Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vsakování odpadních vod do horninového prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vsakování odpadních vod do horninového prostředí"— Transkript prezentace:

1 Vsakování odpadních vod do horninového prostředí
Mgr. Pavel Eckhardt Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Podbabská 30, Praha 6 internet:

2 Vsakování do horninového prostředí - Úvod
Práce byly součástí VZ1 (MŽP – Výzkum a ochrana hydrosféry…) – subprojektu 21 Lokality vsakování odpadních vod je možno považovat minimálně za potenciálně kontaminovaná místa Práce zahájeny v roce 2005 Použity dvě ne zcela standardní metody identifikace a evidence

3 Platná novela vodního zákona ČR: „Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod nelze povolit. Vypouštění odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky do půdních vrstev, z nichž by mohly do vod podzemních vniknout, lze povolit jen výjimečně z jednotlivých rodinných domů a staveb k individuální rekreaci na základě posouzení jejich vlivu na jakost podzemních vod.“

4 Vsakování – příklad lokality

5 Problematické případy, kdy řešením by mohlo být vsakování:
V blízkosti nemovitosti není vhodný recipient Rozptýlená zástavba, kde není ekonomické budovat a provozovat kanalizační systém Není vhodné předčištěné odpadní vody přímo vypouštět do recipientu (např. výskyt citlivých organismů)

6 Lokalizace povolených vsakování v ČR – dle dotazu na obce s rozšířenou působností
1. Značná část obcí neodpověděla 2. Zvláštní evidence vsakování není vedena 3. Rozšíření povolených vsakování je nerovnoměrné 4. Nejčastější bylo potvrzeno povolení 2-10 případů vsakování na okres, značná část obcí vsakování (do r.2005) nepovolila 5. Rozšíření nezávisí prvotně na přírodních podmínkách, spíše na výkladu a názorech odpovědných úředníků

7

8 Rozšíření vsakování dle archivu ČGS-Geofondu
Pro povolení vsakování je třeba kladné vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii Neexistuje povinnost tyto posudky do archivu ČGS-Geofondu ukládat Přesto bylo v archivu nalezeno přes 200 těchto kladných vyjádření (z let ) Nerovnoměrné rozložení vsakování, především horské oblasti (Krkonoše, Jizerské hory), rozptýlená zástavba

9

10 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vsakování odpadních vod do horninového prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google