Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vsakování odpadních vod do horninového prostředí Mgr. Pavel Eckhardt Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Podbabská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vsakování odpadních vod do horninového prostředí Mgr. Pavel Eckhardt Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Podbabská."— Transkript prezentace:

1 Vsakování odpadních vod do horninového prostředí Mgr. Pavel Eckhardt Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Podbabská 30, 160 00 Praha 6 e-mail: pavel_eckhardt@vuv.cz internet: http://www.vuv.cz

2 Vsakování do horninového prostředí - Úvod  Práce byly součástí VZ1 ( MŽP 0002071101 – Výzkum a ochrana hydrosféry …) – subprojektu 21  Lokality vsakování odpadních vod je možno považovat minimálně za potenciálně kontaminovaná místa  Práce zahájeny v roce 2005  Použity dvě ne zcela standardní metody identifikace a evidence

3 Platná novela vodního zákona ČR: „Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod nelze povolit. Vypouštění odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky do půdních vrstev, z nichž by mohly do vod podzemních vniknout, lze povolit jen výjimečně z jednotlivých rodinných domů a staveb k individuální rekreaci na základě posouzení jejich vlivu na jakost podzemních vod.“

4 Vsakování – příklad lokality

5  V blízkosti nemovitosti není vhodný recipient  Rozptýlená zástavba, kde není ekonomické budovat a provozovat kanalizační systém  Není vhodné předčištěné odpadní vody přímo vypouštět do recipientu (např. výskyt citlivých organismů) Problematické případy, kdy řešením by mohlo být vsakování:

6  1. Značná část obcí neodpověděla  2. Zvláštní evidence vsakování není vedena  3. Rozšíření povolených vsakování je nerovnoměrné  4. Nejčastější bylo potvrzeno povolení 2-10 případů vsakování na okres, značná část obcí vsakování (do r.2005) nepovolila  5. Rozšíření nezávisí prvotně na přírodních podmínkách, spíše na výkladu a názorech odpovědných úředníků Lokalizace povolených vsakování v ČR – dle dotazu na obce s rozšířenou působností

7

8  Pro povolení vsakování je třeba kladné vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii  Neexistuje povinnost tyto posudky do archivu ČGS-Geofondu ukládat  Přesto bylo v archivu nalezeno přes 200 těchto kladných vyjádření (z let 2000-2008)  Nerovnoměrné rozložení vsakování, především horské oblasti (Krkonoše, Jizerské hory), rozptýlená zástavba  www.geofond.cz Rozšíření vsakování dle archivu ČGS- Geofondu

9

10 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vsakování odpadních vod do horninového prostředí Mgr. Pavel Eckhardt Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Podbabská."

Podobné prezentace


Reklamy Google