Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nestátní zdravotnické zařízení a Optometrista

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nestátní zdravotnické zařízení a Optometrista"— Transkript prezentace:

1 Nestátní zdravotnické zařízení a Optometrista
Bc. Daniel Mrva

2 Co to je NZZ Zdravotnické zařízení poskytující zdravotní péči veřejnosti dle zákona 160/1992

3 Kdy a proč uvažovat o NZZ?
Chci legálně aplikovat kontaktní čočky Chci dělat refrakci Chci poskytovat Diagnostické služby Chci spolupracovat se Zdravotními pojišťovnami a využívat jejich prostředků

4 Optometrista = vyšetřovna NE ORDINACE!!!

5 Proč vyšetřovna a ne ordinace?
Slovo Ordinace je zavádějící, úřady berou v potaz jen pro Lékaře a ne pro Optometristy Pro ordinaci jsou úplně jiné hygienické a provozní podmínky.

6 Zákony upravující registraci a činnosti NZZ
96/2004- zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k vykonávání nelékařského zdrav. povolání- optometristy 424/2004- vyhláška o činnosti zdravotnických pracovníků 49/1993- vyhláška MZČR o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení 160/1992- zákon o zdravotní péči v NZZ 258/2000- zákon o ochraně veřejného zdraví 221/2010- vyhláška o infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz ZZ 50/1976- Stavební zákon

7 Jak začít a co dělat? formulář- Žádost o registraci NZZ ( z webu Krajského úřadu) formulář- Žádost o vydání souhlasu s personálním a věcným vybavením ( z webu Kú.) registrace optometristy- Osvědčení výpis z rejstříků trestů- nesmí být starší 3 měsíců rozhodnutí z Krajské hygienické stanice- schválení provozního řádu ZZ vlastnický list(výpis z katastru nemovitostí), nebo nájemní smlouvu Stavební úřad- kolaudační rozhodnutí, že se jedná o ZZ- změna užívání Pojištění odpovědnosti za škodu

8 Provozní řád NZZ schvaluje příslušná hygienická stanice( odbor epidemiologie), na základě zákona 258/2000Sb a vyhl. 221/2010 o provozu ZZ v hlavičce údaje o provozovně- název( př. Vyšetřovna optometrie), o provozovateli, odborném zástupci a zaměstnancích, kteří budou v NZZ pracovat Všeobecný popis prostoru včetně rozměrů místnosti, počtu toalet( měly by být 2- jedna pro pac. a jedna pro personál), počtu umyvadel( ve vyšetřovně by mělo být jedno umyvadlo a jeden dřez pro tekutý odpad, pokud dřez není, pak napsat do PŘ, že tekutý odpad nevzniká. Druh vytápění, zda je zajištěn přívod pitné vody a odvod odpadních vod, a dostupnost telefonní linky. V PŘ musí být napsáno, že optometrista nepoužívá žádné nástroje, které vyžadují sterilizaci, a že neodebírá biologický odpad, a že nenarušuje integritu kůže.

9 Provozní řád NZZ schvaluje příslušná hygienická stanice( odbor epidemiologie), na základě zákona 258/2000Sb a vyhl. 221/2011 o provozu ZZ V NZZ se musí používat ochranný oděv, buď jednorázový( doporučuje se uvést), anebo klasický látkový oděv, ale v tomto případě musí být uzavřena smlouva s prádelnou, která má osvědčení na praní zdravotnického materiálu. Způsob úklidu a jaké desinfekční prostředky se k tomu používají (všechny povrchy by měly být omyvatelné). Musí být popsáno jak a čím se desinfikují ostatní pracovní plochy ( stoly apod.) a přístroje (opěrky pro čelo a bradu) Přístrojové vybavení pro zajištění objektivní a subjektivní refrakci, špaleta, fokometr atd. Časový rozvrh práce Pracovní postupy, které bude optometrista provádět ve ZZ Kdo a kdy vypracoval PŘ a kdo odpovídá za dodržování PŘ

10 Žádost o vydání souhlasu s personálním a věcným vybavením (příloha vlastní žádosti o registraci NZZ, podává se zároveň se Žádostí o registraci NZZ Personální vybavení- nutno uvést optometristu(y), kteří budou v NZZ pracovat a doložit jejich osvědčení o registraci Věcné vybavení- vychází se z vyhl. 49/1993Sb., z písmene K- oční ordinace. Protože vyšetřovna optometristů a požadavky na jejich věcné vybavení nejsou zatím v žádné vyhl. nejsou uvedeny, je posuzování individuální. Je potřeba uvést veškeré přístroje, které budou používány a k nim doložit prohlášení o shodě od výrobce nebo dodavatele.

11 Pojištění odpovědnosti za škodu (zákon 160/1992 § 16)
Provozovatel NZZ je povinen před zahájením činnosti uzavřít s pojišťovnou vykonávající činnost na území ČR o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Toto pojištění musí trvat po celou dobu, po kterou provozovatel NZZ poskytuje zdravotní péči Pojištění lze sjednat téměř u jakékoliv pojišťovny. Pojištění se odvíjí od tabulek podle ordinace očního lékaře, protože termín optometrista se zatím v tabulkách pojišťoven nevyskytuje.

12 Děkuji Vám za pozornost
Přeji Vám všem, kdo budete mít chuť se pustit do zařizování NZZ mnoho pevných nervů a dobré nálady. Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Nestátní zdravotnické zařízení a Optometrista"

Podobné prezentace


Reklamy Google