz


Stáhnout ppt "Aktivity v zájmu zvyšování bezpečnosti půdy Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Hroznová 2, 656 06 Brno Veronika Večeřová 23.3.2010www.ukzuz.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google