Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BABYLON 22. říjen 2014 Liberec Databáze kompostáren za rok 2013 Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BABYLON 22. říjen 2014 Liberec Databáze kompostáren za rok 2013 Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů."— Transkript prezentace:

1

2

3 BABYLON 22. říjen 2014 Liberec Databáze kompostáren za rok 2013 Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů

4 Obsah prezentace Novela zákona o odpadech z pohledu nakládání s BRO
Cíle novely zákona o odpadech Databáze kompostáren za rok 2013 Vyhodnocení Zjištění

5 Novela zákona z pohledu nakládání s BRO
– PS odhlasovala novelu zákona o odpadech Ustanovení § 17 zákona o odpadech zavádí povinnost pro obce zajistit místa pro oddělené soustřeďování BRO a dalších složek KO Účinnost novely MŽP připravuje znění vyhlášky, která stanoví podrobnosti rozsahu a způsobu zajištění sběru BRO a ostatních složek KO Prováděcí vyhláška k zákonu bude diskutována se SMS, SMOČR, Radou pro odpadové hospodářství, pracovní skupinou k zákonu o odpadech, členy senátního výboru pro ŽP MŽP připravuje dále vzorovou vyhlášku pro obce

6 Cíle novely zákona o odpadech
Snížit skládkování BRKO Splnit cíle směrnice 1999/31 ES o skládkách odpadů Vzhledem k plánovaným změnám směrnice 2008/98/ES o odpadech se předpokládá zavést oddělený sběr BRO do roku 2025 Nutnost zaměřit se na možnosti využití vytříděných BRKO a naplnit stávající zpracovatelské kapacity Zároveň je zapotřebí je nutné zamyslet se nad otázkou odbytu vyrobených produktů Navracet organickou hmotu zpět do půdy Nutné tedy podpořit odbyt kompostů (spolupráce s Mze), a to zejména v erozně ohrožených oblastech

7 Databáze kompostáren Spolupráce s KÚ při zpracování přehledu všech zařízení kompostáren provozovaných ke dni Nebyl znám skutečný stav zařízení kompostáren s relevantními údaji - počet zařízení v rámci ČR - projektovaná kapacita zařízení t/rok - využitá kapacita zařízení t/rok MŽP disponovalo údaji z hlášení KÚ (př. č. 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb.), websouhlasy, informační systém integrované prevence aj.

8 Databáze kompostáren Duben/květen KÚ zaslána datová sada kompostáren, kterými MŽP disponovalo Žádost o doplnění chybějících zařízení a revizi uvedených zařízení a příslušných údajů Červen, červenec/srpen odpověď ze strany KÚ Září vyhodnocování poskytnutých údajů ze strany KÚ Ve značné míře nebyly poskytnuty údaje o využité kapacitě Nutnost dalšího zjištění údajů o využité kapacitě z ročního hlášení u cca 250 zařízení

9 Vyhodnocení 2013 - IPPC, § 14 - Počet zařízení kompostáren : 252
Projektovaná kapacita kompostáren: t/rok Využitá kapacita kompostáren: t/rok (36 %) dle trendu využití v ČR t/rok – t/rok t/rok (55 %) Volná kapacita zařízení kompostáren: (64%) dle trendu využití v ČR t/rok – t/rok (45%)

10 Projektovaná kapacita zařízení za rok 2013 t/rok - IPPC, § 14 -

11 Využitá kapacita zařízení za rok 2013 % - IPPC, § 14 -

12 Vyhodnocení 2013 - malá, komunitní -
Počet malých zařízení: 36 Projektovaná kapacita: 4859 t/rok dle trendu projektované kapacity v ČR: 4859 t/rok t/rok (10,5 %) dle možností legislativy: 4859 t/rok t/rok (11 %) Počet komunitních kompostáren: 109 Projektovaná kapacita:   t/rok t/rok – t/rok (8 %)

13 Projektovaná kapacita zařízení za rok 2013 t/rok - komunitní zařízení -

14 Projektovaná kapacita zařízení za rok 2013 t/rok - malá zařízení -

15 Zjištění Řada kompostáren nekompostuje i několik let po sobě (opětovné skladování BRO či předání jiné oprávněné osobě) Vykazování nesprávných kódů nakládání (v rámci jednoho zařízení dochází ke změně vykazování v průběhu let) Přijímání odpadů do zařízení, které není povoleno kompostovat Naddimenzované kapacity zařízení (10 KÚ) Údaje o projektované kapacitě v chybných jednotkách - m3

16 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Kristýna Husáková


Stáhnout ppt "BABYLON 22. říjen 2014 Liberec Databáze kompostáren za rok 2013 Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů."

Podobné prezentace


Reklamy Google