Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_PO.2.19 Povinnosti při nakládání s odpady 3 Vytvořeno:28.11.2013 Ověřeno: 4.12.2013Třída:EKO2

2 Povinnosti při nakládání s odpady 3 Vzdělávací oblast:Enviromentální vzdělávání Předmět:Průmyslové odpady Ročník:2. Autor:Radomíra Hradilová Časový rozsah:1 vyučovací hodina Pomůcky:dataprojektor, notebook s připojením na internet Klíčová slova:odpadové hospodářství, trvale udržitelný rozvoj, nakládání s odpady, plán hospodaření s odpady, odpadový hospodář Anotace:Materiál je určen pro výuku předmětu průmyslové odpady. Seznamuje s povinnostmi při nakládání s odpady podle zákona o odpadech a v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje a obsahuje interaktivní prvky k aktivizaci žáků a procvičení učiva.

3 Další obecné povinnosti při nakládání s odpady Balení a označování nebezpečných odpadů • Nebezpečné odpady balit a označovat podle zvláštních právních předpisů. (Zákon o chemických látkách a přípravcích a mezinárodní dohody o přepravě nebezpečného zboží po železnici a po silnicích) • Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, jsou dále povinni zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit.

4 Další obecné povinnosti při nakládání s odpady Souhlas k provozování zařízení k nakládání s odpady • Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem.

5 Další obecné povinnosti při nakládání s odpady Stanovení odpadového hospodáře • Původce a oprávněná osoba, kteří nakládali v posledních 2 letech s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t nebezpečného odpadu za rok, a provozovatel první a druhé fáze provozu skládky jsou povinni zajišťovat odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby - "odpadového hospodáře“. • Odpadový hospodář • odpovídá za zajištění odborného nakládání s odpady • zastupuje původce nebo oprávněnou osobu při jednání s orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, zejména při výkonu jejich kontrolní činnosti.

6 Opakování. •V•Všeobecné povinnosti při nakládání s odpady upravuje: a)1. část zákona o odpadech b)2. část zákona o odpadech c)3. část zákona o odpadech d)4. část zákona o odpadech

7 Opakování. •C•Co neplatí? Předcházení vzniku odpadů má dopad na životní prostředí, a současně… a)vede k úspoře surovin b)vede k úspoře skladovacích prostor, c)snižuje náklady na jejich likvidaci d)klade velké nároky na spotřebu energií a práce

8 Opakování. •P•Při posuzování vhodnosti způsobů odstranění odpadů má vždy přednost způsob, který … a)zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí b)vede k úspoře skladovacích prostor, c)vede k nejrychlejšímu vyřešení problému d)sníží nároky na spotřebu energií a práce při procesu odstraňování

9 Opakování. •C•Co neplatí? Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, … a)u nichž jiný způsob odstranění není dostupný b)u nichž by jiný způsob odstranění přinášel vyšší riziko pro životní prostředí c)u nichž by jiný způsob odstranění přinášel vyšší riziko pro lidské zdraví d)u nichž by jiný způsob odstranění nepřinesl žádný ekonomický efekt

10 Opakování. •Z•Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí … a)MŽP b)ČIŽP c)krajského úřadu d)obecního úřady obce s rozšířenou působností

11 Opakování. •P•Původce odpadů odpovídá za odpad až do doby jeho předání … a)do vlastnictví jiné oprávněné osobě b)přepravci c)jakémukoliv odběrateli d)fyzické osobě s živnostenským listem

12 Opakování. •Ř•Ředění nebo míšení odpadů za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku a míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady je … a)zakázáno b)povoleno, je-li to technicky a ekonomicky proveditelné c)povoleno, je-li to nezbytné pro zajištění ochrany životního prostředí a zdraví lidu d)povoleno bez omezení

13 Opakování. •O•Odpadového hospodáře jsou povinni zajišťovat původci a oprávněné osoby, které nakládaly … a)v posledních 2 letech s nebezpečnými odpady v množství větším než 1000 t za rok b)v posledních 2 letech s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t za rok c)v posledních 5 letech s nebezpečnými odpady v množství větším než 1000 t za rok d)v posledních 5 letech s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t za rok

14 Použité zdroje • Zákony pro lidi: Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů. [online]. [cit. 2013-11- 24]. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-185 Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google