Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Emílie Trakalová Novela vyhláška č. 432/2001 Sb. Milín, 30. listopadu - 2. prosince 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Emílie Trakalová Novela vyhláška č. 432/2001 Sb. Milín, 30. listopadu - 2. prosince 2011."— Transkript prezentace:

1

2

3 Mgr. Emílie Trakalová Novela vyhláška č. 432/2001 Sb. Milín, 30. listopadu - 2. prosince 2011

4 §1 – Rozšíření předmětu úpravy Nově:  doklady k nakládání také pro tepelná čerpadla, sanacím a snižování hladiny podzemních vod.  doklady pro stanovení ochranného pásma vodního zdroje, vodního díla.  doklady pro stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod.  doklady pro povolení výjimky při použití závadných látek  doklady pro schválení manipulačních řádů vodních děl  náležitosti opatření obecné povahy

5 Úprava dokladů pro:  oznámení užívání stavby vodního díla  ohlášení udržovacích prací  ohlášení obnovy vodního díla  ohlášení vodohospodářských úprav  ohlášení stavebních úprav  ohlášení výrobků CE  náležitosti rozhodnutí, souhlasů a vyjádření §1 – Rozšíření předmětu úpravy

6 §2 – Doklady pro nakládání s vodami  Týká se nově sanací, tepelných čerpadel a snižování hladiny  Doplněn doklad o vlastnickém právu, pokud není v katastru a doklad práva k pozemků, pokud jde o vzdouvání  Ve stanovisku povodí nově souřadnice X, Y  Rozšíření obsahu vyjádření osoby s odbornou způsobilostí  Doplněn doklad v případě nakládání s vodami za účelem chovu ryb...  Doplněn rozsah prováděcího projektu sanačních prací §3 – Náležitosti povolení  Doplnění údajů o útvaru podzemních vod  Doplnění podmínek pro použití závadných látek ke krmení ryb ….

7 §3a – Doklady pro povolení - domácnosti  Doplněn doklad o vlastnickém právu k vodnímu dílu  Rozšíření obsahu vyjádření osoby s odbornou způsobilostí §3b – Náležitosti povolení  Doplnění údajů o útvaru podzemních vod

8 §3c – Doklady pro vypouštění odpadních vod  Doplněny podzemní vody  Doplněn doklad o vlastnickém právu k vodnímu dílu, pokud není v katastru a doklad práva k pozemků, pokud jde o vzdouvání  Ve stanovisku povodí nově souřadnice X, Y  Rozšíření obsahu vyjádření osoby s odbornou způsobilostí §3d – Náležitosti k vypouštění odpadních vod  Zrušeno – náležitosti jsou obsaženy v NV 61/2003 Sb. a 416/2010 Sb.

9 §3e – Doklady pro vypouštění - domácnosti  Doplněn doklad o vlastnickém právu k vodnímu dílu  Rozšíření obsahu vyjádření osoby s odbornou způsobilostí §3 – Náležitosti povolení  Zrušeno – náležitosti jsou obsaženy v NV 61/2003 Sb. a 416/2010 Sb.

10 §4 – Doklady pro povolení k některým činnostem  Ve stanovisku povodí nově souřadnice X, Y §5 – Náležitosti povolení k některým činnostem  Doplnění údajů o útvaru podzemních vod §6 – Doklady pro stavební povolení  Doplnění údajů o útvaru podzemních vod v případě hraničních vod  Ve stanovisku povodí nově souřadnice X, Y §7 – Náležitosti stavebního povolení  Doplnění údajů o útvaru podzemních vod

11 §7a – Doklady pro stavební povolení DČOV  Beze změny §7b – Náležitosti povolení  Beze změny §7c – Doklady pro kolaudační rozhodnutí §7d – Náležitosti kolaudačního rozhodnutí  Beze změny

12 §7e – Doklady pro vypouštění zvlášť nebezpečných látek  Beze změny §7f – Náležitosti povolení pro vypouštění zvlášť nebezpečných látek  Pouze formální změna

13 §8 – Doklady pro souhlas  Ve stanovisku povodí nově souřadnice X, Y  Rozšíření obsahu vyjádření osoby s odbornou způsobilostí  Nově výčet a druh chráněných území a ochranných pásem §9 – Náležitosti souhlasu  Doplnění údajů o útvaru podzemních vod §10 – Doklady pro vyjádření §11 – Náležitosti vyjádření  Beze změny

14 §11a – Doklady pro vydání kolaudačního souhlasu  Beze změny §11b – Náležitosti kolaudačního souhlasu  Beze změny §11c – Doklady pro prodloužení platnosti povolení  Zrušeno §11d – Oznámení o užívání stavby  Beze změny §11e – Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla  doplněny vodohospodářské úpravy  doplněno vyjádření stavebního úřadu o souladu s územním souhlasem, popř. územním rozhodnutím

15 §11f – Doklady pro odběr a stavební povolení - domácnosti  Rozšíření obsahu vyjádření osoby s odbornou způsobilostí §11g – Doklady pro vypouštění a stavební povolení- domácnost  Rozšíření obsahu vyjádření osoby s odbornou způsobilostí §11h – Ohlášení DČOV - CE  Podrobnosti stanoví formulář – v textu pouze odkaz na formulář

16 Dále viz. text vyhlášky 

17 Děkuji za pozornost emilie.trakalova@mzp.cz tel. 267 122 705


Stáhnout ppt "Mgr. Emílie Trakalová Novela vyhláška č. 432/2001 Sb. Milín, 30. listopadu - 2. prosince 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google